Tips och råd

Linux

Applikationerna i SoftMaker FreeOffice 2018 för Linux finns i 32- och 64-bitarsversioner, vilket gör dem kompatibla med 32-bitars (x86, 686) och 64-bitars (x86_64, amd64) Linux.

Vi testar SoftMaker FreeOffice med aktuella versioner av följande distributioner och rekommenderar att du väljer en av dem:

  • Debian
  • Ubuntu
  • Linux Mint
  • Manjaro
  • openSUSE
  • Fedora
  • Andra system

Ladda ned

32-bitars Linux-system

64-bitars Linux-system


Installera på Debian

På Debian installerar du SoftMaker FreeOffice med följande kommandorad.

32-bitars Debian öppnar du ett gränssnitt eller terminalfönster och anger dessa kommandon:

su -
apt update
apt install -f ./softmaker-freeoffice-2018_982-01_i386.deb

64-bitars Debian öppnar du ett gränssnitt eller terminalfönster och anger dessa kommandon:

su -
apt update
apt install -f ./softmaker-freeoffice-2018_982-01_amd64.deb

Obs! Om .deb-filen inte lagras i den aktuella mappen, ska du ersätta ./ med sökvägen till dess mapp.

Ställa in automatiska uppdateringar i Debian

SoftMaker FreeOffice 2018 kan uppdateras från denna DEB-databas: https://shop.softmaker.com/repo/apt

Du kan konfigurera ditt system till att använda denna databas genom att först installera SoftMaker FreeOffice enligt ovan och sedan öppna ett gränssnitt eller terminalfönster och ange dessa kommandon:

su -
/usr/share/freeoffice2018/add_apt_repo.sh

Om du har ställt in automatiska uppdateringar på ditt system kommer Linux att hålla SoftMaker FreeOffice 2018 uppdaterat automatiskt.

Om du inte använder automatiska uppdateringar på ditt system kommer dessa kommandon att uppdatera SoftMaker FreeOffice 2018 till den senast tillgängliga versionen:

su -
apt update
apt upgrade

Installation på Ubuntu och Linux Mint

Om du vill installera SoftMaker FreeOffice dubbelklickar du helt enkelt på DEB-installationspaketet.

Ställa in automatiska uppdateringar på Ubuntu och Linux Mint

SoftMaker FreeOffice 2018 kan uppdateras från denna DEB-databas: https://shop.softmaker.com/repo/apt

Du kan konfigurera ditt system till att använda denna databas genom att först installera SoftMaker FreeOffice enligt ovan och sedan öppna ett gränssnitt eller terminalfönster och ange detta kommando:

sudo /usr/share/freeoffice2018/add_apt_repo.sh

Om du har ställt in automatiska uppdateringar på ditt system kommer Linux att hålla SoftMaker FreeOffice 2018 uppdaterat automatiskt.

Om du inte använder automatiska uppdateringar på ditt system kommer dessa kommandon att uppdatera SoftMaker FreeOffice 2018 till den senast tillgängliga versionen:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Installation på Manjaro

Manjaro inkluderar SoftMaker FreeOffice i databasen, vilket gör installationen väldigt enkel. Öppna ett gränssnitt eller terminalfönster och ange detta kommando:

sudo pamac install freeoffice

Ställa in automatiska uppdateringar i Manjaro

Manjaro-pakethanteraren håller automatiskt FreeOffice uppdaterad.


Installera på Fedora

RPM-installationspaket är digitalt signerade av SoftMaker. Innan du installerar SoftMaker FreeOffice ska du ladda ned vår offentliga GPG-nyckel och importera den. Öppna ett gränssnitt eller terminalfönster och ange detta kommando:

sudo rpm --import linux-repo-public.key

Om du hoppar över detta steg kommer du fortfarande att kunna installera SoftMaker RPM-paket, men du måste trycka på Ignorera när du blir informerad om att GPG-nyckeln saknas.

Installera sedan SoftMaker FreeOffice genom att dubbelklicka på RPM-installationspaketet.

