FreeOffice

Kostnadsfria servicepaket

Så håller du FreeOffice uppdaterat

Vi förbättrar kontinuerligt FreeOffice genom att åtgärda buggar och lägga till nya funktioner. Läs följande instruktioner för att säkerställa att din installation alltid är uppdaterad.

FreeOffice för Windows

FreeOffice för Windows uppdaterar som standard sig själv automatiskt genom att ladda ned servicepaket från våra servrar.

Du kan även söka efter uppdateringar manuellt om du inte har installerat verktyget för automatisk uppdatering eller helt enkelt vill veta om din version av FreeOffice är aktuell.

Starta någon av dess FreeOffice-applikationer, klicka på ”?"-ikonen i menyfliken och välj kommandot Sök efter uppdateringar. Om du kör FreeOffice i klassiskt läge med menyer väljer du kommandot Hjälp > Sök efter uppdateringar.

FreeOffice för Mac

Du kan ladda ned FreeOffice för Mac här.

FreeOffice för Linux

Du hittar instruktioner om hur du laddar ner, installerar och uppdaterar FreeOffice för Linux här.


2021-01-18: Revision 982

Alla program
  Felkorrigeringar

2020-11-11: Revision 980

Alla program
  Felkorrigeringar

2020-09-10: Revision 978

Alla program
  Felkorrigeringar

2020-03-23: Revision 976

Alla program
  Felkorrigeringar

2020-02-21: Revision 974

Alla program
  Felkorrigeringar
PlanMaker
29988   Funktion: Funktionen VECKONR accepterar nu kalendertyperna 11 till 17 och 21.

2019-11-07: Revision 973

Alla program
38954 41497 Mac FreeOffice är nu attesterad. Det kan startas i macOS 10.15 Catalina utan att du behöver skapa ett undantag i Gatekeeper.
38146 41504 Mac, Linux Funktion: FreeOffice söker nu efter teckensnitt både i systemteckensnittsmapparna och i deras undermappar.
  Felkorrigeringar

2019-09-19: Revision 971

Alla program
  Felkorrigeringar

2019-09-05: Revision 970

Alla program
40600   Funktion: FreeOffice kan nu spara filer i DOC-, XLS- och PPT-format. Tidigare kunde programmet endast öppna dessa filtyper.
40600   Funktion: FreeOffice har nu ett ”mörkt läge” som använder mörkare färger för att minska ögonansträngningen.
TextMaker
40600   Funktion: FreeOffice TextMaker kan nu spara filer i OpenDocument Text-formatet. Tidigare kunde programmet endast öppna denna filtyp.

2019-07-10: Revision 966 (jubileumsuppdatering)

