Adatvédelmi szabályzat

A SoftMaker komolyan veszi személyes adatai védelmét. A jelen adatvédelmi szabályzatban először meghatározunk néhány fogalmat, aztán leírjuk a következőket:

 • azt, hogy milyen személyes adatait kezeljük;
 • adatai kezelésének jogalapját;
 • azt, hogy mennyi ideig őrizzük meg az adatait;
 • azt, hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot, ha kérdései vannak adatai védelméről a SoftMakernél; továbbá
 • azt, hogy milyen jogai vannak, amelyekkel adatai kapcsán élhet velünk szemben.

Fogalommeghatározások

A jelen adatvédelmi szabályzatban az EU Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) következő definícióit használjuk:

 1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 3. „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 4. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
 5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 7. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 8. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 9. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Alkalmazhatóság

A jelen adatvédelmi szabályzat a freeoffice.com webhely és honosított verzióinak használatára érvényes.

Adatkezelő

A GDRP és más adatvédelmi szabályozások vonatkozásában az adatkezelő:

SoftMaker Software GmbH
Kronacher Str. 7
90427 Nürnberg
Németország
E-mail-cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Webhely: www.softmaker.com

(a továbbiakban „SoftMaker” vagy „mi”, illetve ragozott alakjai)

Webhelyeink üzemeltetése

Amikor Ön a webhelyeinkre látogat, rendszerünk automatikusan gyűjt és tárol különböző információkat:

 • számítógépe IP-címét és/vagy gazdanevét;
 • böngészője nevét, nyelvét és verzióját;
 • a webhelyeink elérésére használt operációs rendszert;
 • a hivatkozó URL-címet (az előzőleg meglátogatott oldalt);
 • a hozzáférés dátumát és időpontját;
 • az időzóna-különbséget a greenwichi középidőhöz (GMT) képest;
 • a kérés tartalmát (a konkrét oldalt);
 • a továbbított adatmennyiséget;
 • a hozzáférés állapotát és HTTP-állapotkódját.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok átmeneti tárolásának jogalapját a GDPR 6(1)(f) pontja rögzíti.

Az adatkezelés célja

Az adatok átmeneti tárolása a rendszer által ahhoz szükséges, hogy lehetővé váljon a weboldalak megjelenítése a felhasználó számítógépén.

A működés biztosítása és a támadások – például túlterheléses (DDoS) támadások – elleni védelem érdekében az adatokat a munkamenet idején túl is tároljuk.

A tárolás időtartama

Webhelyeink naplófájljait más személyes adatoktól külön tároljuk, és 31 nap után töröljük.

A tiltakozáshoz való jog és a törléshez való jog

Az adatgyűjtés a webhelyek biztosításához és az adatok naplófájlokban való átmeneti tárolása feltétlenül szükséges a webhelyek működtetéséhez. Ezért a tiltakozásra való jog nem érvényesíthető.

A webhelyek működéséhez szükséges cookie-k használata

Sok más webhelyhez hasonlóan a mi webhelyeink is használnak „cookie-kat”. A cookie kis mennyiségű adatot tárol, például egy ún. „cookie-azonosítót”. Ez egy egyedi karakterlánc, amely lehetővé teszi a webhelyek számára, hogy az oldalmegtekintéseket egy adott böngészőhöz társítsák. A böngésző így a cookie-azonosítóval azonosítható.

A következő cookie-kat használjuk, amelyek szükségesek a webhelyek működéséhez:

Név: ref
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: Kampányspecifikus tartalmak biztosítása a webhelyeinken, például a hírlevelünkben szereplő hivatkozásra kattintás után.
Időtartam: 3 nap

Név: couponcode
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: Kampányspecifikus kedvezmények biztosítása a webhelyeinken, például a hírlevelünkben szereplő hivatkozásra kattintás után.
Időtartam: 3 nap

Név: country
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: Országspecifikus tartalmak biztosítása a webhelyeinken, például a hírlevelünkben szereplő hivatkozásra kattintás után.
Időtartam: 3 nap

Név: phpbb3_deforum_sid / phpbb3_enforum_sid
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: A felhasználói beállítások megőrzése új fórumoldalak elérésekor.
Időtartam: 1 év

