Tips & trucs

TextMaker

Standaard lettertype en grootte instellen

Als je er de voorkeur aan geeft om je documenten met een ander lettertype te beginnen dan Times New Roman 10 pt, kun je dat makkelijk aanpassen. Klik gewoon met de rechtermuisknop in het documentvenster om het contextmenu te openen en het menu-item te selecteren Teken te selecteren. In het dialoogvenster “Teken”, kun je de door jouw gewenste instelling selecteren en deze de nieuwe standaardinstelling maken door te klikken op de knop Instellen als standaard. In het volgende dialoogvenster, selecteer je Wijzigen voor alle nieuwe documenten op basis van het standaard sjabloon. Alle nieuwe documenten die op het standaardsjabloon zijn gebaseerd, gebruiken vanaf nu de geselecteerde instellingen voor dat lettertype.

Instellen van andere standaard opmaakinstellingen

Als je voor al je toekomstige documenten een ander standaard zoomniveau of paginaformaat in wilt stellen, ga je als volgt te werk: Open het standaardsjabloon Normaal.tmvx met de opdracht Bestand | Openen en breng de gewenste wijzigingen aan. Sla daarna je het documentsjabloon op. Alle toekomstige documenten die op dit sjabloon zijn gebaseerd krijgen de geselecteerde instellingen.

Het zoomniveau wijzigen met de muis

Als je een muis met een scrollwiel hebt, kun je deze gebruiken om snel het zoomniveau te wijzigen waarin een document wordt weergegeven. Hiervoor hou je de Ctrl-toets ingedrukt op je toetsenbord en beweeg je het scrollwiel van je muis omhoog of omlaag.

Alinea-afstand gebruiken!

Zelfs als je het vervelend vindt, moet je geen lege regels tussen de alinea's invoegen. Stel in plaats daarvan de afstand tussen alinea's in met Alinea-afstand voor en Alinea-afstand na. Je vindt deze opties in de dialoogvensters Paragraaf en Alinea-stijl. Klik met de rechtermuisknop in het documentvenster en kies de relevante opdracht uit het contextmenu. Het voordeel van alinea-afstanden is dat TextMaker onnodige lege ruimte aan de boven- en onderkant van pagina's kan onderdrukken.

Een vaste spatie voorkomt ongewenst afbreken van woorden

Als je wilt voorkomen dat twee woorden door een regel- of paginascheiding van elkaar worden gescheiden, voert je tussen de woorden een “vaste spatie” in. Hiervoor gebruik je de toetscombinatie Ctrl+Shift+Spatie.

Inkt besparen bij het afdrukken van testafdrukken

Voor het testafdrukken, kun je in de afdrukdialoog de optie Zonder afbeeldingen selecteren. Het afdrukproces verloopt sneller en verbruikt minder inkt omdat alle afbeeldingen worden weggelaten.

Gebruik van meerdere papierladen

Als je de eerste pagina van je document of hoofdstuk uit een andere papierlade van je printer wilt halen, kun je de papierladen instellen via pagina-instellingen. Om dit dialoogvenster te openen, ga je op het lint naar het tabblad Lay-out en klik je op het driehoekje rechts van het sectielabel “Pagina-instelling”.

Delen van documentsjablonen

Als je in een lokaal netwerk werkt en wilt dat alle gebruikers toegang hebben tot dezelfde set documentsjablonen, kun je een gedeeld sjabloonpad instellen op Bestand | Opties | Bestanden.

Fotolijsten en ingesloten foto's

Met TextMaker kun je afbeeldingen invoegen als kader of als ingesloten afbeeldingen. Fotolijsten staan op een vaste positie op de pagina of ten opzichte van een alinea, terwijl ingebedde foto’s gewoon “meelopen” met de alinea waarin ze zijn geplaatst.

Als je een reeds ingevoegde afbeelding wilt converteren naar een fotolijst (of omgekeerd), selecteer je de afbeelding in TextMaker, druk je op de rechtermuisknop en kies je de opdracht Omzetten naar fotolijst of Omzetten naar ingevoegd object.