FreeOffice
FreeOffice-ikon

FreeOffice Mobile

för Android-smartphones

TextMaker Mobile


FreeOffice: TextMaker Mobile för Android-smartphones

Databyte

 • Dokument kan överföras mellan valfria versioner av TextMaker på valfritt operativsystem utan försämrad återgivning.
 • Redigera och spara alla .doc-filer från Microsoft Word 6.0 till 2016 sömlöst utan att förlora format eller innehåll.
 • Redigera och spara alla .docx-filer och .docm-filer från Microsoft Word 2007 till 2016 sömlöst utan att förlora format eller innehåll.
 • Även lösenordsskyddade .doc-, .docx- och .docm-filer kan öppnas och sparas.
 • Öppna, redigera och spara många andra dokumenttyper (OpenDocument, OpenOffice, LibreOffice, RTF, HTML, oformaterade textfiler, Pocket Word, o.s.v.)
 • Konvertera dokument till ett annat format (spara t.ex. en öppnad .docx-fil i RTF-format)
 • Exportera till PDF direkt från ordbehandlaren
 • Hämta och spara dokument i Dropbox, Google Drive, Evernote och Microsoft OneDrive
 • Skicka dokument via e-post direkt från TextMaker Mobile i något av dess filformat (PDF, DOC, DOCX, HTML, o.s.v.)

Formatera dokument

 • Flera olika alternativ för teckenformatering: fetstil, kursiv, understruken, dubbelt understruken, teckensnitt och storlek, text- och bakgrundsfärg, nedsänkt och upphöjd, kapitäler och versaler
 • Visar alla teckensnitt, vare sig det är TrueType, OpenType eller Postscript
 • Flexibel styckeformatering: vänster och höger indrag, indrag på första raden, styckeanpassning, radavstånd, avstånd ovan/under stycke, avstavning, flikar
 • Öka och minska indrag
 • Styckeanpassning: vänsterjusterad, högerjusterad, centrerad, fullt justerad
 • Punktlistor och numrerade listor
 • Visa och tillämpa styckeformat
 • Skapa och formatera tabeller enkelt
 • Infoga och redigera fotnoter och slutnoter
 • Sidinställning: papperstyp och -storlek, stående och liggande orientering, sidmarginaler
 • Infoga sidbrytning
 • Bilder och foton kan inte bara infogas från den inbyggda kameran eller bildgalleriet, utan även direkt från grafikfiler – i 14 olika bildformat!

Redigera dokument

 • Visa dokument i utskriftsvyn eller utkastläget
 • Horisontell eller vertikal linjal
 • Visa dokument i godtycklig förstoring
 • Ångra och gör om i flera steg
 • Sök och ersätt med flera alternativ
 • ”Gå till”-kommandot
 • Visa och ändra dokumentegenskaper (författare, nyckelord, ämne, o.s.v.)
 • 12 typer av dokumentstatistik (tangentnedtryckningar, tecken, ord, meningar, o.s.v.)
 • Granska dokument med spårade ändringar och kommentarer lika smidigt som med Microsoft Word
 • Infoga datum och tid
 • Infoga och gå till bokmärken

Automatiska formateringsfunktioner

Du kan aktivera eller inaktivera följande automatiska formateringsfunktioner separat:

 • Formatera URL:er som hyperlänkar automatiskt
 • Skriv ordningstal upphöjda
 • Inled varje mening med versal
 • Korrigera TVå inledande STora BOkstäver
 • Lägg till eller ta bort blanksteg när du klistrar in
 • Tillämpa teckenformatering på hela ord

Språkverktyg

 • Stavningskontroll på flera språk när du skriver
 • Ordlistor för stavningskontroll på 17 språk: engelska (UK), engelska (USA), tyska (reformerad stavning), tyska (gammal stavning), schweizertyska (reformerad stavning), schweizertyska (gammal stavning), franska (Frankrike), franska (Kanada), italienska, spanska (Spanien), spanska (Latinamerika), portugisiska (Portugal), portugisiska (Brasilien), norska, svenska, danska och holländska
 • I dokument på flera språk kan enskilda fraser eller till och med ord markeras för att visa att de tillhör ett visst språk.
 • Automatisk avstavning på 33 språk

PlanMaker Mobile


FreeOffice: PlanMaker Mobile för Android-smartphones

Databyte

 • Kalkylblad kan överföras mellan valfria versioner av PlanMaker på valfritt operativsystem utan försämrad återgivning.
 • Redigera och spara alla .xls-filer från Microsoft Excel 5.0 till 2016 sömlöst, utan att förlora format eller innehåll.
 • Redigera och spara alla .xlsx-filer och .xlsm-filer från Microsoft Excel 2007 till 2016 sömlöst utan att förlora format eller innehåll.
 • Även lösenordsskyddade .xls-, .xlsx- och .xlsm-filer kan öppnas och sparas.
 • Öppna, redigera och spara flera andra dokumenttyper (SYLK, oformaterade textfiler, dBASE, RTF, HTML, DIF)
 • Konvertera kalkylblad till ett annat format (spara t.ex. en öppnad .xlsx-fil i XLS-format)
 • Exportera till PDF direkt från kalkylbladet
 • Hämta och spara kalkylblad i Dropbox, Google Drive, Evernote och Microsoft OneDrive
 • Skicka kalkylblad via e-post direkt från PlanMaker Mobile i något av dess filformat (PDF, XLS, XLSX, HTML, o.s.v.)