Név: phpbb3_deforum_u / phpbb3_enforum_u
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: A fórumban regisztrált felhasználók azonosítása, vendégek és regisztrált felhasználók megkülönböztetése.
Időtartam: 1 év

Név: phpbb3_deforum_k / phpbb3_enforum_k
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: A fórumba való automatikus bejelentkezésre szolgáló kulcs mentése.
Időtartam: 1 év

Név: 223e253374dfac070279fb9be547678e
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: Annak biztosítása, hogy a felhasználó beállításai megmaradjanak, amikor új oldalakat ér el.
Időtartam: 1 év

Név: ebf89c0ea287cf36e45eeea1cef5cbd4
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: Biztosítani, hogy a választott megjelenítési nyelv új oldalak megnyitásakor is megmaradjon.
Időtartam: 1 év

Név: SoftMakerLogin
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: A webshopba való automatikus bejelentkezésre szolgáló kulcs automatikus mentése.
Időtartam: 10 év

Név: hide_banner
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: Annak meghatározása, hogy bizonyos elemek megjelennek-e, vagy el vannak rejtve.
Időtartam: 3 nap

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatoknak a webhelyek működéséhez szükséges cookie-kkal történő kezelése esetén a jogalapot a GDPR 6(1)(f) pontja rögzíti.

A tiltakozáshoz való jog és a törléshez való jog

A cookie-kat bármikor törölheti a böngészőjében, és az összes általánosan elterjedt böngészőt konfigurálhatja úgy, hogy általában ne tároljon cookie-kat. Ha az utóbbit teszi, azzal kifejezi a tiltakozását a cookie-k beállításával szemben. Ha letiltja a cookie-k beállítását, nem fogja tudni használni webhelyeink összes funkcióját.

Regisztráció webhelyeinken

Webhelyeinken regisztrálhat, például hogy ingyenes hírlevelet vagy ingyenes termékeket kapjon. Mivel ügyfeleink adatait központi helyen tároljuk webshopunk adatbázisában egy listában, a folyamat során létrehozunk egy ügyfélfiókot webshopunkban.

Ebből a célból meg kell adnia bizonyos személyes adatokat. A regisztráció során megjelenő beviteli maszk segítségével azonosíthatja, hogy ezek mely személyes adatok. A látható elemek mellett az Ön IP-címét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját gyűjtjük és tároljuk. Ezekre a plusz adatokra azért van szükségünk, hogy nyomon tudjuk követni az e-mail-címekkel való potenciális visszaélést, ami következésképpen a mi jogi védelmünket is szolgálja.

Emellett azt is tároljuk, hogy Ön mely termékeket szerezte be, a megfelelő esetben az ezekhez kapcsolódó termékkulcsokkal vagy sorozatszámokkal együtt. Ez a webhelyeink felhasználóbarát működésének fokozására szolgál, hiszen ezeket az információkat később lekérheti az ügyfélközpontunkból.

Az adatkezelés jogalapja

Ezen adatok kezelésének jogalapját a GDPR 6(1)(a) pontja rögzíti.

A tárolás időtartama

Az adatokat addig tároljuk, ameddig ez a fent említett célok eléréséhez szükséges, kivéve azokat az eseteket, amikor a törvények vagy a hivatalos szabályozás ennél hosszabb tárolási időt ír elő.

Rendelések a webshopunkban

Webhelyeinken a webshopunkon keresztül rendeléseket adhat le.

A webshopunkon keresztüli rendelések leadásához ügyfélfiókkal kell rendelkeznie a webshopban. Ügyfélfiók létrehozásához az adataival regisztrálhat a rendelési folyamat során. Ebből a célból meg kell adnia bizonyos személyes adatokat. A fenti „Regisztráció a webhelyeinken” szakaszban tájékozódhat arról, hogy ez konkréten mely személyes adatait érinti.

Amikor rendeléseket ad le a webhelyünkön keresztül, a rendszerünk több különböző személyes adatot rögzít. A rendelés leadásakor megjelenő beviteli maszkok alapján azonosíthatja, hogy ez mely személyes adatokat érinti. A látható elemek mellett az Ön IP-címét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját gyűjtjük és tároljuk.

