Zasady ochrony prywatności

Firma SoftMaker bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają definicje terminów oraz opis następujących zagadnień:

 • przetwarzane dane osobowe użytkowników,
 • podstawa prawna przetwarzania danych,
 • jak długo przechowujemy dane użytkowników,
 • w jaki sposób użytkownicy mogą się skontaktować z SoftMaker, jeśli mają pytania dotyczące ochrony danych,
 • jakich praw mogą dochodzić użytkownicy w związku ze swoimi danymi.

Definicje

W niniejszych zasadach ochrony prywatności używamy następujących definicji z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO):

 1. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to taka, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (np. PESEL, nr dowodu osobistego), dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 2. Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie albo łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 3. Ograniczenie przetwarzania oznacza oznakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.
 4. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych indywidualnych aspektów osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.
 5. Administrator oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator albo mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
 6. Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
 7. Odbiorca oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców. Przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania.
 8. Strona trzecia oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę albo podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które — z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego — mogą przetwarzać dane osobowe.
 9. Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

Zastosowanie

Niniejsze zasady ochrony prywatności obowiązują w przypadku korzystania z witryny internetowej freeoffice.com oraz jej zlokalizowanych wersji.

Administrator

Administratorem, w znaczeniu RODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, jest firma:

SoftMaker Software GmbH
Kronacher Str. 7
90427 Norymberga
Niemcy
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Witryna internetowa: www.softmaker.com

(dalej określana także jako „SoftMaker” lub „my“)

Warunki dotyczące naszych witryn internetowych

Gdy użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe, system automatycznie zbiera i przechowuje różne informacje:

 • adres IP i/lub nazwa hosta komputera
 • nazwa, język i wersja przeglądarki internetowej
 • system operacyjny użyty w celu uzyskania dostępu do witryn
 • adres URL strony kierującej (poprzednio odwiedzona strona internetowa)
 • data i godzina dostępu
 • różnica strefy czasowej względem czasu GMT (Greenwich Mean Time)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • ilość przesyłanych danych
 • status dostępu i kod statusu HTTP

Jeśli dane nie zostaną udostępnione, dostęp do naszych witryn internetowych będzie niemożliwy lub ograniczony.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną tymczasowego przechowywania tych danych stanowi artykuł 6 ust. 1 f) RODO.

Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie danych przez system jest niezbędne do zapewnienia dostępu do stron internetowych z poziomu komputera użytkownika.

Aby umożliwić poprawne działanie i ochronę przed atakami (na przykład DDoS), dane są przechowywane również poza czasem trwania sesji.

Okres przechowywania

Pliki dzienników naszych witryn internetowych są przechowywane osobno, niezależnie od innych danych osobowych, i są usuwane po 31 dniach.

Wykorzystanie plików cookie niezbędnych do działania witryn internetowych

W naszych witrynach internetowych, podobnie jak w wielu innych, są używane pliki cookie. W plikach cookie są przechowywane niewielkie ilości danych, na przykład identyfikator cookie (cookie ID). Jest to unikatowy ciąg znaków, który umożliwia witrynom skojarzenie wyświetlania strony z konkretną przeglądarką. Poszczególne przeglądarki są rozpoznawane według identyfikatora cookie.

Korzystamy z następujących plików cookie, które są niezbędne do działania witryn internetowych:

Nazwa: ref
Dostawca: SoftMaker
Cel: Dostarczanie w naszych witrynach treści związanych z kampaniami, na przykład po kliknięciu linku w naszym biuletynie.
Okres: 3 dni

Nazwa: couponcode
Dostawca: SoftMaker
Cel: Oferowanie rabatów w naszych witrynach w związku z kampaniami, na przykład po kliknięciu linku w naszym biuletynie.
Okres: 3 dni

Nazwa: country
Dostawca: SoftMaker
Cel: Dostarczanie w naszych witrynach treści specyficznych dla kraju, na przykład po kliknięciu linku w naszym biuletynie.
Okres: 3 dni

Nazwa: phpbb3_deforum_sid / phpbb3_enforum_sid
Dostawca: SoftMaker
Cel: Umożliwienie zachowania ustawień użytkownika podczas dostępu do nowych stron forum.
Okres: 1 rok

Nazwa: phpbb3_deforum_u / phpbb3_enforum_u
Dostawca: SoftMaker
Cel: Identyfikacja użytkowników zarejestrowanych na forum, rozróżnienie gości i użytkowników zarejestrowanych.
Okres: 1 rok

Nazwa: phpbb3_deforum_k / phpbb3_enforum_k
Dostawca: SoftMaker
Cel: Zapisanie klucza umożliwiającego automatyczne logowanie do forum.
Okres: 1 rok

Nazwa: 223e253374dfac070279fb9be547678e
Dostawca: SoftMaker
Cel: Umożliwienie zachowania ustawień użytkownika podczas dostępu do nowych stron.
Okres: do czasu zakończenia sesji lub maksymalnie przez 1 rok

