Podręczniki użytkownika

Poniżej znajdują się podręczniki użytkownika do pakietu FreeOffice 2018 w formacie PDF, które można wyświetlić lub pobrać. Do ich wyświetlenia jest potrzebny czytnik plików PDF (na przykład FreePDF, który można pobrać bezpłatnie).

Podręcznik użytkownika programu FreeOffice TextMaker
Podręcznik użytkownika programu FreeOffice PlanMaker
Podręcznik użytkownika programu FreeOffice Presentations

Uwaga: Aby zapisać jeden z tych plików na dysku twardym, należy kliknąć link prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie „Zapisz element docelowy jako”.