Omfattande beräkningsmöjligheter

 • Mer än 330 beräkningsfunktioner (matematik, statistik, finansiell matematik, datum- och tidberäkningar, dataanalys, o.s.v.)
 • Beräkna med komplexa tal och matrisfunktioner
 • Tal kan formateras som valuta, med bestämda decimalplatser, tusentalsavgränsare, som procentvärden, som bråktal, som datum och tider, o.s.v.
 • Eviga tidformat (20:00 + 5:00 är inte 1:00 utan 25:00) och beräkningar med negativa tider

Redigera kalkylblad

 • Visa kalkylblad i godtycklig förstoring
 • Ångra och gör om i flera steg
 • Redigera celler direkt i kalkylbladet
 • Sök och ersätt, ”Gå till”-kommando
 • Infoga och ta bort snabbt bort rader och kolumner
 • Sammanfoga celler
 • Automatiskt radbyte och vertikal text i celler
 • Frys rader och kolumner
 • Syntaxmarkering hjälper dig att hitta fel i dina beräkningar
 • Visa formler istället för resultat
 • Kommentarer med godtycklig formatering
 • Dölj och visa rader eller kolumner
 • Arbeta med flera kalkylblad per fil
 • Visa och ändra dokumentegenskaper (författare, nyckelord, ämne, o.s.v.)

Formatera kalkylblad

 • Flera olika alternativ för teckenformatering: fetstil, kursiv, understruken, dubbelt understruken, teckensnitt och storlek, text- och bakgrundsfärg, nedsänkt och upphöjd, kapitäler och versaler
 • Visar alla teckensnitt, vare sig det är TrueType, OpenType eller Postscript
 • Många stilar för cellkanter och färgtoner
 • Horisontell cellanpassning: standard, vänster, höger, centrerad, centrerad över kolumner, fullt justerad
 • Lodrät celljustering: överkant, centrera, nederkant, lodrät justering
 • Ange kolumnbredder och radhöjder automatiskt eller enligt exakta numeriska värden
 • Sidinställning: pappersstorlek, stående, liggande orientering
 • Excel-diagram (i 2D och 3D) visas inte bara korrekt, utan uppdaterar även sig själva när underliggande värden ändras.

Presentations Mobile


FreeOffice: Presentations Mobile för Android-smartphones

Databyte

 • Presentations kan överföras mellan valfria versioner av Presentations på valfritt operativsystem utan försämrad återgivning
 • Redigera och spara alla .ppt-filer från Microsoft PowerPoint 97 till 2016 sömlöst utan att förlora format eller innehåll.
 • Redigera och spara alla .pptx-filer och .pptm-filer från PowerPoint 2007 till 2016 sömlöst utan att förlora format eller innehåll.
 • Även lösenordsskyddade .ppt-, .pptx- och .pptm-filer kan öppnas och sparas.
 • Konvertera presentationer till ett annat format (spara t.ex. en öppnad .pptx-fil i PPT-format)
 • Exportera till PDF direkt från presentationsprogrammet
 • Exportera presentationer som samlingar av bildfiler i ett av flera filformat
 • Hämta och spara presentationer i Dropbox, Google Drive, Evernote och Microsoft OneDrive
 • Skicka presentationer via e-post direkt från Presentations Mobile i något av dess filformat (PDF, PPT, PPTX, o.s.v.)

Formatera presentationer

 • Flera olika alternativ för teckenformatering: fetstil, kursiv, understruken, dubbelt understruken, teckensnitt och storlek, text- och bakgrundsfärg, nedsänkt och upphöjd, kapitäler och versaler
 • Visar alla teckensnitt, vare sig det är TrueType, OpenType eller Postscript
 • Flexibel styckeformatering: vänster och höger indrag, indrag på första raden, styckeanpassning, radavstånd, avstånd ovan/under stycke, avstavning, flikar
 • Styckeanpassning: vänsterjusterat, högerjusterat, centrerat, fullt justerat
 • Punktlistor och numrerade listor
 • Sidinställning: skärm- och utskriftspresentation, papperstyp, höjd och bredd, stående eller liggande orientering
 • Infoga tabeller och bilder i platshållare
 • Bilder och foton kan inte bara infogas från den inbyggda kameran eller bildgalleriet, utan även direkt från grafikfiler – i 14 olika bildformat!
 • Visa, infoga och redigera kommentarer

Redigera presentationer

 • Horisontell eller vertikal linjal
 • Visa presentationer i godtycklig förstoring
 • Ångra och gör om i flera steg
 • Sök och ersätt med flera alternativ
 • Inbyggd bildsortering
 • Infoga, ta bort, duplicera, byt namn, dölj och visa bilder
 • Inbyggd dispositionsvy
 • Inbyggd anteckningsvy
 • Visa och ändra dokumentegenskaper (författare, nyckelord, ämne, o.s.v.)

Spela upp bildspel

 • Starta bildspel från den första eller den nuvarande bilden
 • Bildspel som antingen kan styras av presentatören eller vara självgående
 • Visar alla bildövergångar
 • Visar alla objektanimationer och animeringsscheman
 • Spelar upp musik och ljud som är inbäddade i presentationer