FreeOffice

Kostnadsfria servicepaket

Så håller du FreeOffice uppdaterat

Vi förbättrar ständigt FreeOffice genom att korrigera fel och lägga till nya funktioner. Läs följande instruktioner för att säkerställa att din installation hålls uppdaterad.

FreeOffice för Windows

FreeOffice för Windows uppdaterar som standard sig själv automatiskt genom att ladda ned servicepaket från våra servrar.

Du kan även söka efter uppdateringar manuellt om du inte har installerat verktyget för automatisk uppdatering eller helt enkelt vill veta om din version av FreeOffice är aktuell.

Starta någon av dess applikationer, klicka på ”?”-ikonen i menyfliken och välj kommandot Sök efter uppdateringar. Om du kör FreeOffice i klassiskt läge med menyer väljer du kommandot Hjälp > Sök efter uppdateringar.

FreeOffice för Mac

Du kan ladda ned FreeOffice för Mac här.

FreeOffice för Linux

Du hittar instruktioner om hur man laddar ned, installerar och uppdaterar FreeOffice för Linux här.


2021-01-18: Revision 982

Alla program
  Felkorrigeringar

2020-11-11: Revision 980

Alla program
  Felkorrigeringar

2020-09-10: Revision 978

Alla program
  Felkorrigeringar

2020-03-23: Revision 976

Alla program
  Felkorrigeringar

2020-02-21: Revision 974

Alla program
  Felkorrigeringar
PlanMaker
29988   Funktion: Funktionen VECKONR accepterar nu kalendertyperna 11 till 17 och 21.

2019-11-07: Revision 973

Alla program
38954 41497 Mac FreeOffice är nu attesterad. Det kan startas i macOS 10.15 Catalina utan att du behöver skapa ett undantag i Gatekeeper.
38146 41504 Mac, Linux Funktion: FreeOffice söker nu inte bara efter teckensnitt i systemets teckensnittmappar, utan också i deras undermappar.
  Felkorrigeringar

2019-09-19: Revision 971

Alla program
  Felkorrigeringar

2019-09-05: Revision 970

Alla program
40600   Funktion: FreeOffice kan nu spara filer i DOC-, XLS- och PPT-format. Tidigare kunde programmet endast öppna dessa filtyper.
40600   Funktion: Ett ”mörkt läge”, vilket använder mörka färger för att minska ansträngningen för ögonen, finns nu tillgängligt i FreeOffice.
TextMaker
40600   Funktion: FreeOffice TextMaker kan nu spara filer i OpenDocument Text-formatet. Tidigare kunde programmet endast öppna denna filtyp.

2019-07-10: Revision 966 (jubileumsuppdatering)

