FreeOffice

Gratis servicepacks

Hoe houd je FreeOffice up-to-date

We voeren continu verbeteringen uit aan FreeOffice door bugs op te lossen en nieuwe functionaliteit toe te voegen. Lees de volgende instructies om te zorgen dat je installatie altijd up-to-date is.

FreeOffice voor Windows

Standaard houdt FreeOffice voor Windows zichzelf automatisch up-to-date door de servicepacks van onze servers te downloaden.

Als je het hulpprogramma voor het automatisch bijwerken niet hebt geïnstalleerd of als je gewoon wilt weten of jouw versie van FreeOffice actueel is, kun je ook handmatig bekijken of er updates zijn.

Start een van de FreeOffice-toepassingen, klik op het pictogram “?” in het lint en kies de opdracht Controleer op updates. In de klassieke modus van FreeOffice met menu's ga je naar de opdracht Help > Controleer op updates.

FreeOffice voor Mac

Je kunt FreeOffice voor Mac hier downloaden.

FreeOffice voor Linux

Instructies voor het downloaden, installeren en bijwerken van FreeOffice voor Linux, vind je hier.


18-1-2021: Revisie 982

Alle programma’s
  Opgeloste problemen

11-11-2020: Revisie 980

Alle programma’s
  Opgeloste problemen

10-9-2020: Revisie 978

Alle programma's
  Opgeloste problemen

23-3-2020: Revisie 976

Alle programma’s
  Opgeloste problemen

21-2-2020: Revisie 974

Alle programma’s
  Opgeloste problemen
PlanMaker
29988   Functie: De functie WEEKNUMMER accepteert nu kalendertype 11 tot 17 en 21.

7-11-2019: Revisie 973

Alle programma’s
38954 41497 Mac FreeOffice is nu genotariseerd. Het kan op macOS 10.15 Catalina worden gestart zonder dat het een uitzondering veroorzaakt in Gatekeeper.
38146 41504 Mac, Linux Functie: FreeOffice scant nu voor lettertypen in zowel de systeemmappen en de submappen.
  Opgeloste problemen

19-9-2019: Revisie 971

Alle programma’s
  Opgeloste problemen

5-9-2019: Revisie 970

Alle programma’s
40600   Functie: FreeOffice kan nu bestanden opslaan met DOC-, XLS- en PPT-indeling. Voorheen kon het deze indelingen alleen openen.
40600   Functie: FreeOffice heeft nu een"donkere modus" die donkerdere kleuren gebruikt wat rustiger is voor je ogen.
TextMaker
40600   Functie: FreeOffice TextMaker kan nu bestanden opslaan met OpenDocument Text-indeling. Voorheen kon het deze indeling alleen openen.

10-7-2019: Revisie 966 (Jubileum-update)

