Tips & trucs

FreeOffice voor Linux installeren

FreeOffice bevat een set 64-bit toepassingen die kunnen worden gebruikt met 64-bit (x86_64, amd64) Linux-distributies. 32-bit distributies worden niet ondersteund.

We testen FreeOffice met de huidige versie van de volgende distributies en raden je aan om daar een uit te kiezen:

Informatie over de installatie op andere systemen vind je hier.

Je kunt SoftMaker FreeOffice voor Linux op twee manieren installeren:

  1. Via de SoftMaker repository: Dit is de aanbevolen installatiemethode als je DEB of RPM-gebaseerde Linux gebruikt. Je voegt eenmalig de SoftMaker repository toe aan je linuxsysteem en je ontvangt daarna alle updates automatisch.
  2. Door het te downloaden via onze webserver: Je downloadt SoftMaker FreeOffice en installeert het handmatig. Als er een update wordt uitgebracht, download je het nieuwe installatiepakket en installeer je het opnieuw handmatig.

Debian

Aanbevolen: Installatie via de SoftMaker repository

Als je de SoftMaker repository gebruikt, kun je SoftMaker FreeOffice makkelijk installeren en actueel houden.

Open een shell- of terminalvenster en voer deze opdrachten in om de repository te configureren en SoftMaker FreeOffice te installeren:

su -
mkdir -p /etc/apt/keyrings
wget -qO- https://shop.softmaker.com/repo/linux-repo-public.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/softmaker.gpg
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/softmaker.gpg] https://shop.softmaker.com/repo/apt stable non-free" > /etc/apt/sources.list.d/softmaker.list
apt update
apt install softmaker-freeoffice-2021

Als je automatisch updaten hebt ingesteld op je systeem, zorgt je Linux-package er automatisch voor dat SoftMaker FreeOffice automatisch wordt bijgewerkt.

Als je geen gebruik maakt van automatisch bijwerken op je systeem, voer je deze opdrachten uit om SoftMaker FreeOffice bij te werken met de meest recente revisie:

su -
apt update
apt upgrade

Alternatief: Handmatige installatie

Als eerste download je het .deb installatiepakket van SoftMaker FreeOffice:

Download

Open een shell- of terminalvenster en voer deze opdrachten in om SoftMaker FreeOffice te installeren:

su -
apt update
apt install -f ./softmaker-freeoffice-2021_1062-01_amd64.deb

Opm.e: Als je het .deb-bestand niet in de huidige map hebt gedownload, vervang je ./ met het pad naar het .deb-bestand.

Als er een servicepack komt, download je het laatste .deb installatiepakket en installeer je het zoals hierboven beschreven.


Ubuntu, Linux Mint

Aanbevolen: Installatie via de SoftMaker repository

Als je de SoftMaker repository gebruikt, kun je SoftMaker FreeOffice makkelijk installeren en actueel houden.

Open een shell- of terminalvenster en voer deze opdrachten in om de repository te configureren en SoftMaker FreeOffice te installeren:

sudo -i
mkdir -p /etc/apt/keyrings
wget -qO- https://shop.softmaker.com/repo/linux-repo-public.key | gpg --dearmor > /etc/apt/keyrings/softmaker.gpg
echo "deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/softmaker.gpg] https://shop.softmaker.com/repo/apt stable non-free" > /etc/apt/sources.list.d/softmaker.list
apt update
apt install softmaker-freeoffice-2021

Als je automatisch updaten hebt ingesteld op je systeem, zorgt je Linux-package er automatisch voor dat SoftMaker FreeOffice automatisch wordt bijgewerkt.

Als je geen gebruik maakt van automatisch bijwerken op je systeem, voer je deze opdrachten uit om SoftMaker FreeOffice bij te werken met de meest recente revisie:

sudo apt update
sudo apt upgrade

Alternatief: Handmatige installatie

Als eerste download je het .deb installatiepakket van SoftMaker FreeOffice:

Download

Open een shell- of terminalvenster en voer deze opdrachten in om SoftMaker FreeOffice te installeren:

sudo apt update
sudo apt install -f ./softmaker-freeoffice-2021_1062-01_amd64.deb

Opm.e: Als je het .deb-bestand niet in de huidige map hebt gedownload, vervang je ./ met het pad naar het .deb-bestand.

Als er een servicepack komt, download je het laatste .deb installatiepakket en installeer je het zoals hierboven beschreven.


Manjaro

SoftMaker FreeOffice is opgenomen in Manjaro's repository, waardoor de installatie ervan bijzonder eenvoudig is.

Open een shell- of terminalvenster en voer deze opdracht in om SoftMaker FreeOffice te installeren:

sudo pamac install freeoffice

De package-manager van Manjaro zorgt dat SoftMaker FreeOffice automatisch up-to-date wordt gehouden.


Fedora

Aanbevolen: Installatie via de SoftMaker repository

Als je de SoftMaker repository gebruikt, kun je SoftMaker FreeOffice makkelijk installeren en actueel houden.