Emellett azt is tároljuk, hogy Ön mely termékeket szerezte be, a megfelelő esetben az ezekhez kapcsolódó termékkulcsokkal vagy sorozatszámokkal együtt.

Az adatkezelés jogalapja

Ezen adatok kezelésének jogalapját a GDPR 6(1)(b) és 6(1)(c) pontja rögzíti.

Az adatkezelés célja

Az adatok kezelése szerződéses, jogi és jogszabályon alapuló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

A tárolás időtartama

Az adatokat addig tároljuk, amíg ez az összes szerződéses, jogi és jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Hírlevelünk terjesztése

Webhelyeinken feliratkozhat egy ingyenes hírlevélre. Amikor feliratkozik a hírlevélre, a beviteli maszkból származó adatokat megkapjuk és tároljuk. A látható elemek mellett az Ön IP-címét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját kapjuk meg és tároljuk.

A dupla beleegyezési folyamatunk keretében egy megerősítő e-mailt küldünk arra az e-mail-címre, amelyet a feliratkozáskor megadott. Ezzel a megerősítő e-maillel ellenőrizzük, hogy Ön-e az e-mail-cím tényleges tulajdonosa, és hogy elfogadja-e a hírlevelet. Ha rákattint a megerősítő hivatkozásra az e-mailben, azzal regisztrál a rendszerünkben a személyes adataival. A regisztrációs folyamat részletei a fenti „Regisztráció a webhelyeinken” szakaszban olvashatók.

Ha termékeket vagy szolgáltatások vásárol a webhelyeinken keresztül, vagy ingyenes termékeket vagy szolgáltatásokat vesz igénybe, és megadja az e-mail-címét, fenntartjuk a jogot arra, hogy felhasználjuk azt, és elküldjük Önnek a hírlevelünket. Ez azt a jogos érdekünket szolgálja, hogy felvegyük a kapcsolatot felhasználóinkat hirdetési célból, ami elsőbbséget élvez az érdekek mérlegelésekor.

Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat. A hírlevélben szerepel egy hivatkozás a leiratkozáshoz. Emellett más módszerrel, például e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon is kérhet minket arra, hogy a továbbiakban ne küldjük el Önnek a hírlevelünket.

Az adatkezelés jogalapja

Ha feliratkozott a hírlevelünkre, az adatkezelés jogalapját a GDPR 6(1)(a) pontja rögzíti.

Ha azután kapja meg, miután vásárolt termékeinkből vagy szolgáltatásainkból, vagy miután ingyenes termékeket vagy szolgáltatásokat szerzett tőlünk, az adatkezelés jogalapját a GDPR 6(1)(f) pontja rögzíti.

Az adatkezelés célja

A beviteli maszkból származó adatok tárolása a hírlevelünk terjesztésére szolgál.

Az IP-cím, valamint a hozzáférés dátumának és időpontjának tárolása arra szolgál, hogy dokumentáljuk a hozzájárulását a hírlevél fogadásához, valamint arra, hogy észlelhessük az e-mail-cím esetleges későbbi illetéktelen felhasználását, ami következésképpen a saját jogi védelmünket is szolgálja.

A tárolás időtartama

Az adatokat addig tároljuk, ameddig ez a fent említett célok eléréséhez szükséges, kivéve azokat az eseteket, amikor a törvények vagy a hivatalos szabályozás ennél hosszabb tárolási időt ír elő.

Kapcsolatfelvétel e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon

Ha felveszi velünk a kapcsolatot e-mailben vagy valamelyik kapcsolatfelvételi űrlapunkon, bizonyos személyes adatokat gyűjtünk és tárolunk Önről.

Kapcsolatfelvétel űrlapon keresztül: A kapcsolatfelvételi űrlapon megjelenő beviteli maszk alapján azonosíthatja, hogy milyen személyes adatokról van szó. A látható elemek mellett az Ön IP-címét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját gyűjtjük és tároljuk. Ezekre a plusz adatokra azért van szükségünk, hogy nyomon tudjuk követni az e-mail-címekkel való potenciális visszaélést, ami következésképpen a mi jogi védelmünket is szolgálja.

Kapcsolatfelvétel e-mailben: Ha e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, az általunk gyűjtött és tárolt személyes adatokat az Ön által küldött teljes e-mail-üzenet fogja jelenteni, az összes fejléccel együtt.

