Tippek és trükkök

TextMaker

Az alapértelmezett betűtípus és betűméret beállítása

Ha a dokumentumokat nem 10 pont méretű Times New Roman betűvel, hanem más alapértelmezett betűtípussal szeretné elkezdeni, könnyen módosíthatja az alapbeállítást. Egyszerűen kattintson jobb gombbal a dokumentumablakba, majd a helyi menüből válassza a Betű elemet. A „Betű” párbeszédpanelen ekkor kiválaszthatja a kívánt betűkészlet-beállításokat, és a Beállítás alapértelmezettként gombra kattintva alapértelmezetté teheti azokat. Válassza ki a következő párbeszédpanelen a Változtatás minden új dokumentum esetén az alapértelmezett sablon szerint lehetőséget. Ezt követően minden, az alapértelmezett sablonon alapuló dokumentum a kiválasztott betűkészlet-beállításokat fogja használni.

Egyéb alapértelmezett formázási lehetőségek beállítása

A továbbiakban az összes dokumentumnál a következők szerint állíthat be más nagyítási arányt, illetve papírméretet: Nyissa meg az alapértelmezett sablont (Normál.tmvx) a Fájl | Megnyitás paranccsal, és végezze el a kívánt módosításokat. Ha elkészült, mentse a dokumentumsablont. Ezt követően minden ezt a sablont használó dokumentum a kiválasztott beállításokat fogja alkalmazni.

A nagyítási arány módosítása egérrel

Ha görgős egere van, gyorsan megváltoztathatja vele a dokumentum megjelenítéséhez használt nagyítási arányt. Tartsa lenyomva a Ctrl billentyűt, majd mozgassa az egér görgőjét fel vagy le.

Használjon térközt a bekezdések között!

Még ha bosszantónak is gondolja, ne szúrjon be üres sorokat a bekezdések közé. Ehelyett állítsa be a bekezdések közti térközt a Bekezdés térköze – Előtte és Bekezdés térköze – Utána lehetőségekkel. Ezek a beállítások a Bekezdés és Bekezdés stílusa párbeszédpaneleken találhatók. Kattintson jobb gombbal a dokumentumablakba, majd a helyi menüből válassza a megfelelő parancsot. A bekezdéstérköz előnye, hogy ily módon a TextMaker az oldalak tetején és alján törli a felesleges üres helyet.

A nem kívánt sortörések elkerülése nem törhető szóközzel

Ha szeretné elkerülni, hogy két szót sor- vagy oldaltörés válasszon el egymástól, akkor a szavak közé tegyen „nem törhető szóközt”. Ez a Ctrl+Shift+szóköz billentyűkkel lehetséges.

Takarékosság a tintával piszkozatok nyomtatásakor

Piszkozatok nyomtatásakor kiválaszthatja a „Nyomtatás” párbeszédpanelen a Képek kihagyása lehetőséget. A dokumentum nyomtatása így gyorsabb, és kevesebb tinta is fogy, mivel minden kép kimarad.

Több papírtálca használata

Ha azt szeretné, hogy a dokumentum vagy fejezet első oldala a nyomtató más papírtálcájáról érkezzen, beállíthatja az adagolókat az oldalbeállítással. A párbeszédpanel eléréséhez váltson a szalag Elrendezés lapjára, majd kattintson a kis háromszögre az „Oldalbeállítás” szakaszcímkétől jobbra.

Dokumentumsablonok megosztása

Ha helyi hálózaton dolgozik, és azt szeretné, hogy minden felhasználó ugyanazokhoz a dokumentumsablonokhoz férjen hozzá, megosztott elérési utat is beállíthat a sablonoknak a Fájl | Beállítások | Fájlok panelen.

Képkeretek és beágyazott képek

A TextMaker a képek beszúrását keretként, illetve beágyazott képként teszi lehetővé. A képkeretek az oldalon abszolút módon vagy egy bekezdéshez viszonyítva lehetnek elhelyezve, a beágyazott képek pedig egyszerűen követik a bekezdést oda, ahova kerülnek.

Ha egy már beszúrt beágyazott képet képkeretté szeretne alakítani (vagy fordítva), egyszerűen jelölje ki a képet a TextMakerben, kattintson jobb gombbal, majd válassza az Átalakítás objektumkeretté vagy Átalakítás beágyazott objektummá parancsot.