Tips och råd

Portabel installation

FreeOffice för Windows

Om du vill ha med dig FreeOffice för Windows och viktiga dokument när du reser, kan du kopiera FreeOffice till ett USB-minne. Du kan sedan köra FreeOffice från USB-minnet på vilken Windows-baserad dator som helst (till exempel en lånad eller offentlig dator). När du har kopplat ur USB-minnet finns inget spår av FreeOffice kvar på datorn.

Så här fungerar det:

  1. Installera FreeOffice på din dators inbyggda hårddisk. Då kan du arbeta med programmen som vanligt på din dator utan att använda ett USB-minne.
  2. Klicka på Windows-startknappen och välj sedan Program > SoftMaker FreeOffice 2018 > Verktyg > Installera SoftMaker FreeOffice på ett USB-minne.
  3. Följ uppmaningarna så kopierar programmet nu hela SoftMaker FreeOffice-mappen och hela mappen Mina dokument\SoftMaker till USB-minnet Alla FreeOffice-programfiler samt alla dina dokument och inställningar från Mina dokument\SoftMaker överförs till USB-minnet.

När programmet har installerats innehåller USB-minnet en fullt fungerande kopia av FreeOffice som inte registrerar sig själv i Windows, plus alla dina dokument och konfigurationsfiler.

Om du vill starta något av programmen öppnar du FreeOffice-mappen på USB-minnet och klickar sedan på programmet du vill köra (t.ex. TextMaker.exe eller PlanMaker.exe).


FreeOffice för Linux

FreeOffice för Linux kan också installeras på ett USB-minne. Så här fungerar det:

  1. Installera FreeOffice på din Linux-dators inbyggda hårddisk. Då kan du arbeta med FreeOffice som vanligt utan att använda ett USB-minne.
  2. Skapa en mapp på USB-minnet och kopiera allt innehåll i FreeOffice-programmappen (vanligtvis /usr/dela/freeoffice2018) till den här mappen
mkdir /media/disk/freeoffice (ersätt /media/disk med sökvägen för ditt USB-minne)
cd /usr/share/freeoffice2018
cp -Rv * /media/disk/freeoffice (ersätt /media/disk med sökvägen för ditt USB-minne)
  1. I den nya mappen på USB-minnet skapar du en fil med namnet portable.txt. Dess innehåll är irrelevant:
cd /media/disk/freeoffice (ersätt /media/disk med sökvägen till ditt USB-minne)
touch portable.txt

Filen portabel.txt är bara en ”markörfil” som informerar FreeOffice om att den ska köras i ett portabelt läge och inte lämna några konfigurationsfiler på värdsystemet.

  1. Starta TextMaker:
textmaker

TextMaker skapar sedan mappen /media/disk/freeoffice/SoftMaker för dina dokuments, mallar och inställningar. TextMaker installerar sedan standarddokumentmallar och -konfigurationsfiler i den här mappen. TextMaker startas när installationen är klar.

Om du vill kan du kopiera ytterligare dokument och mallar till USB-minnet. Lägg dokument i /media/disk/freeoffice/SoftMaker och mallar i /media/disk/freeoffice/SoftMaker/Templates 2018.

Om du vill starta något av programmen öppnar du FreeOffice-mappen på USB-minnet och dubbelklickar på programmet du vill köra.