Adatvédelmi szabályzat

A SoftMaker nagyon komolyan veszi személyes adatai védelmét. A jelen adatvédelmi szabályzatban először meghatározunk néhány fogalmat, aztán leírjuk a következőket:

 • azt, hogy milyen személyes adatait kezeljük;
 • adatai kezelésének jogalapját;
 • azt, hogy mennyi ideig őrizzük meg az adatait;
 • azt, hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot, ha kérdései vannak adatai védelméről a SoftMakernél; továbbá
 • azt, hogy milyen jogai vannak, amelyekkel adatai kapcsán élhet velünk szemben.

Fogalommeghatározások

A jelen adatvédelmi szabályzatban az EU Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) következő definícióit használjuk:

 1. Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 3. „Az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
 4. Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
 5. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 7. Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.
 8. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 9. Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Alkalmazhatóság

A jelen adatvédelmi szabályzat a freeoffice.com webhely és honosított verzióinak használatára érvényes.

Adatkezelő

A GDRP és más adatvédelmi szabályozások vonatkozásában az adatkezelő:

SoftMaker Software GmbH
Kronacher Str. 7
90427 Nürnberg
Németország
E-mail-cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Webhely: www.softmaker.com

(a továbbiakban „SoftMaker” vagy „mi”, illetve ragozott alakjai)

Webhelyeink üzemeltetése

Amikor Ön a webhelyeinkre látogat, rendszerünk automatikusan gyűjt és tárol különböző információkat:

 • számítógépe IP-címét és/vagy gazdanevét;
 • böngészője nevét, nyelvét és verzióját;
 • a webhelyeink elérésére használt operációs rendszert;
 • a hivatkozó URL-címet (az előzőleg meglátogatott oldalt);
 • a hozzáférés dátumát és időpontját;
 • az időzóna-különbséget a greenwichi középidőhöz (GMT) képest;
 • a kérés tartalmát (a konkrét oldalt);
 • a továbbított adatok mennyiségét;
 • a hozzáférés állapotát és HTTP-állapotkódját.

Az adatok megadása nélkül nem, vagy csak korlátozottan lehet elérni webhelyeinket.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatok átmeneti tárolásának jogalapját a GDPR 6(1)(f) pontja rögzíti.

Az adatkezelés célja

Az adatok átmeneti tárolása a rendszer által ahhoz szükséges, hogy lehetővé váljon a weboldalak megjelenítése a felhasználó számítógépén.

A működés biztosítása és a támadások – például a túlterheléses (DDoS) támadások – elleni védelem érdekében az adatokat a munkamenet idején túl is tároljuk.

A tárolás időtartama

Webhelyeink naplófájljait más személyes adatoktól külön tároljuk, és 31 nap után töröljük.

A webhelyek működéséhez szükséges cookie-k használata

Sok más webhelyhez hasonlóan a mi webhelyeink is használnak „cookie-kat”. A cookie kis mennyiségű adatot tárol, például egy ún. „cookie-azonosítót”. Ez egy egyedi karakterlánc, amely lehetővé teszi a webhelyek számára, hogy az oldalmegtekintéseket egy adott böngészőhöz társítsák. A böngésző így a cookie-azonosítóval azonosítható.

A következő cookie-kat használjuk, amelyek szükségesek a webhelyek működéséhez:

Név: ref
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: Kampányspecifikus tartalmak biztosítása a webhelyeinken, például a hírlevelünkben szereplő hivatkozásra kattintás után.
Időtartam: 3 nap

Név: couponcode
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: Kampányspecifikus kedvezmények biztosítása a webhelyeinken, például a hírlevelünkben szereplő hivatkozásra kattintás után.
Időtartam: 3 nap

Név: country
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: Országspecifikus tartalmak biztosítása a webhelyeinken, például a hírlevelünkben szereplő hivatkozásra kattintás után.
Időtartam: 3 nap

Név: phpbb3_deforum_sid / phpbb3_enforum_sid
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: A felhasználói beállítások megőrzése új fórumoldalak elérésekor.
Időtartam: 1 év

Név: phpbb3_deforum_u / phpbb3_enforum_u
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: A fórumban regisztrált felhasználók azonosítása, vendégek és regisztrált felhasználók megkülönböztetése.
Időtartam: 1 év

Név: phpbb3_deforum_k / phpbb3_enforum_k
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: A fórumba való automatikus bejelentkezésre szolgáló kulcs mentése.
Időtartam: 1 év

Név: 223e253374dfac070279fb9be547678e
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: Annak biztosítása, hogy a felhasználó beállításai megmaradjanak, amikor új oldalakat ér el.
Időtartam: A munkamenet végéig, de legfeljebb 1 évig.

