Användarmanualer

På den här sidan hittar du handböcker till FreeOffice, både som online-handböcker och i PDF-format.

Om du vill spara en PDF-fil på din hårddisk högerklickar du på respektive länk och väljer kommandot ”Spara mål som”.