Open een shell- of terminalvenster en voer deze opdracht in om de repository te configureren:

sudo wget -qO /etc/yum.repos.d/softmaker.repo https://shop.softmaker.com/repo/softmaker.repo

Als je dnf gebruikt, ga dan als volgt te werk om SoftMaker FreeOffice te installeren:

sudo dnf update
sudo dnf install softmaker-freeoffice-2021

Als je yum gebruikt, ga dan als volgt te werk om SoftMaker FreeOffice te installeren:

sudo yum update
sudo yum install softmaker-freeoffice-2021

Als Fedora vraagt om de import te bevestigen van GPG-sleutel van SoftMaker, doe dat dan.

Als je automatisch updaten hebt ingesteld op je systeem, zorgt je Linux-package er automatisch voor dat SoftMaker FreeOffice automatisch wordt bijgewerkt.

Als je geen gebruik maakt van automatisch bijwerken op je systeem, voer je deze opdrachten uit om SoftMaker FreeOffice bij te werken met de meest recente revisie:

- Als je gebruik maakt van yum:

sudo yum update

- Als je gebruik maakt van dnf:

sudo dnf update

Alternatief: Handmatige installatie

Onze RPM-installatiepakketten zijn digitaal getekend. Voordat je SoftMaker FreeOffice installeert, moet je onze publieke GPG-sleutel downloaden.

Downloaden

Open een shell- of terminalvenster en voer deze opdracht in om de GPG-sleutel te importeren:

sudo rpm --import ./linux-repo-public.key

Opm.: Als je de GPG-sleutel niet in de huidige map hebt gedownload, vervang je ./ met het pad naar het sleutelbestand.

Als je deze stap overslaat, kun je SoftMaker RPM-pakketten nog steeds installeren, maar moet je op Negeren drukken als je een melding krijgt over de ontbrekende GPG-sleutel.

Installeer vervolgens SoftMaker FreeOffice, door een dubbelklik op het RPM-installatiepakket

Als er een servicepack komt, download je het laatste RPM installatiepakket en installeer je het opnieuw door dubbel te klikken.


openSUSE

Aanbevolen: Installatie via de SoftMaker repository

Als je de SoftMaker repository gebruikt, kun je SoftMaker FreeOffice makkelijk installeren en actueel houden.

Open een shell- of terminalvenster en voer deze opdrachten in om de repository te configureren:

sudo zypper addrepo -f https://shop.softmaker.com/repo/rpm SoftMaker
sudo zypper --gpg-auto-import-keys ref

Bevestig deze opdrachten door het wachtwoord van root in te voeren.

Voer daarna deze opdracht in om SoftMaker FreeOffice te installeren:

sudo zypper install softmaker-freeoffice-2021

Als je automatisch updaten hebt ingesteld op je systeem, zorgt je Linux-package er automatisch voor dat SoftMaker FreeOffice automatisch wordt bijgewerkt.

Als je geen gebruik maakt van automatisch bijwerken op je systeem, voer je deze opdrachten uit om SoftMaker FreeOffice bij te werken met de meest recente revisie:

- Als je gebruik maakt van zypper:

sudo zypper update

- Als je gebruik maakt van yum:

sudo yum update

- Als je gebruik maakt van dnf:

sudo dnf upgrade

Alternatief: Handmatige installatie

Onze RPM-installatiepakketten zijn digitaal getekend. Voordat je SoftMaker FreeOffice installeert, moet je onze publieke GPG-sleutel downloaden.

Downloaden

Open een shell- of terminalvenster en voer deze opdracht in om de GPG-sleutel te importeren:

sudo rpm --import ./linux-repo-public.key

Opm.: Als je de GPG-sleutel niet in de huidige map hebt gedownload, vervang je ./ met het pad naar het sleutelbestand.

Sla deze stap niet over, anders mislukt de installatie met de vage foutmelding “interne fout” die kort over het scherm flitst.

Installeer vervolgens FreeOffice door met de rechtermuisknop op het RPM-installatiepakket te klikken en “Openen met” en vervolgens “YaST Software” te selecteren. Druk op Accepteren om de installatie te starten.

Als een servicepack verschijnt, kun je het op dezelfde manier installeren.


Installatie op andere systemen

Als je systeem hier niet bijstaat en je kunt de installatie niet uitvoeren met de hierboven vermelde instructies, kun je SoftMaker FreeOffice installeren met behulp van ons .tgz-gebaseerde installatiepakkett.

Als eerste download je het .tgz installatiepakket van SoftMaker FreeOffice:

Download

Uitpakken:

tar xvzf ./softmaker-freeoffice-2021-1062-amd64.tgz

Opm.: Als je het .tgz-bestand niet in de huidige map hebt gedownload, vervang je ./ met het pad naar het .tgz-bestand.

Start daarna het installatiescript op dat erin staat:

./installfreeoffice

Herstellen van documentpictogrammen

Wanneer je FreeOffice installeert, worden de pictogrammen voor standaard documentindelingen zoals DOCX, XLSX en PPTX toegewezen aan FreeOffice. Als je de stijl van de pictogrammen niks vind, kun je eenvoudig de oude pictogrammen herstellen met dit script:

sudo /usr/share/freeoffice2021/mime/remove_icons.sh