SoftMaker Office HD Basic

Marknadens bästa kostnadsfria kontorssvit för Android-surfplattor

Letar du efter marknadens bästa kostnadsfria kontorssvit för Android-surfplattor? Vi har vad du letar efter – SoftMaker Office HD Basic erbjuder sömlös kompatibilitet med Microsoft Office, har en överlägsen funktionsuppsättning och ett användargränssnitt som optimerats för pekskärmar. Nämnde vi att det är gratis?

Kompromisslös kompatibilitet: SoftMaker Office HD Basic läser och skriver DOC- och DOCX-filer från Microsoft Word, XLS- och XLSX-filer från Microsoft Excel samt PPT- och PPTX-filer från PowerPoint, inklusive lösenordsskyddade filer. Ytterligare filformat som stöds inkluderar OpenDocument Text, RTF, HTML med flera.

Lätt att använda: Om du redan har arbetat med Microsoft Office kommer du att lära dig SoftMaker Office HD Basic på nolltid. Användargränssnittet är precis som det på PC, men är perfekt anpassat för användning med pekskärm.

Spara lokalt eller i molnet: SoftMaker Office HD Basic öppnar och sparar inte bara dina dokument på din Android-surfplatta, utan även i molnet: Redigera dina dokument i Dropbox, Google Drive, Amazon Cloud Drive, Evernote och OneDrive direkt från SoftMaker Office HD Basic.

SoftMaker Office HD Basic är gratis att ladda ned och använda. Tack vare sina många olika funktioner är det redo för skrivuppgifter du utför varje dag. Du kan få den fullständiga funktionsuppsättningen i en kontorssvit för datorer med köp via appen, vilket låser upp alla funktioner i den kompletta versionen av SoftMaker Office HD.

Följande är en lista över funktioner i SoftMaker Office HD Basic. Vissa av dessa funktioner är tillgängliga efter ett engångsköp i appen.

TextMaker HD Basic

TextMaker HD Basic för Android

Allmänt

 • Användargränssnitt som är optimerat för pekskärmar på Android-surfplattor
 • Även stöd för mus och externt tangentbord

Filer och utskrift

 • Dokument kan överföras mellan valfria versioner av TextMaker på valfritt operativsystem utan försämrad återgivning.
 • Öppna och spara DOC- och DOCX-filer från Microsoft Word 6.0 till 2016 som är trogna originalet, inklusive lösenordsskyddade filer
 • Öppna och spara OpenDocument-filer (kompatibelt med OpenOffice och LibreOffice)
 • Öppna och spara dokument i RTF, HTML, Pocket Word, ASCII och Unicode
 • Assistent för att importera och exportera textfiler
 • Skapa PDF-filer direkt i TextMaker HD Basic
 • PDF­formulär, taggade PDF-filer och bokmärken i PDF-filer
 • Exportera till e-bokformatet EPUB
 • Utskrift och mejl slås samman via Google Print och olika utskriftsprogram i Google Play-butiken
 • Skicka dokument via e-post i det format du väljer (t.ex. DOC, DOCX eller PDF)
 • Få tillgång till dokument i Dropbox, Google Drive, Amazon Cloud Drive, Evernote och OneDrive direkt från TextMaker HD Basic

Redigering och formatering

 • Infoga fält, såsom datum/tid, sidnummer, författare, efterföljande tal, o.s.v.
 • SmartText: om du t.ex. skriver ”snarast” visas ”så snart som möjligt” direkt
 • Beräkningar i både text och tabeller
 • Kantlinjer, skuggning, fyllningsmönster, anfang, styckekontroll
 • Dold och skyddad text
 • Stycke- och teckenformat
 • Kalkylbladshanterare: Hantera format och överför dem mellan dokument
 • Överför formatering med formateringpenseln
 • Automatisk numrering av rader, stycken, listor och sidhuvuden
 • Riktiga huvudsidor, inte bara enkla sidhuvuden och sidfötter

Komplexa dokument

 • Dispositionsvy för strukturering av dokument
 • Spåra ändringar spårar alla ändringar som görs till ett dokument och låter dig acceptera/avvisa dem senare.
 • Kommentarer visas som ballonger i sidornas högra marginal
 • Korsreferenser, sidfötter, slutkommentarer, index, innehållsförteckningar, litteraturförteckningar
 • Bildtexter och figurförteckningar
 • Skapa och fyll i formulär med inmatningsfält, kryssrutor, listrutor, beräkningar, o.s.v.