Hozzászólási funkció a blogunkon és a fórumainkban

A blogunkon és a fórumainkban hozzászólásokat írhat. Ha így tesz, a hozzászólása mellett mentjük és közzétesszük az Ön által választott felhasználónevet (álnevet) is.

Emellett az IP-címét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját is tároljuk. Ez a mi védelmünket szolgálja olyan esetekben, ha a hozzászólásában jogsértő tartalom szerepel, vagy ha a hozzászólásával visszaélésszerűen használja blogunkat vagy fórumunkat.

Amikor felhasználói fiókot hoz létre blogunkon vagy fórumainkban, további személyes adatokat is gyűjtünk és tárolunk. A regisztráció során megjelenő beviteli maszk segítségével azonosíthatja, hogy ezek mely személyes adatok. A látható elemek mellett az Ön IP-címét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját gyűjtjük és tároljuk. Ez a mi védelmünket szolgálja olyan esetekben, ha a hozzászólásában jogsértő tartalom szerepel, vagy ha a hozzászólásával visszaélésszerűen használja blogunkat vagy fórumunkat.

Webhelyforgalmi statisztikák a Matomo szoftverrel

Webhelyeinken a nyílt forráskódú Matomo szoftvert használjuk arra, hogy statisztikai adatokat gyűjtsünk a forgalomról. A Matomo a saját webszervereinken üzemel. A Matomo nem továbbít semmilyen adatot az ellenőrzésünkön kívül álló szerverekre.

Az adatvédelem javítása érdekében hagyjuk, hogy a Matomo lerövidítse webhelyeink látogatóinak IP-címeit.

A Matomo semmilyen adatot nem rögzít az Ön hozzájárulása nélkül. A Matomo az Ön hozzájárulásával a következő statisztikai célú cookie-kat tárolja számítógépén, lehetővé téve ezzel webhelyeink Ön általi használatának elemzését:

Név: _pk_id...
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: Arra szolgál, hogy webhelyeink több különböző, de ugyanarról az eszközről való meglátogatását egyetlen adatbejegyzéshez tudjuk társítani.
Időtartam: 13 hónap

Név: _pk_ses...
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: Munkamenet-cookie az adatok rövid távú tárolására egy adott munkamenet során.
Időtartam: 30 perc

Minden alkalommal, amikor egy érintett meglátogatja valamelyik Matomót használó weboldalunkat, a böngésző utasítást kap, hogy adatokat továbbítson szervereinknek analitikai célból.

Ha Ön elfogadja a Matomo webanalitikai tevékenységét, a cookie-k által az Ön webhelyhasználatáról generált információkat, például:

 • számítógépe IP-címét és/vagy gazdanevét;
 • böngészője nevét, nyelvét és verzióját;
 • a hozzáféréshez használt operációs rendszert;
 • a hivatkozó URL-címet (az előzőleg meglátogatott oldalt);
 • a hozzáférés dátumát és időpontját;

a rendszer a szervereinkre továbbítja, ahol a rövidített IP-címmel együtt tárolja.

A következő négyzet jelölésének törlésével megtilthatja, hogy a Matomo információt gyűjtsön webhelyeink Ön általi használatáról:

Ha törli a négyzet jelölését, a következő cookie-t állítjuk be 0 értékkel:

Név: stats_allowed
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: Menti, hogy hozzájárul-e az adatok gyűjtéséhez webhelyforgalom-statisztikai célból, illetve statisztikai cookie-k beállítása céljából.
Időtartam: 2 év

Ezzel megakadályozza adatai jövőbeni gyűjtését, amikor a webhelyeinkre látogat. A cookie csak ebben a böngészőben, egyszerre csak egy webhelyünkön érvényes, és a számítógép tárolja.

Tiszteletben tartjuk adatai védelmét: Ha bekapcsolta a „Ne kövessenek” funkciót a böngészőben, a Matomo nem fogja követni a látogatását, még akkor sem, ha bejelölte a fent említett négyzetet.

Az adatkezelés jogalapja

A felhasználók személyes adatainak kezeléséhez a jogalapot a GDPR 6(1)(a) pontja rögzíti.