Név: ebf89c0ea287cf36e45eeea1cef5cbd4
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: Biztosítani, hogy a választott megjelenítési nyelv új oldalak megnyitásakor is megmaradjon.
Időtartam: A munkamenet végéig, de legfeljebb 1 évig.

Név: SoftMakerLogin
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: A webshopba való automatikus bejelentkezésre szolgáló kulcs automatikus mentése.
Időtartam: 10 év

Név: hide_banner
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: Annak meghatározása, hogy bizonyos elemek megjelennek-e, vagy el vannak rejtve.
Időtartam: 3 nap

Név: secure_cart
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: A bevásárlókosár tartalmának tárolása a webshopban.
Időtartam: A munkamenet végéig, de legfeljebb 1 évig.

Név: PHPSESSID
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: A felhasználó által megadott információk tárolása egy online kérdőívben.
Időtartam: A munkamenet végéig, de legfejlebb 1 évig.

Név: YII_CSRF_TOKEN
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: Technikai cookie a webhelyek közötti lekérdezések hamisításának megakadályozására online kérdőívekben.
Időtartam: A munkamenet végéig, de legfeljebb 1 évig.

A cookie-kat bármikor törölheti a böngészőjében, és az összes általánosan elterjedt böngészőt konfigurálhatja úgy, hogy általában ne tároljon cookie-kat. Ha letiltja a cookie-k beállítását, nem fogja tudni használni webhelyeink összes funkcióját.

Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatoknak a webhelyek működéséhez szükséges cookie-kkal történő kezelése esetén a jogalapot a GDPR 6(1)(f) pontja rögzíti.

Regisztráció hírlevelünkre és termékek beszerzése céljából

Webhelyeinken regisztrálhat, például hogy ingyenes hírlevelet vagy ingyenes vagy fizetős termékeket kapjon. Mivel ügyfeleink adatait központi helyen tároljuk webshopunk adatbázisában egy listában, a folyamat során létrehozunk egy ügyfélfiókot webshopunkban.

Ebből a célból meg kell adnia bizonyos személyes adatokat. A regisztráció során megjelenő beviteli maszk segítségével azonosíthatja, hogy ez mely személyes adatokat érinti. A látható elemek mellett az Ön IP-címét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját gyűjtjük és tároljuk. Ezekre a plusz adatokra azért van szükségünk, hogy később nyomon tudjuk követni az e-mail-címekkel való potenciális visszaélést, ami következésképpen a mi jogi védelmünket is szolgálja.

Emellett azt is tároljuk, hogy Ön mely termékeket szerezte be, a megfelelő esetben az ezekhez kapcsolódó termékkulcsokkal vagy sorozatszámokkal együtt. Ez a webhelyeink felhasználóbarát működésének fokozására szolgál, hiszen ezeket az információkat később lekérheti az ügyfélközpontunkból.

Az adatok megadása nélkül nem lehetséges a regisztráció.

Az adatkezelés jogalapja

Ezen adatok kezelésének jogalapját a GDPR 6(1)(a) pontja rögzíti.

A tárolás időtartama

Az adatokat addig tároljuk, ameddig ez a fent említett célok eléréséhez szükséges, kivéve azokat az eseteket, amikor a törvények vagy a hivatalos szabályozás ennél hosszabb tárolási időt ír elő.

Rendelések a webshopunkban

Webhelyeinken a webshopunkon keresztül rendeléseket adhat le.

A webshopunkon keresztüli rendelések leadásához ügyfélfiókkal kell rendelkeznie a webshopban. Ügyfélfiók létrehozásához az adataival regisztrálhat a rendelési folyamat során. Ebből a célból meg kell adnia bizonyos személyes adatokat. A fenti „Regisztráció hírlevelünkre és termékek beszerzése céljából” területen megtudhatja, ez mely személyes adatokat érinti.

Amikor rendeléseket ad le a webhelyünkön keresztül, a rendszerünk több különböző személyes adatot rögzít. A rendelés leadásakor megjelenő beviteli maszkok alapján azonosíthatja, hogy ez mely személyes adatokat érinti. A látható elemek mellett az Ön IP-címét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját gyűjtjük és tároljuk.

Emellett azt is tároljuk, hogy Ön mely termékeket szerezte be, a megfelelő esetben az ezekhez kapcsolódó termékkulcsokkal vagy sorozatszámokkal együtt.

