Pak FreeOffice nu mee.
Het is gratis voor zowel thuisgebruik als commercieel gebruik.

Mac

Download

Windows

Download

Bekijk de licentieovereenkomst (EULA)

SOFTWARELICENTIEOVEREENKOMST EN GARANTIE

Lees deze overeenkomst zorgvuldig. Ben je het niet eens met de voorwaarden, stop dan de installatie door op de knop Annuleren te klikken.

De software die bij deze licentie wordt geleverd (de "Software") is eigendom van SoftMaker Software GmbH ("SoftMaker") of diens licentiehouders en is beschermd door het auteursrecht. Hoewel SoftMaker de eigenaar van de Software blijft, hebt u bepaalde rechten om na acceptatie van deze licentieovereenkomst de Software te gebruiken. Behoudens eventuele aanpassingen in de vorm van een licentie-addendum dat deze licentieovereenkomst begeleidt, wordt tussen u en SoftMaker het volgende overeengekomen:

WAT JE WEL MAG:

  1. Installeer en gebruik een exemplaar van de Software op maximaal 3 (drie) computers binnen hetzelfde huishouden, of 1 (één) computer binnen een organisatie;
  2. Een redelijk aantal reservekopieën maken voor archiveringsdoeleinden, zolang de reservekopieën niet worden gedistribueerd; en
  3. De gebruiksrechten op de Software op permanente basis aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon over te dragen, op voorwaarde dat u geen kopieën van de Software bewaard en de ontvanger instemt met alle voorwaarden van deze overeenkomst.

WAT U NIET MAG DOEN:

  1. Kopieën maken van de bijbehorende documentatie,
  2. Een deel van de Software of bijbehorende documentatie verpachten, verhuren of een sublicentie verlenen, of
  3. De broncode van de Software reverse engineren, decompileren, disassembleren, aanpassen, vertalen, of een poging ondernemen om te broncode van de Software te achterhalen, of afgeleide werken van de Software te maken.

BEPERKTE GARANTIE

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN OP GROND VAN HET TOEPASSELIJK RECHT, WIJST SOFTMAKER ALLE GARANTIES AF, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VOOR DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EN AL DERGELIJKE GARANTIES WORDEN UITDRUKKELIJK EN SPECIFIEK AFGEWEZEN. NOCH SOFTMAKER NOCH ANDEREN BETROKKEN BIJ DE CREATIE, PRODUCTIE OF LEVERING VAN DEZE SOFTWARE ZIJN AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADES ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SOFTWARE, ZELFS ALS SOFTMAKER OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES OF CLAIMS. IN GEEN ENKEL GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN SOFTMAKER VOOR SCHADES OOIT HOGER ZIJN DAN DE PRIJS DIE IS BETAALD VOOR DE LICENTIE OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ONGEACHT DE VORM VAN KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DE SOFTWARE. DE PERSOON DIE DEZE SOFTWARE GEBRUIK DRAAGT ALLE RISICO'S VOOR WAT BETREFT DE KWALITEIT EN DE PRESTATIES VAN DE SOFTWARE.

ALGEMEEN

Deze overeenkomst is de volledige verklaring van de Overeenkomst tussen de partijen over het onderwerp, en vervangt alle voorgaande afspraken, inkooporders, overeenkomsten en regelingen. Op deze Overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Je legt de exclusieve bevoegdheid en het rechtsgebied voor alle aangelegenheden met betrekking tot deze Overeenkomst bij de rechtbank in de stad Neurenberg, Duitsland, en je stemt in met dergelijke bevoegdheid en het rechtsgebied, onder uitsluiting van het Verdrag van de Verenigde Naties met betrekking tot contracten voor de internationale verkoop van goederen en alle wetten en regels die dit verdrag implementeren, voor zover daarmee in tegenspraak.

Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig, onrechtmatig of onuitvoerbaar wordt verklaard door een rechtbank die terzake bevoegd is, wordt een dergelijke bepaling gescheiden van de Overeenkomst en blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Alle rechten van welke aard dan ook op de Software die niet expliciet zijn toegekend in deze Licentie zijn en worden volledig en exclusief voorbehouden aan en door SoftMaker.

Download ook onze gratis PDF-editor

FreePDF logo

Maak, bewerk, bekijk, annoteer PDF-bestanden en druk ze af met FreePDF, de beste gratis PDF-editor voor Windows.

Download FreePDF nu gratis.

Ga naar getfreepdf.com