Bilder och teckning

 • Omfattande och integrerade tecknings- och bildfunktioner: Teckna och designa direkt i dokumentet med AutoShapes som är helt kompatibelt med Microsoft Word
 • Infoga bilder i en rad olika format, både från filer och från Android-galleriet
 • Kraftfulla bildfunktioner, som t.ex. spegeleffekter, mjuka skuggor och genomskinlighet
 • Bilder kan beskäras direkt i dokumentet
 • Ändra ljusstyrka, kontrast och gamma för bilder direkt i TextMaker HD Basic
 • Teckningar kan fyllas i med enkla färger, mönster, bilder och toningar
 • Fotoramar
 • Konturanpassning
 • Kopplingslinjer mellan objekt
 • Stort symbolbibliotek för flödesscheman och organisationsscheman
 • TextArt-funktion för skriveffekter
 • Infoga mer än 80 olika typer av scheman, t.ex. stapeldiagram, histogram och cirkeldiagram

Tabeller

 • Komplexa, men även kapslade tabeller och tabeller med flera sidor
 • Celler kan slås samman, delas och roteras
 • Återkommande rubrikrader (sidhuvuden upprepas automatiskt vid början av varje sida)
 • Sortera text och tabeller

Språkverktyg

 • Stavningskontrollera på 20 språk, synonymer på tio språk och automatisk avstavning på 33 språk
 • Automatisk stavningskontroll: felaktigt skrivna ord understryks i rött

Extrafunktioner

 • Fullt stöd för Unicode
 • Utökad support för asiatiska och arabiska teckensnitt
 • Fullständig databasmodul som är integrerad för dBASE-filer
 • Infoga individuella adresser i brevhuvuden
 • Skapa och skriv ut etiketter från databasen
 • Slå enkelt samman e-post

PlanMaker HD Basic

PlanMaker HD Basic för Android

Allmänt

 • Användargränssnitt som är optimerat för pekskärmar på Android-surfplattor
 • Även stöd för mus och externt tangentbord

Filer och utskrift

 • Kalkylblad kan överföras mellan valfria versioner av PlanMaker på valfritt operativsystem utan försämrad återgivning.
 • Öppna och spara XLS- och XLSX-filer från Microsoft Excel 5.0 till 2016 som är trogna originalet, inklusive lösenordsskyddade filer
 • Importera och exportera assistent för textfiler och dBASE-databaser
 • Skapa PDF-filer direkt i PlanMaker HD Basic
 • PDF-filer med taggar och bokmärken
 • Utskrift via Google Print och olika utskriftsprogram i Google Play-butiken
 • Skala utskriften så att den passar på ett visst antal sidor
 • Skicka kalkylblad via e-post i det format du väljer (t.ex. XLS, XLSX eller PDF)
 • Få tillgång till dokument i Dropxbox, Google Drive, Amazon Cloud Drive, Evernote och OneDrive direkt från PlanMaker HD Basic

Omfattande beräkningsfunktioner

 • Mer än 350 beräkningsfunktioner
 • Kalkylblad med 1 miljon rader och 16 384 kolumner
 • Beräkning med komplexa tal och matrisfunktioner
 • Tal kan formateras som valutaenheter, med bestämda decimalplatser och tusentalsavgränsare, som procentvärden eller bråktal, som datum och tider, o.s.v.
 • Eviga tidformat (20:00 + 5:00 är inte 1:00 utan 25:00) vilket även tillåter negativa tider
 • AutoSum, AutoProduct, o.s.v.
 • AutoFill: intelligent ifyllning av cellområden med värden och rader av värden
 • Externa referenser (beräkningar som har tillgång till data i andra filer)

Redigera kalkylblad

 • Frys rader och kolumner
 • Cellkommentarer
 • Syntaxmarkering
 • Formelgranskning gör det enklare att felsöka kalkylblad
 • Inmatningsvalidering (datavalidering)
 • AutoComplete för celler
 • Välj och formatera flera kalkylblad samtidigt
 • Skydda blad, arbetsböcker och dokument med kryptering