A webshopunk megfelelő működéséhez el kell helyezni továbbá bizonyos cookie-kat a számítógépén. A fenti „A webhelyek működéséhez szükséges cookie-k használata” területen találhat további információt az ehhez kapcsolódó konkrét cookie-król.

Az adatok megadása nélkül nem lehet rendelni a webshopunkból.

Az adatkezelés jogalapja

Ezen adatok kezelésének jogalapját a GDPR 6(1)(b) és 6(1)(c) pontja rögzíti.

Az adatkezelés célja

Az adatok kezelése szerződéses, jogi és jogszabályon alapuló kötelezettségek teljesítéséhez szükséges.

A tárolás időtartama

Az adatokat addig tároljuk, amíg ez az összes szerződéses, jogi és jogszabályon alapuló kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Hírlevelünk terjesztése

Webhelyeinken feliratkozhat egy ingyenes hírlevélre. Amikor feliratkozik a hírlevélre, a beviteli maszkból származó adatokat megkapjuk és tároljuk. A látható elemek mellett az Ön IP-címét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját kapjuk meg és tároljuk.

A dupla beleegyezési folyamatunk keretében egy megerősítő e-mailt küldünk arra az e-mail-címre, amelyet a feliratkozáskor megadott. Ezzel a megerősítő e-maillel ellenőrizzük, hogy Ön-e az e-mail-cím tényleges tulajdonosa, és hogy elfogadja-e a hírlevelet. Ha rákattint a megerősítő hivatkozásra az e-mailben, azzal regisztrál a rendszerünkben a személyes adataival. A regisztrációs folyamatról további információért lásd a fenti „Regisztráció hírlevelünkre és termékek beszerzése céljából” c. szakaszt.

Ha termékeket vagy szolgáltatások vásárol a webhelyeinken keresztül, vagy ingyenes termékeket vagy szolgáltatásokat vesz igénybe, és megadja az e-mail-címét, fenntartjuk a jogot arra, hogy felhasználjuk azt, és elküldjük Önnek a hírlevelünket. Ez azt a jogos érdekünket szolgálja, hogy felvegyük a kapcsolatot felhasználóinkat hirdetési célból, ami elsőbbséget élvez az érdekek mérlegelésekor.

Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat. A hírlevélben szerepel egy hivatkozás a leiratkozáshoz. Emellett más módszerrel, például e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon is kérhet minket arra, hogy a továbbiakban ne küldjük el Önnek a hírlevelünket.

Az adatok megadása nélkül a hírlevél elküldése lehetetlenné válik.

Az adatkezelés jogalapja

Ha feliratkozott a hírlevelünkre, az adatkezelés jogalapját a GDPR 6(1)(a) pontja rögzíti.

Ha azután kapja meg, miután vásárolt termékeinkből vagy szolgáltatásainkból, vagy miután ingyenes termékeket vagy szolgáltatásokat szerzett tőlünk, az adatkezelés jogalapját a GDPR 6(1)(f) pontja rögzíti.

Az adatkezelés célja

A beviteli maszkból származó adatok kezelése a hírlevelünk terjesztésére szolgál.

Az IP-cím, valamint a hozzáférés dátumának és időpontjának tárolása arra szolgál, hogy dokumentáljuk a hozzájárulását a hírlevél fogadásához, valamint arra, hogy észlelhessük az e-mail-cím esetleges későbbi illetéktelen felhasználását, ami következésképpen a saját jogi védelmünket is szolgálja.

A tárolás időtartama

Az adatokat addig tároljuk, ameddig ez a fent említett célok eléréséhez szükséges, kivéve azokat az eseteket, amikor a törvények vagy a hivatalos szabályozás ennél hosszabb tárolási időt ír elő.

Kapcsolatfelvétel e-mailben vagy kapcsolatfelvételi űrlapon

Ha felveszi velünk a kapcsolatot e-mailben vagy valamelyik kapcsolatfelvételi űrlapunkon, bizonyos személyes adatokat gyűjtünk és tárolunk Önről.

Kapcsolatfelvétel űrlapon keresztül: A kapcsolatfelvételi űrlapon megjelenő beviteli maszk alapján azonosíthatja, hogy ez mely személyes adatokat érinti. A látható elemek mellett az Ön IP-címét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját gyűjtjük és tároljuk.

Kapcsolatfelvétel e-mailben: Ha e-mailben veszi fel velünk a kapcsolatot, az általunk gyűjtött és tárolt személyes adatokat az Ön által küldött teljes e-mail-üzenet fogja jelenteni.

