Tips och råd

TextMaker

Ställa in standardteckensnitt och -storlek

Du kan enkelt ändra standardteckensnitt om du inte vill öppna dokument med Times New Roman 10 pt. Högerklicka i dokumentfönstret för att öppna snabbmenyn och välj menyalternativet Tecken. I dialogrutan ”Tecken” kan du nu välja inställningar för teckensnitt och göra dem till standardinställningar genom att klicka på knappen Ange som standard. I dialogrutan som följer väljer du Ändra för alla nya dokument baserat på standardmallen. Alla framtida dokument som du baserar på standardmallen kommer nu att använda de teckensnittsinställningar du angett.

Ställa in andra alternativ för standardformatering

Så här ställer du in en ny standardzoomnivå eller -pappersstorlek för alla framtida dokument: Öppna standardmallen Normal.tmvx med kommandot Arkiv | Öppna och gör önskade ändringar. Spara dokumentmallen när du är klar. Alla dokument som använder den här mallen framöver kommer att ha de inställningar du valt.

Ändra zoomnivån med musen

Om du har en mus med ett skrollhjul kan du använda det för att snabbt ändra zoomnivån när du visar ett dokument. Tryck ned Ctrl-tangenten på tangentbordet och rulla skrollhjulet upp eller ned.

Använd styckeavstånd!

Infoga inte tomma rader mellan stycken även om du tycker att det är jobbigt. Ställ istället in avstånd mellan stycken med hjälp av Styckeavstånd innan och Styckeavstånd efter. Du finner dessa alternativ i dialogrutan Stycke och Styckeformat. Högerklicka i dokumentfönstret och välj respektive kommando från snabbmenyn. Fördelen med styckeavstånd är att det låter TextMaker dölja onödiga tomma utrymmen högst upp och längst ned på sidorna.

Hårda blanksteg förhindrar oönskat radbyte

Om du vill förhindra att två ord från att skiljs åt av en rad-eller sidbrytning sätter du helt enkelt ett ”hårt blanksteg” mellan orden. Du gör detta genom att trycka ned ctrl+shift+blanksteg.

Spara skrivarbläck när du skriver ut utkast

När du skriver ut utkast kan du välja alternativet Ignorera bilder i dialogrutan Skrivare. Dokumentet skrivs ut snabbare och använder mindre bläck eftersom bilderna inte skrivs ut.

Använd fler pappersfack

Om du vill att dokumentets eller kapitlets första sida ska hämtas från ett annat pappersfack i skrivaren, kan du ställa in pappersfacken med alternativet Sidinställning Du visar den här dialogrutan genom att växla till fliken Layout i menyfliken och sedan klicka på den lilla triangeln till höger om avsnittsetiketten ”Sidinställning”.

Dela dokumentmallar

Om du arbetar i ett lokalt nätverk och vill att alla användare ska ha åtkomst till samma dokumentmallar, kan du ställa in en sökväg för delade mallar i Arkiv | Alternativ | Filer.

Bildramar och inbäddade bilder

Du kan använda TextMaker för att foga in bilder som antingen ramar eller inbäddade bilder. Bildramar har en absolut placering på sidan eller i förhållande till ett stycke, medan inbäddade bilder helt enkelt ”vandrar med” stycket där de placeras.

Om du vill konvertera inbäddade bilder som redan infogats till en bildram (eller vice versa) väljer du helt enkelt bilden i TextMaker, högerklickar och väljer sedan kommandot Konvertera till bildram eller Konvertera till inbäddat objekt.