Skaffa FreeOffice nu.
Det kan användas helt kostnadsfritt för privat och professionellt bruk.

Mac

Ladda ned

Windows

Ladda ned

Läs licensavtalet (EULA)

LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA

Läs noga igenom detta avtal. Om du inte godkänner villkoren ska du avbryta installationen genom att trycka på knappen Avbryt.

Programvaran som medföljer detta licensavtal (”programvaran”) tillhör SoftMaker Software GmbH (”SoftMaker”) eller dess licensgivare och skyddas av upphovsrättslagen. Även om SoftMaker fortsätter att äga programvaran har du vissa rättigheter att använda programvaran efter att du godkänt detta licensavtal. Med undantag av vad som kan ändras av ett licenstillägg som medföljer detta licensavtal är följande överenskommet mellan dig och SoftMaker:

DU FÅR:

  1. Installera och använd en kopia av programvaran på upp till 3 (tre) datorer som tillhör samma hushåll eller 1 (en) dator som tillhör en organisation;
  2. Göra ett rimligt antal kopior i arkiveringssyfte, så länge säkerhetskopiorna inte sprids vidare;
  3. Överföra användningsrättigheterna i programvaran permanent till en annan person eller enhet, under förutsättning att du inte behåller några kopior av programvaran och övertagaren godkänner villkoren i detta avtal.

DU FÅR INTE:

  1. Göra kopior av medföljande dokumentation;
  2. Upplåta underlicens, hyra ut eller ställa någon del av programvaran eller tillhörande dokumentation till annan parts förfogande;
  3. Bakåtkompilera, dekompilera, demontera, ändra, översätta, försöka avslöja programvarans källkod eller skapa arbete som kan härledas till programvaran.

BEGRÄNSAD GARANTI

I STÖRSTA MÖJLIGA UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG LAG MEDGER, FRISKRIVER SIG SOFTMAKER FRÅN ALLA GARANTIER, ANTINGEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE ALLMÄN LÄMPLIGHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, OCH FRISKRIVER SIG UTTRYCKLIGEN OCH SÄRSKILT FRÅN ALLA SÅDANA GARANTIER. VARKEN SOFTMAKER ELLER NÅGON ANNAN SOM HAR VARIT INVOLVERAD I ATT SKAPA, PRODUCERA ELLER LEVERERA DENNA PROGRAMVARA SKA HÅLLAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDANDE ELLER OMÖJLIGHET ATT ANVÄNDA SÅDAN PROGRAMVARA, ÄVEN OM SOFTMAKER HAR UNDERRÄTTATS OM ATT SÅDANA SKADOR ELLER KRAV KAN UPPKOMMA. UNDER INGEN HÄNDELSE SKA SOFTMAKERS BETALNINGSSKYLDIGHET FÖR SKADOR NÅGONSIN ÖVERSKRIDA DET PRIS SOM BETALATS FÖR LICENSEN ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN, OBEROENDE AV PROGRAMVARANS FORM AV KVALITET OCH PRESTANDA. DEN PERSON SOM ANVÄNDER PROGRAMVARAN BÄR ALL RISK MED AVSEENDE PÅ PROGRAMVARANS KVALITET OCH PRESTANDA.

ALLMÄNT

Detta avtal utgör en komplett förteckning över avtalet mellan parterna gällande föremålet och slår samman och upphäver alla andra eller tidigare överenskommelser, beställningar, avtal och uppgörelser. Detta avtal styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland. Exklusiv jurisdiktion och ort för alla ärenden som berör detta avtal ska lokaliseras till staden Nürnberg, Tyskland, och du godkänner sådan jurisdiktion och ort, vilket därmed exkluderar Förenta nationernas avtalskonvention rörande internationell handel och eventuell lagstiftning som tillämpar sådan konvention om sådan annars ska tillämpas.

Om någon bestämmelse i detta avtal av någon behörig rättskipande domstol förklaras vara ogiltig, olaglig eller ej verkställbar, ska sådan bestämmelse skiljas från avtalet, medan övriga bestämmelser förblir giltiga och i kraft.

Alla typer av rättigheter till programvaran som inte uttryckligen anges i denna licens är helt och hållet reserverade för och av SoftMaker.

Ladda även ned vår kostnadsfria PDF-redigerare

FreePDF-logotyp

Skapa, redigera, visa, skriv ut och kommentera PDF-filer med FreePDF – den bästa PDF-redigeraren för Windows.

Ladda ned FreePDF nu – helt gratis.

Besök getfreepdf.com