Az adatok megadása nélkül lehetetlenné válik a kapcsolatfelvétel e-mail vagy kapcsolatfelvételi űrlap útján.

Az adatkezelés jogalapja

Ezen adatok kezelésének jogalapját a GDPR 6(1)(f) pontja rögzíti.

Az adatkezelés célja

A beviteli maszkból vagy az e-mail-üzenetből származó adatok kezelése a kapcsolatfelvétel feldolgozását szolgálja.

Az IP-cím, valamint a hozzáférés dátumának és időpontjának tárolása arra szolgál, hogy észlelhessük az e-mail-cím esetleges későbbi illetéktelen felhasználását, ami következésképpen a saját jogi védelmünket is szolgálja.

A tárolás időtartama

Az adatokat addig tároljuk, ameddig ez a fent említett célok eléréséhez szükséges, kivéve azokat az eseteket, amikor a törvények vagy a hivatalos szabályozás ennél hosszabb tárolási időt ír elő.

Fórumaink biztosítása

Fórumainkban regisztrálhat, hogy hozzászólásokat tehessen közzé.

Ebből a célból meg kell adnia bizonyos személyes adatokat. A regisztráció során megjelenő beviteli maszk segítségével azonosíthatja, hogy ez mely személyes adatokat érinti. A látható elemek mellett az Ön IP-címét, valamint a hozzáférés dátumát és időpontját gyűjtjük és tároljuk.

Ha hozzászólást tesz közzé a fórumainkban, tároljuk és közzétesszük a felhasználónevét, valamint a közzététel dátumát és időpontját, a hozzászólás írásakor látható tartalmak mellett. Emellett az IP-címét is tároljuk.

Fórumszoftverünk megfelelő működéséhez el kell helyezni továbbá bizonyos cookie-kat a számítógépén. A fenti „A webhelyek működéséhez szükséges cookie-k használata” területen találhat további információt az ehhez kapcsolódó konkrét cookie-król.

Az adatok megadása nélkül nem, vagy csak korlátozottan lehet használni a fórumainkat.

Az adatkezelés jogalapja

Ezen adatok kezelésének jogalapját a GDPR 6(1)(a) és 6(1)(f) pontja rögzíti.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a fórumaink biztosítása, a velük való visszaélés megakadályozása, illetve jogi védelem biztosítása arra az esetre, ha a hozzászólásokban jogsértő tartalom szerepelne.

A tárolás időtartama

Az adatokat addig tároljuk, ameddig ez a fent említett célok eléréséhez szükséges, kivéve azokat az eseteket, amikor a törvények vagy a hivatalos szabályozás ennél hosszabb tárolási időt ír elő.

A hozzászólási funkció biztosítása a blogunkon

A blogunkon hozzászólásokat tehet közzé.

Ebből a célból meg kell adnia bizonyos személyes adatokat. A hozzászólás beírásakor látható beviteli maszk alapján azonosíthatja, hogy ez mely személyes adatokat érinti. A hozzászólás beírásakor látható tartalmak mellett mentjük és közzétesszük a közzététel dátumát és időpontját is. Emellett az IP-címét is tároljuk.

Az adatok megadása nélkül nem lehet hozzászólást közzétenni a blogunkon.

Az adatkezelés jogalapja

Ezen adatok kezelésének jogalapját a GDPR 6(1)(a) és 6(1)(f) pontja rögzíti.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a hozzászólási funkció biztosítása a blogunkon, a funkcióval való visszaélés megakadályozása, illetve jogi védelem biztosítása arra az esetre, ha a hozzászólásokban jogsértő tartalom szerepelne.

A tárolás időtartama

Az adatokat addig tároljuk, ameddig ez a fent említett célok eléréséhez szükséges, kivéve azokat az eseteket, amikor a törvények vagy a hivatalos szabályozás ennél hosszabb tárolási időt ír elő.

Online kérdőívek a LimeSurvey-vel

Webhelyeinken a nyílt forráskódú LimeSurvey szoftvert használjuk arra, hogy online kérdőíveket biztosítsunk ügyfeleink számára. A LimeSurvey a saját webszervereinken üzemel. A LimeSurvey nem továbbít semmilyen adatot az ellenőrzésünkön kívül álló szerverekre.