Alla program
39006   Funktion: TextMaker, PlanMaker och Presentations är nu kompatibla med filformaten Word 2019, Excel 2019 och PowerPoint 2019.
37997   Funktion: Formateringspenseln kan nu väljas med tangentbordet: Markera text, tryck på Ctrl+Shift+C för att kopiera formateringen, välj destinationen och tryck på Ctrl+Shift+V för att klistra in formateringen.
36480 36524 36455 38263 19265 38932   Funktion: TextMaker, PlanMaker och Presentations har klassiska menyer och nu erbjuder även nya verktygsfält med en mer logisk placering.
39478   Funktion: Listruteelementet Infoga | Tecken har uppdaterats för att erbjuda ytterligare typografiska tecken.
19374   Funktion: Du kan nu använda negativ beskärning av bättre för bättre kompatibilitet med Microsoft Office.
38852 Mac Funktion: Du kan nu dra foton från Apple Photos-applikationen till TextMaker-, PlanMaker- och Presentations-dokument.
38680 38694 38840   Funktion: Du kan nu växla mellan menyflikar med knappkombinationerna Ctrl+F12 och Ctrl+Shift+F12.
20366 Windows Funktion: Du kan nu ange Unicode-tecken med knappkombinationen Alt+nnnn. Tryck t.ex. på Alt+8364 för att ange eurosymbolen.
37459 Mac, Linux Funktion: SoftMaker FreeOffice stöder nu även TrueType Collections (TTC-teckensnitt) i macOS och Linux.
39905 Mac Funktion: Förbättrad tangentbordshantering: Alt+markör och Alt+Shift+markör flyttar textmarkören ord för ord.
  Funktion: Många översättningar av användargränssnitt har uppdaterats, och ett användargränssnitt på polska är nu tillgängligt för första gången.
30336 38935   Funktion: Franska typografiska regler stöds: I fransk text ges nu citattecken, frågetecken, utropstecken, kolon och semikolon automatiskt hårda blanksteg.
38016 Mac Funktion: Du kan nu skriva kinesisk, japansk och koreansk text eftersom SoftMaker FreeOffice nu stöder Mac IME.
39081 Mac, Linux Funktion: Licensfilen bör nu lagras på /Library/Application support/SoftMaker (macOS) och /etc/SoftMaker (Linux) så att säkerställa att alla användare på en dator kan använda SoftMaker FreeOffice utan att behöva ange produktkoden igen.
TextMaker
  Funktion: Ny databasmodul med nya funktioner, som t.ex. visning av CSV-filer
15705   Funktion: Du kan nu skriva ut markerad text.
38392   Funktion: Textramar och AutoShapes infogas inte längre direkt. Istället visas en musmarkör som låter dig ändra storleken på objektet som skapas. Det går att ändra detta nya standardbeteende i Arkiv | Alternativ.
38377   Funktion: Kommandot Vy | Ställ in zoom erbjuder nu ett nytt zoomalternativ – ”Passa in text i fönster”.
23583   Funktion: När du klickar på språknamnet i statusfältet kan du nu ändra språket för markerad text.
38890   Funktion: Du kan nu redigera fält och beräkningar genom att dubbelklicka på dem.
38743   Funktion: Nytt alternativ Hoppa över numrering i nummerlistor
36097   Funktion: Två nya fältfunktioner har lagts till i Infoga | Fält: ”Sidantal i kapitel” och ”Faktiskt sidantal i kapitel”
8817   Funktion:Arkiv | Egenskaper | Kompatibilitet kan du nu snabbt ställa in kompatibilitetsflaggorna till specifika ordbehandlingsprogram.
36755 34338   Funktion: Bättre smarta citattecken på tyska: en apostrof vid början av ett ord omvandlas till ett enkelt citattecken längst ned.
38896   Funktion: Franska: en apostrof inuti ett ord omvandlas inte längre till ett ›-tecken.
38790   Funktion: Nu använder du Ctrl+klick för att öppna en hyperlänk istället för att bara klicka. Ett verktygstips visar dig webbadressen om du hovrar med musen över en hyperlänk.
39838   Funktion: Användarfält, som till exempel namn och adress, sparas nu i DOCX-formatet.
40282 Mac Funktion: Stycken kan nu höjas och sänkas med knappkombinationen Shift+Ctrl+Vänster och Shift+Ctrl+Höger.
39768   Funktion: Förbättrad automatisk aktivering: När ett stycke slutar med ett kommatecken (”Bästa ...”), ändras inte det första tecknet i nästa stycke automatiskt till stor bokstav.
40108   Funktion: RTF-exportfunktionen sparar nu inställningar för pappersfack.
PlanMaker
16847 36044   Funktion: PlanMaker stöder nu alternativet Precision som visas, vilket fortsätter beräkningar med cellernas synliga precision. Om cell A1 innehåller 3.3, men endast visas med två siffror (3.33), kommer 3*A1 att vara 9.99 och inte 10.
25467   Funktion: Det nya kommandot Infoga kopierade celler som flyttar befintliga celler eller rader ned eller till höger för att skapa utrymme för det inklistrade innehållet.
37212 37213 38606 38651   Funktion: Förbättrad AutoFilter-funktion: hierarkisk gruppering av datum, fler alternativ för filtret Nummer, nya datum- och textfilter
26408   Funktion: Importera filter för OpenDocument Calc-filer
27598 37928   Funktion: Nästan 50 beräkningsfunktioner har lagts till, främst inom statistik
35000   Funktion: Du kan nu söka efter radbrott i dialogrutan Sök.
Presentations
18979   Funktion: Du kan nu formatera text i flera kolumner.