Porady i wskazówki

Linux

Aplikacje pakietu SoftMaker FreeOffice 2018 dla systemu Linux są dostępne w wersjach 32-bitowych i 64-bitowych, dzięki czemu są kompatybilne z 32-bitowym (x86, 686) i 64-bitowym (x86_64, amd64) systemem Linux.

Testujemy pakiet SoftMaker FreeOffice przy użyciu aktualnych wersji następujących dystrybucji i zalecamy wybranie jednej z nich:

  • Debian
  • Ubuntu
  • Linux Mint
  • Manjaro
  • openSUSE
  • Fedora
  • Inne systemy

Pobieranie

32-bitowe systemy Linux

64-bitowe systemy Linux


Instalacja w systemie Debian

W systemie Debian należy zainstalować pakiet SoftMaker FreeOffice za pomocą wiersza polecenia.

W 32-bitowym systemie Debian otwórz okno powłoki lub terminala i wprowadź następujące polecenia:

su -
apt update
apt install -f ./softmaker-freeoffice-2018_982-01_i386.deb

W 64-bitowym systemie Debian otwórz okno powłoki lub terminala i wprowadź następujące polecenia:

su -
apt update
apt install -f ./softmaker-freeoffice-2018_982-01_amd64.deb

Uwaga: jeśli plik .deb nie jest przechowywany w bieżącym folderze, zastąp ./ ścieżką do właściwego folderu.

Konfiguracja automatycznych aktualizacji w systemie Debian

Pakiet SoftMaker FreeOffice 2018 można aktualizować z tego repozytorium DEB: https://shop.softmaker.com/repo/apt

Aby w systemie skonfigurować korzystanie z tego repozytorium, najpierw zainstaluj pakiet SoftMaker FreeOffice zgodnie z powyższym opisem, a następnie otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz polecenia:

su -
/usr/share/freeoffice2018/add_apt_repo.sh

Po skonfigurowaniu automatycznych aktualizacji system Linux będzie automatycznie aktualizował pakiet SoftMaker FreeOffice 2018.

Jeśli nie korzystasz z automatycznych aktualizacji, wpisanie tych poleceń zaktualizuje SoftMaker FreeOffice 2018 do najnowszej dostępnej wersji:

su -
apt update
apt upgrade

Instalacja w systemie Ubuntu i Linux Mint

Aby zainstalować pakiet SoftMaker FreeOffice, kliknij dwukrotnie pakiet instalacyjny DEB.

Konfiguracja automatycznych aktualizacji w systemie Ubuntu i Linux Mint

Pakiet SoftMaker FreeOffice 2018 można aktualizować z tego repozytorium DEB: https://shop.softmaker.com/repo/apt

Aby w systemie skonfigurować korzystanie z tego repozytorium, najpierw zainstaluj pakiet SoftMaker FreeOffice zgodnie z powyższym opisem, a następnie otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz polecenie:

sudo /usr/share/freeoffice2018/add_apt_repo.sh

Po skonfigurowaniu automatycznych aktualizacji system Linux będzie automatycznie aktualizował pakiet SoftMaker FreeOffice 2018.

Jeśli nie korzystasz z automatycznych aktualizacji, wpisanie tych poleceń zaktualizuje SoftMaker FreeOffice 2018 do najnowszej dostępnej wersji:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Instalacja w systemie Manjaro

System Manjaro zawiera pakiet SoftMaker FreeOffice w swoim repozytorium, więc instalacja jest naprawdę prosta. Otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz polecenie:

sudo pamac install freeoffice

Konfigurowanie automatycznych aktualizacji w systemie Manjaro

Menedżer pakietów systemu Manjaro automatycznie aktualizuje oprogramowanie SoftMaker FreeOffice.


Instalacja w systemie Fedora

Pakiety instalacyjne RPM są podpisywane cyfrowo przez firmę SoftMaker. Przed zainstalowaniem pakietu SoftMaker FreeOffice pobierz nasz publiczny klucz GPG i zaimportuj go. Otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz polecenie:

sudo rpm --import linux-repo-public.key

Jeśli pominiesz ten krok, nadal będzie możliwa instalacja pakietów SoftMaker RPM, ale po wyświetleniu komunikatu o brakującym kluczu GPG trzeba będzie nacisnąć przycisk Ignore (Ignoruj).

Następnie zainstaluj pakiet SoftMaker FreeOffice, klikając dwukrotnie pakiet instalacyjny RPM.

