Podręczniki użytkownika

Na tej stronie można znaleźć podręczniki do pakietu FreeOffice, zarówno w postaci podręczników online, jak i plików PDF.

Aby zapisać plik PDF na dysku twardym, należy kliknąć link prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie „Zapisz element docelowy jako”.