A tárolás időtartama

Az adatokat rögtön töröljük, amint már nem szükségesek a nyilvántartási céljainkhoz. A velük előállított statisztikai adatokat és a háttéradatokat nem töröljük.

Automatizált döntéshozatal, többek között profilalkotás révén

Általánosságban nem használunk automatizált döntéshozatalt üzleti kapcsolatok létesítésére és gyakorlására.

Adattovábbítás harmadik feleknek

A fentiekben jelzett eltérő esetektől eltekintve nem adunk át személyes adatokat harmadik feleknek, kivéve ha:

 • jogszabály kötelez minket az adatok átadására, vagy
 • egy illetékes bíróság vagy egy rendvédelmi szerv az adatok átadására utasít minket, vagy
 • ha az adatok átadása jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Hozzájárulás visszavonása

A jogi rendelkezések értelmében Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását személyes adatai további feldolgozásához. Ehhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az „Elérhetőségek az adatvédelmi szabályzatunkat érintő megkeresésekhez” szakaszban jelzett e-mail-címen.

Fontos tudni, hogy a visszavonás nem érinti személyes adatainak a visszavonás előtti kezelését, amely az Ön által adott hozzájárulás alapján történt a visszavonás előtt, és ez továbbra is jogszerű marad.

Az adatokhoz való hozzáféréshez, az adatok helyesbítéséhez, törléséhez, az adatkezelés korlátozásához, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz és az adathordozhatósághoz való jog

Önnek a jogszabályi rendelkezések keretében joga van információt kapni tőlünk az általunk kezelt személyes adatairól, kérni tőlünk azok helyesbítését, törlését és kezelésük korlátozását, tiltakozni a kezelésük ellen, valamint gyakorolni az adathordozhatósághoz való jogát. A pontos feltételek, melyek mellett a fent említett jogok megilletik Önt, a GDPR 15–21. cikkeiben, valamint a német szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) 34., 35. és 37. paragrafusában olvashatók. Ha szeretne egyet vagy többet gyakorolni a fenti jogai közül, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az „Elérhetőségek az adatvédelmi szabályzatunkat érintő megkeresésekhez” szakaszban jelzett e-mail-címen.

Fellebbezéshez való jog

A jogszabályok értelmében Ön adatvédelmi panasszal élhet az illetékes felügyeleti hatóságnál. Értünk a www.lda.bayern.de webhelyen elérhető Bajorországi Adatvédelmi Felügyeleti Hatóság felelős.

Adatvédelmi szabályzat a PayPal általunk történő használata kapcsán

Webshopunkban és webhelyeinken a PayPal online fizetési szolgáltatást integráltuk, mint az egyik használható fizetési mód.

A PayPal Európában működő leányvállalata a PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Ha az érintett a PayPalt választja fizetési módként a rendelési folyamat során webshopunkban, a PayPal automatikusan megkapja az érintett adatait. A PayPal fizetési mód választásával az érintett hozzájárul a fizetés feldolgozásához szükséges személyes adatainak átviteléhez. Ezen információk között szerepelhet a vezetéknév és az utónév, a cím, az e-mail-cím, az IP-cím, a telefonszám, a megrendelt termékek és áraik, valamint további információk amelyek a fizetés feldolgozásához és a csalások megelőzéséhez szükségesek.

A PayPal bankokkal, hitelintézetekkel, társvállalatokkal és alvállalkozókkal is megoszthatja a személyes adatokat.

Az érintett a PayPal értesítésével bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatai PayPal általi kezeléséhez. A hozzájárulás visszavonása nem érinti azokat a személyes adatokat, amelyeket a fizetések feldolgozása érdekében feltétlenül továbbítani és kezelni kell, sem azokat, amelyeket jogi előírások miatt meg kell őrizni.

A PayPal Adatvédelmi szabályzatában olvashat arról, hogy a PayPal hogyan gyűjti, kezeli és használja a személyes adatokat.

Elérhetőségek az adatvédelmi szabályzatunkat érintő megkeresésekhez

Ha élni szeretne az Önt megillető adatvédelmi jogokkal, vagy kérdései vannak a jelen adatvédelmi szabályzatról vagy cégünk adatvédelmi gyakorlatáról, írjon nekünk az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címre.