Porównanie

SoftMaker FreeOffice jest bezpłatną wersją pakietu SoftMaker Office. Najważniejsze różnice przedstawiono poniżej.

SoftMaker Office Standard 2021, SoftMaker Office NX Home

Pakiety SoftMaker Office Standard 2021 i NX Home zawierają wiele dodatkowych funkcji. Na przykład:

  • Sprawdzanie pisowni przy użyciu najlepszych słowników komercyjnych w 20 językach
  • Słowniki synonimów (funkcja tezaurusa) w ośmiu językach
  • Dokumenty są wyświetlane w osobnych kartach, które można zablokować, odblokować lub zmienić ich kolejność, tak jak w przeglądarce internetowej
  • Możliwość dostosowania wstążki
  • Bezpłatna pomoc techniczna firmy SoftMaker
  • Dodatkowe funkcje, takie jak drukowanie kopert i etykiet, makra, korespondencja seryjna, odsyłacze i podpisy rysunków

SoftMaker Office Professional 2021, SoftMaker Office NX Universal

Pakiety SoftMaker Office ProfessionalNX Universal zawierają też najlepsze narzędzie do sprawdzania gramatyki niemieckiej — Duden Korrektor. Dwie publikacje źródłowe Duden, „Deutsches Universalwörterbuch” (uniwersalny słownik języka niemieckiego) i „Großes Fremdwörterbuch” (wielki słownik wyrazów obcych), zapewniają specjalistyczne informacje w przypadku wątpliwości dotyczących języka niemieckiego. Te dwie wersje pakietu współdziałają też z oprogramowaniem do zarządzania cytatami i odsyłaczami Zotero na potrzeby dokumentów naukowych oraz mają zaawansowaną funkcję wyszukiwania informacji i funkcję eksportowania do formatu EPUB w celu tworzenia e-booków.