Ha részt vesz egy online kérdőíven webhelyeinken, rendszerünk megkapja az Ön személyes adatait. Ezen adatok között szerepelni fog legalább az Ön IP-címe, a hozzáférés dátuma és időpontja, valamint az adott kérdőív által esetlegesen kért minden további személyes adat. A kérdőívben való részvétel során látható beviteli maszk alapján azonosíthatja, hogy ez mely személyes adatokat érinti.

A LimeSurvey megfelelő működéséhez el kell helyezni továbbá bizonyos cookie-kat a számítógépén. A fenti „A webhelyek működéséhez szükséges cookie-k használata” területen találhat további információt az ehhez kapcsolódó konkrét cookie-król.

Az adatok megadása nélkül nem lehet online kérdőívekben részt venni webhelyeinken.

Az adatkezelés jogalapja

Ezen adatok kezelésének jogalapját a GDPR 6(1)(f) pontja rögzíti.

Az adatkezelés célja

A beviteli maszkból származó adatok kezelésének célja jobban megérteni felhasználóink követelményeit, és célzott módon tökéletesíteni az ajánlatainkon.

Az IP-cím, valamint a hozzáférés dátumának és időpontjának tárolása az online kérdőíveinkkel való visszaélés megelőzésére szolgál.

A tárolás időtartama

Az adatokat addig tároljuk, ameddig ez a fent említett célok eléréséhez szükséges, kivéve azokat az eseteket, amikor a törvények vagy a hivatalos szabályozás ennél hosszabb tárolási időt ír elő.

Webhelyforgalmi statisztikák a Matomo szoftverrel

Webhelyeinken a nyílt forráskódú Matomo szoftvert használjuk arra, hogy statisztikai adatokat gyűjtsünk a forgalomról. A Matomo a saját webszervereinken üzemel. A Matomo nem továbbít semmilyen adatot az ellenőrzésünkön kívül álló szerverekre.

Az adatvédelem javítása érdekében hagyjuk, hogy a Matomo lerövidítse webhelyeink látogatóinak IP-címeit.

A Matomo semmilyen adatot nem kezel Önről az Ön hozzájárulása nélkül. A Matomo az Ön hozzájárulásával a következő statisztikai célú cookie-kat tárolja számítógépén, lehetővé téve ezzel webhelyeink Ön általi használatának elemzését:

Név: _pk_id...
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: Arra szolgál, hogy webhelyeink több különböző, de ugyanarról az eszközről való meglátogatását egyetlen adatbejegyzéshez tudjuk társítani.
Időtartam: 13 hónap

Név: _pk_ses...
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: Adatok rövid távú tárolására szolgáló cookie.
Időtartam: 30 perc

Minden alkalommal, amikor egy érintett meglátogatja valamelyik Matomót használó weboldalunkat, a böngésző utasítást kap, hogy adatokat továbbítson szervereinknek analitikai célból.

Ha Ön hozzájárul a forgalmi statisztikai adatok gyűjtéséhez a Matomo által, a cookie-k által az Ön webhelyhasználatáról generált információkat, például:

 • számítógépe IP-címét és/vagy gazdanevét;
 • böngészője nevét, nyelvét és verzióját;
 • a webhely eléréséhez használt operációs rendszert;
 • a hivatkozó URL-címet (az előzőleg meglátogatott oldalt);
 • a hozzáférés dátumát és időpontját;

a rendszer a szervereinkre továbbítja, ahol a rövidített IP-címmel együtt tárolja.

Az adatok megadása nélkül nem fogunk tudni statisztikai adatokat gyűjteni a Matomo segítségével a webhelyeinken tett látogatásairól. Webhelyeinket ebben az esetben továbbra is használhatja.

A következő négyzet jelölésének törlésével megtilthatja, hogy a Matomo információt kezeljen webhelyeink Ön általi használatáról:

Ha törli a négyzet jelölését, a következő cookie-t állítjuk be 0 értékkel:

Név: stats_allowed
Szolgáltató: SoftMaker
Cél: Menti, hogy hozzájárul-e az adatok gyűjtéséhez webhelyforgalom-statisztikai célból, illetve statisztikai cookie-k beállítása céljából.
Időtartam: 2 év

Ezzel megakadályozza adatai jövőbeni gyűjtését, amikor a webhelyeinkre látogat. A cookie csak ebben a böngészőben, egyszerre csak egy webhelyünkön érvényes, és a számítógép tárolja.

Tiszteletben tartjuk adatai védelmét. Ha bekapcsolta a „Ne kövessenek” funkciót a böngészőben, a Matomo nem fogja követni a látogatását, még akkor sem, ha bejelölte a fent említett négyzetet.