Alla program
39006   Funktion: TextMaker, PlanMaker och Presentations är nu kompatibla med filformaten Word 2019, Excel 2019 och PowerPoint 2019.
37997   Funktion: Formateringspenseln kan nu väljas med tangentbordet: Markera text, tryck på Ctrl+Shift+C för att kopiera formateringen, välj destinationen och tryck på Ctrl+Shift+V för att klistra in formateringen.
36480 36524 36455 38263 19265 38932   Funktion: TextMaker, PlanMaker och Presentations har klassiska menyer och nu erbjuder även nya verktygsfält med en mer logisk placering.
39478   Funktion: Listruteelementet Infoga | Tecken har uppdaterats för att erbjuda ytterligare typografiska tecken.
19374   Funktion: För bättre kompatibilitet med Microsoft Office kan du nu tillämpa negativ beskärning på bilder.
38852 Mac Funktion: Du kan nu dra foton från Apple Photos-applikationen till TextMaker-, PlanMaker- och Presentations-dokument.
38680 38694 38840   Funktion: Du kan nu växla mellan menyflikar med knappkombinationerna Ctrl+F12 och Ctrl+Shift+F12.
20366 Windows Funktion: Du kan nu ange Unicode-tecken med knappkombinationen Alt+nnnn. Tryck t.ex. ned Alt+8364 för att infoga eurosymbolen.
37459 Mac, Linux Funktion: SoftMaker FreeOffice stöder nu också TrueType-samlingar (TTC-teckensnitt) i macOS och Linux.
39905 Mac Funktion: Förbättrad tangentbordshantering: Alt+markör och Alt+Shift+markör flyttar textmarkören ord för ord.
  Funktion: Många översättningar av användargränssnitt har uppdaterats och ett polskt användargränssnitt är nu tillgängligt för första gången.
30336 38935   Funktion: Franska typografiska regler som stöds: När du matar in fransk text omges citattecken, frågetecken, utropstecken, kolon och semikolon automatiskt av hårda blanksteg.
38016 Mac Funktion: Du kan nu skriva in kinesisk, japansk och koreansk text eftersom SoftMaker FreeOffice stöder Mac IME.
39081 Mac, Linux Funktion: Vi säkerställer att alla användare på en dator kan starta SoftMaker FreeOffice utan att behöva ange produktnyckeln genom att nu företrädesvis lagra licensfilen i /Bibliotek/Applikationsstöd/SoftMaker (macOS) och /etc/SoftMaker (Linux).
TextMaker
  Funktion: Ny databasmodul med nya funktioner, som t.ex. visning av CSV-filer
15705   Funktion: Du kan nu skriva ut markerad text.
38392   Funktion: Textramar och AutoShapes infogas inte längre direkt. Istället visas en muspekare som låter dig ställa in storlek och position för det nya objektet innan det skapas. Detta nya beteende kan ändras i Arkiv | Alternativ.
38377   Funktion: Kommandot Vy | Ställ in zoom erbjuder nu ett nytt zoomalternativ – ”Passa in text i fönster”.
23583   Funktion: Genom att klicka på språknamnet i statusfältet kan du nu ändra språket för den valda texten.
38890   Funktion: Du kan nu redigera fält och beräkningar genom att dubbelklicka på dem.
38743   Funktion: Nytt alternativ Hoppa över numrering i numrerade listor
36097   Funktion: Två nya fältfunktioner har lagts till i Infoga | Fält: ”Sidantal i kapitel” och ”Faktiskt sidantal i kapitel”
8817   Funktion: I Arkiv | Egenskaper | Kompatibilitet kan kompatibilitetsinställningarna nu snabbt ställas in på specifika ordbehandlingsprogram.
36755 34338   Funktion: Bättre smarta citattecken på tyska: en apostrof vid början av ett ord omvandlas till ett enkelt citattecken längst ned.
38896   Funktion: Franska: en apostrof i ett ord omvandlas inte längre till tecknet ›.
38790   Funktion: Nu använder du Ctrl+klick för att öppna en hyperlänk istället för att bara klicka. Om du hovrar musen över en hyperlänk, visar ett verktygstips URL:n.
39838   Funktion: Användarfält som namn och adress bevaras nu när de sparas i DOCX-format.
40282 Mac Funktion: Stycken kan nu höjas och sänkas med knappkombinationen Shift+Ctrl+Vänster och Shift+Ctrl+Höger.
39768   Funktion: Förbättrad automatisk aktivering: När ett stycke slutar med ett kommatecken (”Bästa ...”), ändras inte det första tecknet i nästa stycke automatiskt till stor bokstav.
40108   Funktion: RTF-exportfunktionen sparar nu pappersfackets inställningar.
PlanMaker
16847 36044   Funktion: PlanMaker stöder nu alternativet Precision som visas som fortsätter beräkningar med den visade precisionen för celler. Om cell A1 innehåller 3.3, men endast visas med två siffror (3.33), kommer 3*A1 att vara 9.99 och inte 10.
25467   Funktion: Det nya kommandot Infoga kopierade celler som flyttar befintliga celler eller rader ned eller till höger för att skapa utrymme för det inklistrade innehållet.
37212 37213 38606 38651   Funktion: Förbättrad AutoFilter-funktion: hierarkisk gruppering av datum, fler alternativ för filtret Nummer, nya datum- och textfilter
26408   Funktion: Importera filter för OpenDocument Calc-filer
27598 37928   Funktion: Nästan 50 beräkningsfunktioner har lagts till, främst inom statistik
35000   Funktion: Du kan nu söka efter radbrytningar i dialogrutan ”Sök”.
Presentations
18979   Funktion: Du kan nu formatera text i flera kolumner.