NOWOŚĆ FreeOffice PlanMaker 2024

Najlepsza bezpłatna alternatywa dla programu Microsoft Excel

Z łatwością twórz złożone obliczenia, arkusze i wykresy za pomocą zaawansowanej aplikacji arkusza kalkulacyjnego FreeOffice PlanMaker — najlepszej darmowej alternatywy dla programu Microsoft Excel.

Ponad 430 funkcji obliczeniowych i różnorodne funkcje analizy pomogą uzyskać maksymalne korzyści z danych. Obsługiwane są zarówno olbrzymie arkusze — nawet z milionem wierszy i 16 384 kolumnami, jak i tabele przestawne, co umożliwia szybkie podsumowanie oraz przeanalizowanie danych.

FreeOffice PlanMaker otwiera oraz zapisuje wszystkie pliki XLS i XLSX programu Microsoft Excel. Arkusze można eksportować również do formatu PDF.

Funkcje

Pliki i drukowanie

 • Bezstratna wymiana arkuszy ze wszystkimi wersjami programu PlanMaker we wszystkich systemach operacyjnych
 • Otwieranie oraz zapisywanie plików XLS i XLSX z programu Microsoft Excel w formacie identycznym z oryginałem, w tym plików zabezpieczonych hasłem
 • Otwieranie i zapisywanie plików OpenDocument Calc w formacie identycznym z oryginałem
 • Asystent importu i eksportu plików tekstowych oraz baz danych dBASE
 • Tworzenie plików PDF bezpośrednio w programie FreeOffice PlanMaker
 • Skalowanie wydruku, aby zmieścił się na określonej liczbie stron (pięć metod skalowania)
 • Drukowanie 2, 4, 8 lub 16 stron na jednym arkuszu papieru (tylko w systemie Windows)

Wielkie możliwości obliczeń

 • Ponad 430 funkcji obliczeniowych
 • Arkusze z 1 milionem wierszy i 16 384 kolumnami
 • Obliczenia przy użyciu liczb zespolonych i funkcji tablicowych
 • Formatowanie liczb jako walut, ze stałymi miejscami dziesiętnymi i separatorami tysięcy, jako wartości procentowych lub ułamkowych, daty i godziny itp.
 • Format czasu kalendarza wiecznego (20:00 + 5:00 to 25:00, a nie 1:00) i obliczenia z ujemnymi wartościami czasu
 • Autosumowanie, automatyczny iloczyn itp.
 • Autowypełnianie: inteligentne wypełnianie obszarów komórek wartościami i wierszami wartości
 • Odwołania zewnętrzne (obliczenia na podstawie danych w innych plikach)

Edycja arkuszy kalkulacyjnych

 • Blokowanie wierszy i kolumn
 • Wyróżnianie składni
 • Autouzupełnianie komórek
 • Zaznaczanie i formatowanie wielu arkuszy jednocześnie
 • Ochrona arkusza, skoroszytu i dokumentów za pomocą szyfrowania

Analiza danych

 • Podsumowywanie, sortowanie, porównywanie, szacowanie i grupowanie danych w kategorie przy użyciu tabeli przestawnych
 • Szukanie wyniku
 • Tworzenie zakresów baz danych w arkuszach
 • Grupowanie danych (widok konspektu)
 • Sortowanie według maksymalnie 64 kolumn
 • Autofiltr i filtry specjalne
 • Funkcje bazodanowe dla sum, średnich, wariancji itp.

Tworzenie atrakcyjnych arkuszy

 • Style komórek jak w programach Microsoft Excel 2021 i Excel 365
 • Formatowanie warunkowe jak w programach Microsoft Excel 2021 i Excel 365
 • Obramowanie, cieniowanie i wypełnianie deseniami
 • Obracanie i scalanie komórek
 • Wyśrodkowanie w poprzek kolumn
 • Nagłówki i stopki (podzielone na część lewą, środkową i prawą)
 • Kolorowe zakładki arkuszy
 • Ustawianie rozmiaru zakładek arkuszy

Obrazy i rysunki

 • Wszechstronne funkcje rysowania i obrazów: rysowanie i projektowanie bezpośrednio w arkuszu za pomocą autokształtów, które są zgodne z programem Excel
 • Wstawianie obrazów w różnych formatach plików
 • Zmiana jasności, kontrastu i współczynnika gamma obrazów bezpośrednio w programie FreeOffice PlanMaker
 • Wypełnianie rysunków kolorami, deseniami, obrazami i gradientami
 • Kontury i przyleganie
 • Łączniki między obiektami
 • Obszerna biblioteka symboli do schematów blokowych i schematów organizacyjnych
 • Funkcja TextArt do efektów czcionki

Prezentacja i wizualizacja danych

 • Zgodny z programem Excel, zaawansowany moduł do tworzenia imponujących wykresów
 • Ponad 80 różnych typów wykresów do wstawienia, na przykład wykresy słupkowe, kołowe i histogramy
 • Imponujące efekty wykresów: delikatne cienie, fazowane krawędzie, przezroczystość, źródła oświetlenia itp.
 • Obracanie wykresów w przestrzeni 3D

Dodatki

 • Pełna obsługa Unicode, w tym znaków arabskich
 • Sprawdzanie pisowni w 85 językach
 • Automatyczne dzielenie wyrazów w 35 językach