Töltse le a FreeOffice-t most!
Otthoni és üzleti használatra ingyenes.

Windows

Letöltés

A licencszerződés (EULA) áttekintése

SZOFTVERLICENC ÉS GARANCIA

Kérjük, alaposan olvassa el a szerződést. Ha nem fogadja el a szerződés feltételeit, kattintson a Mégse gombra a telepítés megszakításához.

A jelen licencszerződéshez tartozó szoftver (a „Szoftver”) a SoftMaker Software GmbH („SoftMaker”) vagy licencadói tulajdonában áll, és szerzői jogok védik. A licencszerződés elfogadásával a Szoftver továbbra is a SoftMaker tulajdonában marad, Ön ugyanakkor bizonyos jogokat szerez a Szoftver használatára. A jelen licencszerződéshez mellékelt kiegészítés általi esetleges módosításoktól eltekintve Ön a következő megállapodást köti a SoftMaker vállalattal:

ÖN AZ ALÁBBIAKRA JOGOSULT:

  1. A szoftver egy példányának telepítésére és használatára egy családi háztartásban legfeljebb 3 (három) számítógépen vagy szervezetenként 1 (egy) számítógépen;
  2. Ésszerű számú biztonsági másolat készítésére archiválási célból, azzal a feltétellel, hogy a biztonsági másolatokat nem szabad terjesztenie; valamint
  3. A Szoftverhez fűződő használati jogok végleges átruházására másik személy vagy szervezet számára, azzal a feltétellel, hogy Ön egyetlen példányt sem őrizhet meg a Szoftverből, az átvevő fél pedig köteles elfogadni a jelen szerződés feltételeit.

ÖNNEK BE KELL TARTANIA A KÖVETKEZŐ KORLÁTOZÁSOKAT:

  1. Tilos másolatot készítenie a mellékelt dokumentációról;
  2. Tilos allicencbe, bérbe vagy lízingbe adnia a szoftvert vagy bármely mellékelt dokumentumot; illetve
  3. Tilos a Szoftver visszafordítása, visszafejtése, belső felépítésének elemzése, módosítása, fordítása, továbbá tilos kísérletet tenni forráskódjának feltárására, illetve származékos munkákat készíteni belőle.

KORLÁTOZOTT GARANCIA

A SOFTMAKER A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN ELZÁRKÓZIK MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIAVÁLLALÁSTÓL, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT IS, ÉS EZENNEL KIFEJEZETTEN ÉS KONKRÉTAN ELHÁRÍT MINDEN ILYEN JELLEGŰ GARANCIÁT. SEM A SOFTMAKER, SEM SENKI MÁS, AKI A JELEN SZOFTVER LÉTREHOZÁSÁBAN, KÉSZÍTÉSÉBEN VAGY SZÁLLÍTÁSÁBAN RÉSZT VETT, NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖVETKEZMÉNYES VAGY VÉLETLEN KÁRÉRT, AMELY A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL ADÓDIK, MÉG AKKOR SEM, HA A SOFTMAKERT FIGYELMEZTETTÉK AZ ILYEN KÁROK VAGY KÖVETELÉSEK LEHETŐSÉGÉRE. A SOFTMAKER BÁRMELY KÁRÉRT VISELT FELELŐSSÉGE SEMMILYEN ESETBEN SEM LÉPHETI TÚL A SZOFTVER HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ LICENCÉRT FIZETETT ÖSSZEGET, FÜGGETLENÜL A SZOFTVER MINŐSÉGÉTŐL ÉS TELJESÍTMÉNYÉTŐL. A SZOFTVER MINŐSÉGÉÉRT ÉS TELJESÍTMÉNYÉÉRT MINDEN FELELŐSSÉGET A SZOFTVER FELHASZNÁLÓJA VÁLLAL.

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

A szerződés tárgyának tekintetében a jelen Szerződés alkotja a felek teljes megállapodását, és egyesíti és hatályon kívül helyezi az összes korábbi megállapodást, beszerzési rendelést, szerződést és egyezséget. A jelen Szerződésre és annak értelmezésére a Németországi Szövetségi Köztársaság törvényei alkalmazandók. A jelen Szerződéssel kapcsolatos ügyekben Ön aláveti magát a németországi Nürnberg városában működő bíróságok kizárólagos hatáskörének és illetékességének, ami kizárja az ENSZ áruk nemzetközi adásvételéről szóló egyezményét és az egyezményt végrehajtó bármilyen jogszabályt, amennyiben ezek egyébként alkalmazandók lennének.

Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezését egy illetékes bíróság érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősíti, abban az esetben az adott rendelkezés kihagyásával a többi rendelkezés teljes mértékben érvényben és hatályban marad.

A SoftMaker teljes mértékben és kizárólagosan fenntart magának minden, a jelen Licencben a Szoftverrel kapcsolatban kifejezetten át nem adott jogot.

Töltse le ingyenes PDF-szerkesztőnket is!

FreePDF-logó

A FreePDF a legkiválóbb ingyenes PDF-szerkesztő Windowsra PDF-fájlok létrehozásához, módosításához, megtekintéséhez és nyomtatásához.

Töltse le most a FreePDF-et ingyenesen!

A getfreepdf.com megnyitása