Konfigurowanie automatycznych aktualizacji w systemie Fedora

Pakiet SoftMaker FreeOffice 2018 można aktualizować z tego repozytorium RPM: https://shop.softmaker.com/repo/rpm

Aby w systemie skonfigurować korzystanie z tego repozytorium, najpierw zainstaluj pakiet SoftMaker FreeOffice zgodnie z powyższym opisem, a następnie otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz polecenie:

sudo /usr/share/freeoffice2018/add_rpm_repo.sh

Po skonfigurowaniu automatycznych aktualizacji system Linux będzie automatycznie aktualizował pakiet SoftMaker FreeOffice 2018.

Jeśli nie korzystasz z automatycznych aktualizacji, wpisanie tych poleceń zaktualizuje SoftMaker FreeOffice 2018 do najnowszej dostępnej wersji:

Jeśli używasz yum:

sudo yum update

Jeśli używasz dnf:

sudo dnf upgrade

Instalacja w systemie openSUSE

Pakiety instalacyjne RPM są podpisywane cyfrowo przez firmę SoftMaker. Przed zainstalowaniem pakietu SoftMaker FreeOffice pobierz nasz publiczny klucz GPG i zaimportuj go. Otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz polecenie:

sudo rpm --import linux-repo-public.key

Jeśli pominiesz ten krok, nadal będzie możliwa instalacja pakietów SoftMaker RPM, ale po wyświetleniu komunikatu o brakującym kluczu GPG trzeba będzie nacisnąć przycisk Ignore (Ignoruj).

Następnie zainstaluj SoftMaker FreeOffice, klikając prawym przyciskiem myszy pakiet instalacyjny RPM i wybierając opcje „Open with” (Otwórz za pomocą) oraz „YaST Software” (Oprogramowanie YaST). Naciśnij Accept (Akceptuj), aby rozpocząć instalację.

Konfiguracja automatycznych aktualizacji w systemie openSUSE

Pakiet SoftMaker FreeOffice 2018 można aktualizować z tego repozytorium RPM: https://shop.softmaker.com/repo/rpm

Aby w systemie skonfigurować korzystanie z tego repozytorium, najpierw zainstaluj pakiet SoftMaker FreeOffice zgodnie z powyższym opisem, a następnie otwórz okno powłoki lub terminala i wpisz polecenie:

sudo /usr/share/freeoffice2018/add_rpm_repo.sh

Po skonfigurowaniu automatycznych aktualizacji system Linux będzie automatycznie aktualizował pakiet SoftMaker FreeOffice 2018.

Jeśli nie korzystasz z automatycznych aktualizacji, wpisanie tych poleceń zaktualizuje SoftMaker FreeOffice 2018 do najnowszej dostępnej wersji:

Jeśli używasz zypper:

sudo zypper update

Jeśli używasz yum:

sudo yum update

Jeśli używasz dnf:

sudo dnf upgrade

Po skonfigurowaniu automatycznych aktualizacji możesz pominąć ten krok, ponieważ system Linux będzie automatycznie aktualizował pakiet SoftMaker FreeOffice 2018.


Instalacja w innych systemach

Jeśli Twojego systemu nie ma na liście i nie możesz uruchomić instalacji zgodnie z powyższymi instrukcjami, zainstaluj pakiet SoftMaker FreeOffice przy użyciu naszych pakietów instalacyjnych .tgz.

W zależności od systemu pobierz 32-bitowy lub 64-bitowy pakiet instalacyjny .tgz. Następnie rozpakuj go i uruchom skrypt instalacyjny, który znajduje się wewnątrz:

Jeśli używasz 32-bitowego systemu Linux:

tar xvzf ./softmaker-freeoffice-2018-982-i386.tgz
./installfreeoffice

Jeśli używasz 64-bitowego systemu Linux:

tar xvzf ./softmaker-freeoffice-2018-982-amd64.tgz
./installfreeoffice

Uwaga: jeśli pakiet .tgz nie jest przechowywany w bieżącym folderze, zastąp ./ ścieżką do właściwego folderu.


Przywracanie ikon dokumentów

Po zainstalowaniu pakietu FreeOffice są do niego przypisywane ikony popularnych formatów dokumentów, takich jak DOCX, XLSX i PPTX. Jeśli jednak komuś nie podoba się nasz styl ikon, może łatwo przywrócić poprzednie ikony, uruchamiając ten skrypt:

sudo /usr/share/freeoffice2018/mime/remove_icons.sh