Analysera data

 • Med pivottabeller kan du visa data på ett riktat sätt enligt dina individuella specifikationer, sammanfatta dem, sortera dem till kategorier, jämföra och utvärdera dem.
 • Målsökare
 • Scenarier
 • Skapa databasområden med kalkylblad
 • Datagruppering (dispositionsvy)
 • Sortera efter upp till 64 kolumner
 • Transponera cellområden
 • AutoFilter och särskilda filter
 • Databasfunktioner för summor, genomsnitt, varians, o.s.v.

Skapa tilltalande kalkylblad

 • Cell- och teckenformat
 • Villkorlig formatering precis som i Excel 2016
 • AutoFormat: tilltalande formatering med en knapptryckning
 • Överför formatering med formateringspenseln
 • Kantlinjer, skuggning och fyllningsmönster
 • Rotera och slå samman celler
 • Centrera över kolumner
 • Skapa och fyll i formulär med inmatningsfält, kryssrutor, listrutor, o.s.v.
 • Sidhuvuden och sidfötter (dela in i avsnitt till vänster, mitten och höger)
 • Färgflikar för kalkylblad

Bilder och teckning

 • Omfattande och integrerade tecknings- och grafikfunktioner: Teckna och designa direkt i kalkylblad med AutoShapes som är helt kompatibelt med Microsoft Excel
 • Infoga bilder i en rad olika format, både från filer och från Android-galleriet
 • AutoShapes som är kompatibla med Excel, fri teckning, bilder, o.s.v.
 • Spegeleffekter, mjuka skuggor och genomskinlighet
 • Bilder kan beskäras direkt i kalkylbladet
 • Ändra ljusstyrka, kontrast och gamma för bilder direkt i PlanMaker HD Basic
 • Kopplingslinjer mellan objekt
 • Stort symbolbibliotek för flödesscheman och organisationsscheman
 • TextArt-funktion för skriveffekter

Presentera och visualisera data

 • Kraftfull diagrammodul som är kompatibel med Excel för imponerande diagram
 • Infoga mer än 80 olika typer av scheman, t.ex. stapeldiagram, histogram och cirkeldiagram
 • Varje diagramelement kan formateras individuellt med fyllningsmönster eller färgtoning
 • Imponerande effekter för diagram: mjuka skuggor, fasade kanter, transparens, ljuskällor, o.s.v.
 • Diagram kan roteras i 3D.

Extrafunktioner

 • Fullt stöd för Unicode, inklusive arabiska
 • Stavningskontroll på 20 språk och avstavning på 33 språk

Presentations HD Basic

Presentations HD Basic för Android

Allmänt

 • Användargränssnitt som är optimerat för pekskärmar på Android-surfplattor
 • Även stöd för mus och externt tangentbord

Filer och utskrift

 • Presentations kan överföras mellan valfria versioner av SoftMaker Presentations på valfritt operativsystem utan försämrad återgivning.
 • Öppna och spara PPT- och PPTX-filer från Microsoft PowerPoint 97 till 2016 som är trogna originalet, inklusive lösenordsskyddade filer
 • Utskrift via Google Print och olika utskriftsprogram i Google Play-butiken
 • Teckensnittsinbäddning säkerställer att PowerPoint-filer kan skickas vidare utan problem
 • Skapa PDF-filer direkt i Presentations HD Basic med valfria bilder, dispositioner, utskrifter och anteckningar
 • PDF-filer med taggar och bokmärken
 • Exportera hela presentationer som grafikfiler eller HTML-webbsidor
 • Skicka presentationer via e-post i det format du väljer (t.ex. PPT, PPTX eller PDF)
 • Få åtkomst till dokument i Dropbox, Google Drive, Amazon Cloud Drive, Evernote och OneDrive direkt från Presentations HD Basic