Alle programma's
39006   Functie: TextMaker, PlanMaker en Presentations zijn nu compatibel met de bestandsindelingen van Word 2019, Excel 2019 en PowerPoint 2019.
37997   Functie: De opmaakborstel kan nu met het toetsenbord worden gebruikt: Selecteer de tekst, druk op Ctrl+Shift+C om de opmaak te kopiëren, selecteer de bestemming en druk op Ctrl+Shift+V om de opmaak te plakken.
36480 36524 36455 38263 19265 38932   Functie: Met klassieke menu's bieden TextMaker, PlanMaker en Presentations nu nieuwe taakbalken met een logischere indeling.
39478   Functie: Het vervolgkeuze-element Invoegen | Teken is bijwerkt voor additionele typografische tekens.
19374   Functie: Voor betere compatibiliteit met Microsoft Office, kun je nu foto's negatief bijsnijden.
38852 Mac Functie: Je kunt nu foto’s uit het programma Apple Photos slepen naar documenten van TextMaker, PlanMaker en Presentations.
38680 38694 38840   Functie: Je kunt nu wisselen tussen linttabbladen met behulp van de toetscombinaties Ctrl+F12 en Ctrl+Shift+F12.
20366 Windows Functie: Je kunt een Unicode-teken invoegen met behulp van de toetscombinatie Alt+nnnn. Gebruik bijvoorbeeld Alt+8364 om het Euro-teken in te voegen.
37459 Mac, Linux Functie: SoftMaker FreeOffice ondersteund nu TrueType Collections (TTC-lettertypen) op macOS en Linux.
39905 Mac Functie: Verbeterde verwerking met het toetsenbord: Alt+Cursor en Alt+Shift+Cursor verplaatsen het caret-teken per woord.
  Functie: Veel vertalingen van de gebruikersinterface zijn bijgewerkt, en een Poolse gebruikersinterface is nu voor het eerst beschikbaar.
30336 38935   Functie: Ondersteuning van Franse typografische regels. Bij het invoeren van Franse tekst worden aanhalingstekens, vraagtekens, uitroeptekens, dubbele punten en puntkomma's nu automatisch omgeven door vaste spaties.
38016 Mac Functie: Je kunt nu Chinese, Japanse en Koreaanse tekst invoeren omdat SoftMaker FreeOffice de Mac IME ondersteunt.
39081 Mac, Linux Functie: Om ervoor te zorgen dat alle gebruikers op een computer SoftMaker FreeOffice kunnen starten zonder de productsleutel opnieuw te hoeven invoeren, wordt het licentiebestand nu bij voorkeur opgeslagen in /Library/Application support/SoftMaker (macOS) en /etc/SoftMaker (Linux).
TextMaker
  Functie: Nieuwe databasemodule met nieuwe functionaliteit zoals het weergeven van CSV-bestanden
15705   Functie: Je kunt nu geselecteerde tekst afdrukken.
38392   Functie: Tekstkaders en AutoVormen worden niet meer automatisch ingevoerd. In plaats daarvan verschijnt een muiscursor, waarmee je de grootte en positie van het nieuwe object kunt instellen voordat het wordt gemaakt. Deze nieuwe aanpak kan worden gewijzigd onder Bestand | Opties.
38377   Functie: De opdracht Weergave | Zoom instellen biedt nu een extra zoomoptie, "Tekst passen in venster".
23583   Functie: Door te klikken op de taalnaam in de statusbalk kun je nu de taal van de geselecteerde tekst wijzigen.
38890   Functie: Je kunt nu velden en berekeningen bewerken door er dubbel op te klikken.
38743   Functie: Nieuwe optie Nummering overslaan in genummerde lijsten
36097   Functie: Er zijn twee nieuwe veldfuncties toegevoegd aan Invoegen | Veld: "Paginatelling in hoofdstuk" en "Werkelijke paginatelling in hoofdstuk"
8817   Functie: In Bestand | Eigenschappen | Compatibiliteit, de instellingen voor de compatibiliteit kunnen nu snel worden ingesteld op specifieke tekstverwerkingsprogramma's.
36755 34338   Functie: Betere slimme aanhalingstekens in het Duits: een enkele apostrof aan het begin van een woord wordt omgezet in een enkel aanhalingsteken onderaan.
38896   Functie: Frans: een apostrof binnen een woord wordt niet langer omgezet in een “›”-teken.
38790   Functie: Gebruik om een hyperlink te openen nu Ctrl+klik in plaats van een eenvoudige klik. Als je de muis boven een hyperlink laat zweven, toont een tooltip de URL.
39838   Functie: Gebruikersvelden zoals naam en adres worden nu bewaard wanneer ze in DOCX-opmaak worden opgeslagen.
40282 Mac Functie: Paragrafen kunnen nu worden gepromoot en gedegradeerd met de toetscombinaties Shift+Ctrl+Links en Shift+Ctrl+Rechts.
39768   Functie: Verbeterd automatisch hoofdlettergebruik: Wanneer een alinea eindigt met een komma ("Geachte heer,"), wordt het eerste teken in de volgende alinea niet langer automatisch veranderd in een hoofdletter.
40108   Functie: De RTF-exportfunctie slaat nu de papierlade-instellingen op.
PlanMaker
16847 36044   Functie: PlanMaker ondersteunt nu de optie Nauwkeurigheid als weergegeven die doorgaat met berekeningen met de weergegeven precisie van cellen. Als cel A1 3.3 bevat maar alleen wordt weergegeven met twee posities (3.33), dan wordt 3*A1 de waarde 9.99 en niet 10.
25467   Functie: Nieuwe opdracht Gekopieerde cellen invoegen waarbij bestaande cellen of rijen omlaag of naar rechts worden verplaatst om ruimte te maken voor de geplakte content
37212 37213 38606 38651   Functie: Verbeterde AutoFilter -functie: hiërarchische groepering van data, meer opties voor het getallenfilter, nieuwe datum- en tekstfilters
26408   Functie: Importfilter voor OpenDocument Calc-bestanden
27598 37928   Functie: Bijna 50 rekenfuncties toegevoegd, voornamelijk in statistiek
35000   Functie: Je kunt nu zoeken naar regeleinden in het dialoogvenster "Zoeken".
Presentations
18979   Functie: Je kunt tekst opmaken in meerdere kolommen.