FreeOffice PlanMaker

FreeOffice PlanMaker för Windows, Mac och Linux

Skapa komplexa beräkningar, kalkylblad och diagram utan problem: Med det kraftfulla kalkylbladsprogrammet FreeOffice PlanMaker kan du skapa enkla tidtabeller lika smidigt som du slutför företagets finansiella planering.

Tack vare ett flertal designfunktioner låter FreeOffice PlanMaker dig skapa kalkylblad i presentationskvalitet: Du kan inte bara infoga bilder, teckningar, textramar eller imponerande diagram i 2D och 3D, utan även välja från en stor katalog av tilltalande cellformat som är kompatibla med Microsoft Excel 2019.

Mer än 430 beräkningsfunktioner och ett brett utbud av analysfunktioner hjälper dig att få ut mesta möjliga av dina data. Eftersom FreeOffice PlanMaker stöder enorma kalkylblad med upp till 1 miljon rader och 16 384 kolumner är pivottabeller ett praktiskt verktyg för att snabbt sammanfatta och analysera dina data.

FreeOffice PlanMaker öppnar och sparar alla Microsoft Excel XLS- och XLSX-filer sömlöst. Du kan även exportera dina kalkylblad till PDF eller skriva ut dem exakt så som du vill: anpassade för att få plats för ett specificerat antal sidor, med ett specifikt utskriftsintervall eller upprepade sidhuvuden.

Funktioner

Filer och utskrift

 • Kalkylblad kan överföras mellan valfria versioner av PlanMaker på valfritt operativsystem utan försämrad återgivning.
 • Öppna och spara XLS- och XLSX-filer från Microsoft Excel som är trogna originalet, inklusive lösenordsskyddade filer
 • Öppna OpenDocument Calc-filer som är trogna originalet
 • Importer- och exportassistent för textfiler och dBASE-databaser
 • Skapa PDF­filer direkt i FreeOffice PlanMaker
 • PDF-filer med taggar och bokmärken
 • Skala utskriften så att den passar på ett visst antal sidor (fem olika skalningsmetoder)
 • Skriv ut 2, 4, 8 eller 16 sidor på ett pappersark (endast i Windows)
 • Förhandsgranska dokument direkt från filens dialogruta

Omfattande beräkningsfunktioner

 • Mer än 430 beräkningsfunktioner
 • Kalkylblad med 1 miljon rader och 16 384 kolumner
 • Beräkning med komplexa tal och matrisfunktioner
 • Tal kan formateras som valutaenheter, med bestämda decimalplatser och tusentalsavgränsare, som procentvärden eller bråktal, som datum och tider, o.s.v.
 • Eviga tidformat (20:00 + 5:00 är inte 1:00 utan 25:00) vilket även tillåter negativa tider
 • AutoSum, AutoProduct, o.s.v.
 • AutoFill: intelligent ifyllning av cellområden med värden och rader av värden
 • Externa referenser (beräkningar som har tillgång till data i andra filer)

Redigera kalkylblad

 • Frys rader och kolumner
 • Syntaxmarkering
 • AutoComplete för celler
 • Välj och formatera flera kalkylblad samtidigt
 • Skydda blad, arbetsböcker och dokument med kryptering

Analysera data

 • Med pivottabeller kan du visa data på ett riktat sätt enligt dina individuella specifikationer, sammanfatta dem, sortera dem till kategorier, jämföra och utvärdera dem.
 • Målsökare
 • Skapa databasområden med kalkylblad
 • Datagruppering (dispositionsvy)
 • Sortera efter upp till 64 kolumner
 • AutoFilter och särskilda filter
 • Databasfunktioner för summor, genomsnitt, varians, o.s.v.

Skapa tilltalande kalkylblad

 • Cellformat som i Microsoft Excel 2019
 • Villkorlig formatering som i Microsoft Excel 2019
 • Kantlinjer, skuggning och fyllningsmönster
 • Rotera och sammanfoga celler
 • Centrera över kolumner
 • Sidhuvuden och sidfötter (dela in i avsnitt till vänster, mitten och höger)
 • Färgflikar för kalkylblad
 • Välj storlek på kalkylbladsflikar

Grafik och teckningar

 • Omfattande tecknings- och bildfunktioner: Teckna och designa direkt i dina dokument med Excel-kompatibla AutoShapes
 • Infoga bilder i en rad olika filformat
 • Ändra ljusstyrka, kontrast och gamma för bilder direkt i FreeOffice PlanMaker
 • Fyll i teckningar med färger, mönster, bilder och färgtoner
 • Konturanpassning
 • Kopplingslinjer mellan objekt
 • Stort symbolbibliotek för flödesscheman och organisationsscheman
 • TextArt-funktion för skriveffekter

Presentera och visualisera data

 • Kraftfull diagrammodul som är kompatibel med Excel för imponerande diagram
 • Infoga mer än 80 olika typer av scheman, t.ex. stapeldiagram, histogram och cirkeldiagram
 • Varje diagramelement kan formateras individuellt med fyllningsmönster eller färgtoning
 • Imponerande effekter för diagram: mjuka skuggor, fasade kanter, genomskinlighet, ljuskällor, o.s.v.
 • Diagram kan roteras i 3D.

Extrafunktioner

 • Fullt stöd för Unicode, inklusive arabiska
 • FreeOffice PlanMaker för Windows är en OLE-server och kan infoga dess kalkylblad och diagram i alla program.
 • På pekskärmar kan du zooma och bläddra med fingrarna.
 • Stavningskontrollera på 58 språk med Hunspell-ordlistor.
 • Automatisk avstavning på 33 språk