Az adatkezelés jogalapja

A felhasználók személyes adatainak kezeléséhez a jogalapot a GDPR 6(1)(a) pontja rögzíti.

A tárolás időtartama

Az adatokat rögtön töröljük, amint már nem szükségesek a nyilvántartási céljainkhoz. A velük előállított statisztikai adatokat és a háttéradatokat nem töröljük.

Automatizált döntéshozatal, többek között profilalkotás révén

Általában nem használunk automatizált döntéshozatalt üzleti kapcsolatok létesítésére és gyakorlására.

Adattovábbítás harmadik feleknek

A fentiekben jelzett eltérő esetektől eltekintve nem adunk át személyes adatokat harmadik feleknek, kivéve a következő eseteket:

 • Jogszabály kötelez minket az adatok átadására.
 • Egy illetékes bíróság vagy egy rendvédelmi szerv az adatok átadására utasít minket.
 • Ha az adatok átadása jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

Hozzájárulás visszavonása

A jogi rendelkezések értelmében Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását személyes adatai további feldolgozásához. Ehhez kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az „Elérhetőségek az adatvédelmi szabályzatunkat érintő megkeresésekhez” szakaszban jelzett e-mail-címen.

Fontos tudni, hogy a visszavonás nem érinti személyes adatainak a visszavonás előtti kezelését, amely az Ön által adott hozzájárulás alapján történt a visszavonás előtt, és ez továbbra is jogszerű marad.

Az adatokhoz való hozzáféréshez, az adatok helyesbítéséhez, törléséhez, az adatkezelés korlátozásához, az adatkezelés elleni tiltakozáshoz és az adathordozhatósághoz való jog

Önnek a jogi rendelkezések keretében joga van információt kapni tőlünk az általunk kezelt személyes adatairól, kérni tőlünk azok helyesbítését, törlését és kezelésük korlátozását, tiltakozni a kezelésük ellen, valamint gyakorolni az adathordozhatósághoz való jogát. A pontos feltételek, melyek mellett a fent említett jogok megilletik Önt, a GDPR 15–21. cikkeiben, valamint a német szövetségi adatvédelmi törvény (BDSG) 34., 35. és 37. paragrafusában olvashatók. Ha szeretne egyet vagy többet gyakorolni a fenti jogai közül, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az „Elérhetőségek az adatvédelmi szabályzatunkat érintő megkeresésekhez” szakaszban jelzett e-mail-címen.

Fellebbezéshez való jog

A jogszabályok értelmében Ön adatvédelmi panasszal élhet az illetékes felügyeleti hatóságnál. Értünk a www.lda.bayern.de webhelyen elérhető Bajorországi Adatvédelmi Felügyeleti Hatóság felelős.

Adatvédelmi szabályzat a PayPal általunk történő használata kapcsán

Webshopunkban és webhelyeinken a PayPal online fizetési szolgáltatást integráltuk, mint az egyik használható fizetési mód.

A PayPal Európában működő leányvállalata a PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Ha az érintett a PayPalt választja fizetési módként a rendelési folyamat során webshopunkban, a PayPal automatikusan megkapja az érintett adatait. A PayPal fizetési mód választásával az érintett hozzájárul a fizetés feldolgozásához szükséges személyes adatainak átviteléhez. Ezen információk között szerepelhet a vezetéknév és az utónév, a cím, az e-mail-cím, az IP-cím, a telefonszám, a megrendelt termékek és áraik, valamint további információk, amelyek a fizetés feldolgozásához és a csalások megelőzéséhez szükségesek.

A PayPal bankokkal, hitelintézetekkel, társvállalatokkal és alvállalkozókkal is megoszthatja a személyes adatokat.

Az érintett a PayPal értesítésével bármikor visszavonhatja hozzájárulását személyes adatai PayPal általi kezeléséhez. A hozzájárulás visszavonása nem érinti azokat a személyes adatokat, amelyeket a fizetések feldolgozása érdekében feltétlenül továbbítani és kezelni kell, sem azokat, amelyeket jogi előírások miatt meg kell őrizni.

A PayPal Adatvédelmi szabályzatában olvashat arról, hogy a PayPal hogyan gyűjti, kezeli és használja a személyes adatokat.

Elérhetőségek az adatvédelmi szabályzatunkat érintő megkeresésekhez

Ha élni szeretne adatvédelmi jogaival, vagy kérdései vannak a jelen adatvédelmi szabályzatról vagy cégünk adatvédelmi gyakorlatáról, írjon nekünk az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail-címre.