Ställa in automatiska uppdateringar i Fedora

SoftMaker FreeOffice 2018 kan uppdateras från denna RPM-databas: https://shop.softmaker.com/repo/rpm

Du kan konfigurera ditt system till att använda denna databas genom att först installera SoftMaker FreeOffice enligt ovan och sedan öppna ett gränssnitt eller terminalfönster och ange detta kommando:

sudo /usr/share/freeoffice2018/add_rpm_repo.sh

Om du har ställt in automatiska uppdateringar på ditt system kommer Linux att hålla SoftMaker FreeOffice 2018 uppdaterat automatiskt.

Om du inte använder automatiska uppdateringar på ditt system kommer dessa kommandon att uppdatera SoftMaker FreeOffice 2018 till den senast tillgängliga versionen:

Om du använder yum:

sudo yum update

Om du använder dnf:

sudo dnf upgrade

Installera på openSUSE

RPM-installationspaket är digitalt signerade av SoftMaker. Innan du installerar SoftMaker FreeOffice ska du ladda ned vår offentliga GPG-nyckel och importera den. Öppna ett gränssnitt eller terminalfönster och ange detta kommando:

sudo rpm --import linux-repo-public.key

Om du hoppar över detta steg kommer du fortfarande att kunna installera SoftMaker RPM-paket, men du måste trycka på Ignorera när du blir informerad om att GPG-nyckeln saknas.

Installera sedan SoftMaker FreeOffice genom att högerklicka på RPM-installationspaketet och välja ”Öppna med” och sedan ”YaST-programvara”. Tryck på Godkänn för att starta installationen.

Ställa in automatiska uppdateringar i openSUSE

SoftMaker FreeOffice 2018 kan uppdateras från denna RPM-databas: https://shop.softmaker.com/repo/rpm

Du kan konfigurera ditt system till att använda denna databas genom att först installera SoftMaker FreeOffice enligt ovan och sedan öppna ett gränssnitt eller terminalfönster och ange detta kommando:

sudo /usr/share/freeoffice2018/add_rpm_repo.sh

Om du har ställt in automatiska uppdateringar på ditt system kommer Linux att hålla SoftMaker FreeOffice 2018 uppdaterat automatiskt.

Om du inte använder automatiska uppdateringar på ditt system kommer dessa kommandon att uppdatera SoftMaker FreeOffice 2018 till den senast tillgängliga versionen:

Om du använder zypper:

sudo zypper update

Om du använder yum:

sudo yum update

Om du använder dnf:

sudo dnf upgrade

Om du ställt in automatiska uppdateringar på ditt system kan du hoppa över det här steget eftersom Linux kommer att uppdatera SoftMaker FreeOffice 2018 automatiskt åt dig.


Installera på andra system

Om ditt system inte står med här och du inte kan köra installationen enligt anvisningarna ovan kan du installera SoftMaker FreeOffice med våra .tgz-baserade installationspaket.

Ladda ned 32- eller 64-bitars .tgz-installationspaketet beroende vilket system du använder. Packa sedan upp och avmarkera det och kör slutligen det inkluderade installationsskriptet:

Om du använder ett 32-bitars Linux-system:

tar xvzf ./softmaker-freeoffice-2018-982-i386.tgz
./installfreeoffice

Om du använder ett 64-bitars Linux-system:

tar xvzf ./softmaker-freeoffice-2018-982-amd64.tgz
./installfreeoffice

Obs! Om .tgz-filen inte lagras i den aktuella mappen, ska du ersätta ./ med sökvägen till dess mapp.


Återställa dokumentikoner

När du installerar FreeOffice tilldelas ikonerna för vanliga dokumentformat, som till exempel DOCX, XLSX och PPTX, till FreeOffice. Om du inte gillar vår ikonstil kan du enkelt återställa de tidigare ikonerna genom att köra detta skript:

sudo /usr/share/freeoffice2018/mime/remove_icons.sh