NYHETFreeOffice PlanMaker

FreeOffice TextMaker för Windows, Mac och Linux

Det bästa gratisalternativet till Microsoft Excel

Skapa komplexa beräkningar, kalkylblad och diagram med lätthet: Med den kraftfulla kalkylbladsapplikationen FreeOffice PlanMaker, det bästa gratisalternativet till Microsoft Excel, kan du skapa enkla tidtabeller lika enkelt som du kan göra en fullständig ekonomisk planering för ditt företag.

Tack vare ett flertal designfunktioner kan FreeOffice PlanMaker skapa kalkylblad med presentationskvalitet: Du kan inte bara infoga bilder, ritningar, textramar eller imponerande diagram i 2D eller 3D, utan du kan även välja mellan en stor katalog över attraktiva cellformat som är kompatibla med Microsoft Excel 2021 och Excel 365.

Mer än 430 beräkningsfunktioner och ett brett utbud av analysfunktioner hjälper dig att få ut mesta möjliga av dina data. Eftersom FreeOffice PlanMaker stöder stora kalkylblad med upp till 1 miljon rader och 16 384 kolumner, är pivottabeller ett användbart verktyg för att snabbt sammanfatta och analysera dina data.

FreeOffice PlanMaker öppnar och sparar alla Microsoft Excel XLS- och XLSX-filer. Du kan även exportera dina kalkylblad till PDF eller skriva ut dem exakt så som du vill: anpassade för att få plats för ett specificerat antal sidor, med ett specifikt utskriftsintervall eller upprepade sidhuvuden.

Funktioner

Filer och utskrift

 • Kalkylblad kan utan förlust bytas ut mellan vilken version av PlanMaker som helst på vilket operativsystem som helst.
 • Öppna och spara XLS- och XLSX-filer från Microsoft Excel i identiskt format till originalfilerna, inklusive lösenordsskyddade filer
 • Öppna OpenDocument Calc i samma format som originalfilerna
 • Importer- och exportassistent för textfiler och dBASE-databaser
 • Skapa PDF­filer direkt i FreeOffice PlanMaker
 • PDF-filer med taggar och bokmärken
 • Skala utskriften så att den passar på ett visst antal sidor (fem olika skalningsmetoder)
 • Skriv ut 2, 4, 8 eller 16 sidor på ett pappersark (endast i Windows)
 • Förhandsgranska dokument direkt i fildialogen

Omfattande beräkningsmöjligheter

 • Mer än 430 beräkningsfunktioner
 • Kalkylblad med 1 miljon rader och 16 384 kolumner
 • Beräkning med komplexa tal och matrisfunktioner
 • Tal kan formateras som valutaenheter, med bestämda decimalplatser och tusentalsavgränsare, som procentvärden eller bråktal, som datum och tider, o.s.v.
 • Eviga tidformat (20:00 + 5:00 är 25:00 och inte 1:00) vilket även tillåter negativa tider
 • AutoSum, AutoProduct, o.s.v.
 • AutoFill: intelligent ifyllning av cellområden med värden och rader av värden
 • Externa referenser (beräkningar som har tillgång till data i andra filer)

Redigera kalkylblad

 • Frys rader och kolumner
 • Syntaxmarkering
 • AutoComplete för celler
 • Välj och formatera flera kalkylblad samtidigt
 • Skydda blad, arbetsböcker och dokument med kryptering

Analysera data

 • Med pivottabeller kan du visa data på ett riktat sätt enligt dina individuella specifikationer, eller sammanfatta dem, sortera dem till kategorier, jämföra eller utvärdera dem.
 • Målsökare
 • Skapa databasområden med kalkylblad
 • Datagruppering (dispositionsvy)
 • Sortera efter upp till 64 kolumner
 • AutoFilter och särskilda filter
 • Databasfunktioner för summor, genomsnitt, varians, o.s.v.

Skapa tilltalande kalkylblad

 • Cellformat som i Microsoft Excel 2021 och Excel 365
 • Villkorlig formatering som i Microsoft Excel 2021 och Excel 365
 • Kantlinjer, skuggning och fyllningsmönster
 • Rotera och sammanfoga celler
 • Centrera över kolumner
 • Sidhuvuden och sidfötter (dela in i avsnitt till vänster, mitten och höger)
 • Färgflikar för kalkylblad
 • Ange storleken på registren på kalkylbladet

Bilder och ritningar

 • Omfattande tecknings- och bildfunktioner: Teckna och designa direkt i kalkylbladet med Excel-kompatibla AutoShapes
 • Infoga bilder i en rad olika filformat
 • Ändra ljusstyrka, kontrast och gamma för bilder direkt i FreeOffice PlanMaker
 • Fyll i teckningar med färger, mönster, bilder och färgtoner
 • Konturanpassning
 • Kopplingslinjer mellan objekt
 • Stort symbolbibliotek för flödesscheman och organisationsscheman
 • TextArt-funktion för teckensnittseffekter

Presentera och visualisera data

 • Kraftfull diagrammodul som är kompatibel med Excel för imponerande diagram
 • Infoga mer än 80 olika typer av scheman, t.ex. stapeldiagram, histogram och cirkeldiagram
 • Varje diagramelement kan formateras individuellt med fyllningsmönster eller färgtoning
 • Imponerande effekter för diagram: mjuka skuggor, fasade kanter, transparenser, ljuskällor, o.s.v.
 • Diagram kan roteras i 3D.

Extrafunktioner

 • Fullt stöd för Unicode, inklusive arabiska
 • FreeOffice PlanMaker för Windows är en OLE-server och kan infoga dess kalkylblad och diagram dokument i alla program.
 • På pekskärmar kan du zooma och bläddra med fingrarna.
 • Stavningskontrollera på 85 språk med Hunspell-ordlistor.
 • Automatisk avstavning på 35 språk