FreeOffice 2018


Kostnadsfria servicepaket

Så håller du FreeOffice uppdaterat

Vi förbättrar ständigt FreeOffice 2018 genom att korrigera fel och lägga till nya funktioner. Läs följande instruktioner för att säkerställa att din installation hålls uppdaterad.

FreeOffice för Windows

FreeOffice 2018 för Windows uppdaterar som standard sig själv automatiskt genom att ladda ned servicepaket från våra servrar.

Du kan även söka efter uppdateringar manuellt om du inte har installerat verktyget för automatisk uppdatering eller helt enkelt vill veta om din version av FreeOffice är aktuell.

Starta någon av dess applikationer, klicka på ”?"-ikonen i menyfliken och välj kommandot Sök efter uppdateringar. Om du kör FreeOffice i klassiskt läge med menyer väljer du kommandot Hjälp > Sök efter uppdateringar.

FreeOffice för Mac

Du kan ladda ned FreeOffice 2018 för Mac här.

FreeOffice för Linux

Du hittar instruktioner om hur man laddar ned, installerar och uppdaterar FreeOffice 2018 för Linux här.

 

2018-12-23: Revision 945

Mac: Omritningsproblem som började med macOS 10.14.2 har åtgärdats.

 


2018-12-12: Revision 944

Nya funktioner i FreeOffice TextMaker

 • Några förbättringar till hantering av fotnoter

Nya funktioner i FreeOffice PlanMaker

 • Du kan nu bilda en giltig adress från två INDIREKTA samtal med ”:” operatör: =INDIREKT(...):INDIREKT(...)

 


2018-10-11: Revision 938

Nya funktioner i alla program

 • Uppdaterade hjälpfiler som tydligt talar om för dig vilka funktioner som endast är tillgängliga i SoftMaker Office
 • [WINDOWS] FreeOffice är nu kompatibelt med möss som har 4-vägs mushjul och stöd för horisontell skrollning.
 • [LINUX] Du kan nu skrolla horisontellt med mushjulet om du trycker på Shift medan du rullar hjulet.
 • Tangentbordsgenvägarna Ctrl+K (alla operativsystem) och Cmd+K (Mac) öppnar nu dialogrutan Hyperlänk.
 • [WINDOWS] Om du fäster ett FreeOffice-applikationsfönster på vänster eller höger kant på bildskärmen och sedan avslutar applikationen, återställs den här positionen och du kan nu starta applikationen igen.

Nya funktioner i FreeOffice TextMaker

 • När du infogar en bild i en tabellcell ändras cellens storlek vertikalt för att få plats med bilden.

 


2018-06-28: Revision 934

Nya funktioner i alla program

 • Du kan nu använda Hämta format för att överföra formatering.
 • Listrutan Arkiv | Öppna har nu ytterligare ett alternativ längst ned som låter dig söka efter dokument.
 • [LINUX] Den inkluderade teckensnittet Noto Sans Arabic har uppdaterats, så att arabiska frågetecken visas när det arabiska användargränssnittet är aktivt.
 • [LINUX] När FreeOffice för Linux kraschar har du nu möjlighet att snabbt skicka en kraschrapport till SoftMaker, så att vi hittar felet snabbare.

Nya funktioner i FreeOffice TextMaker

 • Du kan nu infoga fotnoter.
 • Du kan nu infoga kommentarer.
 • Det är nu möjligt att öppna lösenordsskyddade DOCX-filer med modifierat lösenordsskydd (anpassade värden för SHA- och CNG-saltsträngar).
 • Med utökat stöd för arabiska aktiverat läggs ikoner för byte av skrivriktning automatiskt till i menyfliken.

Nya funktioner i FreeOffice PlanMaker

 • Du kan nu infoga kommentarer.

Nya funktioner i FreeOffice Presentations

 • Kommandot Återställ layout återställer nu även platshållare för sidfötter.

 


2018-05-16: Revision 931

Revision 931 var den första versionen av FreeOffice 2018 för Windows och Linux.