FreeOffice

Gratis servicepaket

Så håller du FreeOffice uppdaterat

Vi förbättrar ständigt FreeOffice, det bästa gratisalternativet till Microsoft Office, med felkorrigeringar och nya funktioner. Läs följande instruktioner för att säkerställa att din installation alltid är uppdaterad.

FreeOffice 2021 för Windows

FreeOffice för Windows uppdaterar som standard sig själv automatiskt genom att ladda ned servicepaket från våra servrar.

Du kan även söka efter uppdateringar manuellt om du inte har installerat verktyget för automatisk uppdatering eller helt enkelt vill veta om din version av FreeOffice är aktuell.

Starta någon av dess FreeOffice-applikationer, klicka på ”?"-ikonen i menyfliken och välj kommandot Sök efter uppdateringar. Om du kör FreeOffice i klassiskt läge med menyer väljer du kommandot Hjälp > Sök efter uppdateringar.

FreeOffice 2021 för Mac

Du kan ladda ned FreeOffice för Mac här.

FreeOffice 2021 för Linux

Du hittar instruktioner om hur du laddar ner, installerar och uppdaterar FreeOffice för Linux här.


2023-06-07: Revision 1066 (Windows), 1064 (Mac, Linux)

Alla program
  Diverse felkorrigeringar

2023-03-07: Revision 1062

Alla program
  Diverse felkorrigeringar

2022-12-10: Revision 1060

Alla program
  Diverse felkorrigeringar

2022-11-16: Revision 1058

Alla program
54104 Windows På grund av ett fel i uppdateringen Windows 11 22H2 var det inte längre möjligt att öppna dokument direkt i FreeOffice genom att dubbelklicka i Utforskaren. Det här Windows-felet kan nu kringgås.
54146   Du kan nu inaktivera funktionen för Insert-tangenten, som växlar mellan infognings- och överskrivningsläge, i FreeOffice. Det här ser till att du inte växlar till överskrivningsläget oavsiktligt och kringgår även ett fel i appen DeepL som felaktigt skickar denna tangenttryckning till program.
54087 Windows Vissa skrivare erbjöd inte alla tillgängliga pappersstorlekar.

2022-10-05: Revision 1054

Alla program
52709   Ny funktion: Vissa skrivardrivrutiner fördröjer starten av TextMaker, PlanMaker och Presentations i upp till 45 sekunder om skrivaren är avstängd eller inte går att nå. Detta problem har nu åtgärdats.

2022-08-12: Revision 1050

Alla program
45254   Ny funktion: Dialogrutan Alternativ har nu knappen Hantera som låter dig importera och exportera dina Office-konfigurationsfiler, t.ex. tangentbordsmappningar, verktygsfält eller användarordböcker. På så sätt kan du synkronisera dem mellan olika datorer eller återställa dina nuvarande inställningar i framtida versioner av SoftMaker FreeOffice.
52652 Windows Ny funktion: Alternativet Föredrar att använda större kontroller i dialogrutan Alternativ gör att du kan ange om ikoner, rullningslister, o.s.v., ska förstoras när skärmen skalas till 150 %.

2022-04-07: Revision 1046

Alla program
  Diverse felkorrigeringar

2022-03-22: Revision 1044

Alla program
  Diverse felkorrigeringar

2021-12-17: Revision 1042

Alla program
  Diverse felkorrigeringar

2021-11-29: Revision 1040

Alla program
51133 Mac I macOS 12 har fildialoger nu återigen rätt storlek.
51423 Mac Om FreeOffice 2018 redan var installerat på Mac-datorn visades ingen applikationsikon för FreeOffice PlanMaker 2021.
  Diverse felkorrigeringar

2021-10-19: Revision 1036

Revision 1036 var den första revisionen av FreeOffice 2021.