Podręczniki użytkownika

Poniżej znajdują się podręczniki użytkownika do pakietu FreeOffice 2018 w formacie PDF, które można wyświetlić lub pobrać. Do ich wyświetlenia jest potrzebny czytnik plików PDF (na przykład FreePDF, który można pobrać bezpłatnie).

Uwaga: aby zapisać jeden z tych plików na dysku twardym, należy kliknąć link prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie „Zapisz element docelowy jako”.