Design

 • Ett flertal tilltalande designmallar sköter designarbetet åt dig.
 • Varje mall har en rad matchande färgscheman
 • Designa dina egna färgscheman och växla mellan dem med en knapptryckning
 • Bildlayouter för flexibel bilddesign
 • Universella platshållare som kan fyllas med text, grafik, tabeller, videor eller ljud efter behov
 • Sofistikerat bildbakgrundskoncept (möjliggör globala ändringar för alla bilder samtidigt)
 • Ett flertal grafiska punkter ingår
 • Infoga fotosamlingar

Bilder och teckning

 • Omfattande och integrerade tecknings- och grafikfunktioner: Teckna och designa direkt i bilden med AutoShapes som är helt kompatibelt med PowerPoint
 • Infoga bilder, både från filer och från Android-galleriet
 • Spegeleffekter, mjuka skuggor och genomskinlighet
 • Bilder kan beskäras direkt i bildspelet
 • Ändra ljusstyrka, kontrast och gamma för bilder direkt i Presentations HD Basic
 • Fotoramar
 • Kopplingslinjer mellan objekt
 • Stort symbolbibliotek för flödesscheman och organisationsscheman
 • TextArt-funktion för skriveffekter
 • Tabeller har omarbetats helt och hållet
 • Infoga mer än 80 olika typer av scheman, t.ex. stapeldiagram, histogram och cirkeldiagram
 • Använd ”smarta guider” för snabb och precis anpassning av objekt med varandra

Multimedia

 • Infoga ljudfiler enkelt
 • Automatisk eller åtgärdsaktiverad uppspelning (klicka eller hovra) av multimediafiler
 • Spela upp ljud till bilder
 • Infoga bildsamlingar

Animationer och bildövergångar

 • Hundratals olika objekt- och textanimationer tillgängliga
 • Färdiga animationsscheman för animering av hela presentationer samtidigt
 • Ett flertal fantastiska animationer och filövergångar

Flexibel presentation

 • Både användarstyrda och automatiska presentationer utan talare (kiosk-läge)
 • Presentera bilder på ett interaktivt sätt med en virtuell penna och överstrykningspenna
 • Anteckningar som stöd för talaren
 • Utskrifter för publiken
 • Helskärmsvy

Hantering och disposition

 • Dispositionsvy
 • Integrerad bildsortering för hantering och sortering av bilderna

Extrafunktioner

 • Fullt stöd för Unicode, inklusive arabiska
 • Stavningskontrollera på 20 språk, synonymer på tio språk och automatisk avstavning på 33 språk

Språk

Dokument

Med SoftMaker Office HD Basic för Android kan du arbeta med dokument på alla språk i hela världen (även arabiska).

Användargränssnitt (menyer och dialogrutor)

Engelska (USA), engelska (Storbritannien), tyska, franska, italienska, spanska, portugisiska (Portugal), portugisiska (Brasilien), holländska, danska, svenska, finska, etniska, lettiska, litauiska, ungerska, slovenska, rumänska, grekiska, ryska, bulgariska, ukrainska, turkiska, kazakiska, kinesiska, japanska, koreanska

Stavningskontroll

Engelska (USA), engelska (Storbritannien), tyska (före och efter reform), schweizertyska (före och efter reform), franska (Frankrike), franska (Kanada), italienska, spanska (Spanien), spanska (Latinamerika), portugisiska (Portugal), portugisiska (Brasilien), holländska, danska, svenska, norska, ryska, grekiska, arabiska

Synonymordlistor (thesauri)

Engelska (USA), engelska (Storbritannien), tyska (Tyskland), tyska (Schweiz), franska, italienska, spanska, holländska

Automatisk avstavning

Engelska (USA), engelska (Storbritannien), tyska (före och efter reform), schweizertyska (före och efter reform), franska (Frankrike), franska (Kanada), italienska, spanska (Spanien), spanska (Latinamerika), portugisiska (Portugal), portugisiska (Brasilien), holländska, danska, svenska, norska, finska, turkiska, grekiska, tjeckiska, polska, slovakiska, slovenska, kroatiska, serbiska, rumänska, bulgariska, ryska, ukrainska, etniska, lettiska, litauiska

Systemkrav

Android-surfplattor med ARM-kompatibel CPU och Android 4.0 eller senare. 7-tumsskärm eller större rekommenderas.