FreeOffice
FreeOffice pictogram

FlexiPDF
Basic 2017

voor Windows

FlexiPDF Basic


Gratis PDF's bewerken, bekijken en creëren

Heb je ooit pagina's uit een PDF-bestand in een ander PDF-bestand willen invoegen? De volgorde van de pagina's willen aanpassen? Of pagina's willen verwijderen uit een PDF? Met FlexiPDF Basic kan dat!

Bovendien biedt FlexiPDF Basic ook nog eens een krachtig PDF-printerstuurprogramma waarmee je letterlijk vanuit iedere Windows-toepassing PDF-documenten kunt aanmaken: kies gewoon de optie “Afdrukken” in de toepassing en selecteer het FlexiPDF-printerstuurprogramma. Zo gemakkelijk is het!

Vanzelfsprekend is FlexiPDF Basic ook geweldig om PDF-bestanden mee te lezen en je kunt er snel gemakkelijk commentaar en annotaties mee invoegen.

Download FlexiPDF Basic vandaag en gebruik het zolang je wilt. Het is gratis voor zowel thuisgebruik als commercieel gebruik.

Systeemvereisten: Windows 10, 8, 7 of Windows Vista

FlexiPDF Basic 2017

Pak nu FlexiPDF Basic mee


1. Registreren als gebruiker

Zorg dat je voordat je de download begint, de tijd neemt om je als gebruiker te registreren.

Je hebt je naam niet ingevoerd.
Je hebt je land niet ingevuld.
Het e-mailadres dat je hebt ingevoerd is incorrect.

Belangrijk: Voer een geldig e-mailadres in, omdat we een persoonlijke productsleutel naar dit adres sturen.

Van tijd tot tijd sturen we je onze nieuwsbrief om je op de hoogte te houden van de ontwikkelingen bij SoftMaker. De nieuwsbrief is gratis en je kunt je op ieder moment uitschrijven.

2. Downloaden

FlexiPDF pictogram

FlexiPDF Basic voor Windows

Versie 1.11 | 2018-10-11


Bekijk de licentie-overeenkomst (EULA)

SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST EN GARANTIE

Lees deze overeenkomst zorgvuldig. Als je het niet eens bent met de voorwaarden, stop dan de installatie door op de knop Annuleren te klikken.

De software die bij deze licentie wordt geleverd (de “Software”) is eigendom van SoftMaker Software GmbH (“SoftMaker”) of diens licentiehouders en is beschermd door het auteursrecht. Hoewel SoftMaker de eigenaar blijft van de Software, heb je na acceptatie van de licentie bepaalde rechten om de Software te gebruiken. Behoudens in geval van mogelijke aanpassing door middel van een licentieaddendum dat deze licentie vergezeld, heb je de volgende rechten en verplichtingen:

WAT JE WEL MAG:

  1. Installeer en gebruik een exemplaar van de Software op maximaal 3 (drie) computers binnen hetzelfde huishouden, of 1 (één) computer binnen een organisatie;
  2. Een redelijk aantal reservekopieën maken voor archiveringsdoeleinden, zolang de reservekopieën niet worden gedistribueerd; en
  3. De Software op permanente basis aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon overdragen, op voorwaarde dat je geen kopieën van de Software bewaart en de ontvanger instemt met alle voorwaarden van deze overeenkomst.

WAT JE NIET MAG:

  1. Kopieën maken van de bijbehorende documentatie,
  2. Een deel van de Software of bijbehorende documentatie verpachten, verhuren of een sublicentie verlenen, of
  3. De broncode van de Software reverse engineren, decompileren, dissassembleren, aanpassen vertalen, of een poging ondernemen om te broncode van de Software te achterhalen, of afgeleide werken van de software maken.

BEPERKTE GARANTIE

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, WIJST SOFTMAKER ALLE GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VOOR DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN AL DERGELIJKE GARANTIES WORDEN UITDRUKKELIJK EN SPECIFIEK AFGEWEZEN. NOCH SOFTMAKER NOCH ANDEREN BETROKKEN BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF LEVERING VAN DEZE SOFTWARE ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADES ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS SOFTMAKER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES OF CLAIMS. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SOFTMAKER VOOR SCHADES OOIT HOGER ZIJN DAN DE PRIJS DIE IS BETAALD VOOR DE LICENTIE OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ONGEACHT DE VORM VAN KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DE SOFTWARE. DE PERSOON DIE DEZE SOFTWARE GEBRUIK DRAAGT ALLE RISICO'S VOOR WAT BETREFT DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN DE SOFTWARE.

ALGEMEEN

Deze overeenkomst is de volledige verklaring van de Overeenkomst tussen de partijen over het onderwerp, en vervangt alle voorgaande afspraken, inkooporders, overeenkomsten en regelingen. Op deze Overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Je legt de exclusieve bevoegdheid en het rechtsgebied voor alle aangelegenheden met betrekking tot deze Overeenkomst bij de rechtbank in de stad Neurenberg, Duitsland, en je stemt in met dergelijke bevoegdheid en het rechtsgebied, onder uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties met betrekking tot contracten voor de internationale verkoop van goederen en alle wetten en regels die dit verdrag implementeren, voor zover daarmee in tegenspraak.

Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, onrechtmatig of onuitvoerbaar wordt verklaard door een rechtbank die terzake bevoegd is, wordt een dergelijke bepaling gescheiden van de Overeenkomst en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Alle rechten van welke aard dan ook op de Software die niet expliciet zijn toegekend in deze Licentie zijn en worden volledig en exclusief voorbehouden aan en door SoftMaker.