Nazwa: ebf89c0ea287cf36e45eeea1cef5cbd4
Dostawca: SoftMaker
Cel: Umożliwienie zachowania wybranego języka wyświetlania podczas dostępu do nowych stron.
Okres: do czasu zakończenia sesji lub maksymalnie przez 1 rok

Nazwa: SoftMakerLogin
Dostawca: SoftMaker
Cel: Zapisanie klucza umożliwiającego automatyczne logowanie do sklepu internetowego.
Okres: 10 lat

Nazwa: hide_banner
Dostawca: SoftMaker
Cel: Określa, czy niektóre elementy są wyświetlane, czy ukryte.
Okres: 3 dni

Nazwa: secure_cart
Dostawca: SoftMaker
Cel: Przechowywanie zawartości koszyka w sklepie internetowym.
Okres: do czasu zakończenia sesji lub maksymalnie przez 1 rok

Nazwa: PHPSESSID
Dostawca: SoftMaker
Cel: Przechowywanie danych wprowadzonych przez użytkownika w ankiecie online.
Okres: do czasu zakończenia sesji lub maksymalnie przez 1 rok

Nazwa: YII_CSRF_TOKEN
Dostawca: SoftMaker
Cel: Techniczne pliki cookie uniemożliwiające fałszowanie zapytań między witrynami w ankietach online.
Okres: do czasu zakończenia sesji lub maksymalnie przez 1 rok

Pliki cookie można usunąć z przeglądarki w dowolnym momencie. Wszystkie typowe przeglądarki można też skonfigurować, aby na ogół nie przechowywały plików cookie. Uniemożliwienie ustawienia plików cookie spowoduje jednak, że użytkownik nie będzie mógł korzystać z wszystkich funkcji naszych witryn internetowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie, które są niezbędne do działania witryn internetowych, stanowi artykuł 6 ust. 1 f) RODO.

Rejestracja w celu otrzymywania naszego biuletynu lub uzyskania produktów

Użytkownik może się zarejestrować w naszych witrynach, aby na przykład otrzymywać bezpłatny biuletyn albo uzyskać darmowe lub odpłatne produkty. Ponieważ zarządzamy danymi klientów centralnie przy użyciu listy w bazie danych naszego sklepu internetowego, w ramach tego procesu jest tworzone konto klienta w tym sklepie.

W tym celu użytkownik musi podać pewne dane osobowe. Użytkownik może zidentyfikować te dane, ponieważ są one wskazane w opisach pól wprowadzania danych podczas rejestracji. Oprócz wpisów widocznych w formularzu są też zbierane i przechowywane dane o adresie IP oraz dacie i godzinie dostępu. Te dodatkowe dane są nam potrzebne do późniejszego monitorowania potencjalnego nieuprawnionego użycia adresu e-mail, a tym samym do naszej ochrony prawnej.

Przechowujemy też dane dotyczące uzyskanych produktów, w tym powiązane klucze produktu i numery seryjne, o ile ma to zastosowanie. Dzięki temu zwiększamy wygodę korzystania z naszych witryn, ponieważ użytkownik może później znaleźć te informacje w naszym centrum obsługi klienta.

Jeśli dane nie zostaną udostępnione, nie będzie możliwa rejestracja.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania takich danych stanowi artykuł 6 ust. 1 a) RODO.

Okres przechowywania

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia wskazanych celów, o ile dłuższe przechowywanie danych nie jest wymagane przepisami ustawowymi lub wykonawczymi.

Zamówienia w naszym sklepie internetowym

Nasze witryny internetowe umożliwiają złożenie zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Do złożenia zamówień za pośrednictwem tego sklepu internetowego jest niezbędne konto klienta. Aby utworzyć konto klienta, trzeba zarejestrować się przy użyciu swoich danych w ramach procesu składania zamówienia. W tym celu użytkownik musi podać pewne dane osobowe. Informacje o potrzebnych danych osobowych zawiera powyższa sekcja „Rejestracja w celu otrzymywania naszego biuletynu lub uzyskania produktów”.

Podczas składania zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego nasz system rejestruje różne dane osobowe. Użytkownik może zidentyfikować te dane, ponieważ są one wskazane w opisach pól wprowadzania danych widocznych podczas składania zamówienia. Oprócz wpisów widocznych w formularzu są też zbierane i przechowywane dane o adresie IP oraz dacie i godzinie dostępu.

Przechowujemy też dane dotyczące uzyskanych produktów, w tym powiązane klucze produktu i numery seryjne, o ile ma to zastosowanie.

Aby nasz sklep internetowych działał prawidłowo, jest też konieczne ustawienie pewnych plików cookie na komputerze użytkownika. Informacje o tych plikach cookie zawiera powyższa sekcja „Wykorzystanie plików cookie niezbędnych do działania witryn internetowych”.

Jeśli dane nie zostaną udostępnione, nie będzie możliwe składanie zamówień w naszym sklepie internetowym.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania takich danych stanowią artykuł 6 ust. 1 b) oraz artykuł 6 ust. 1 c) RODO.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych, prawnych i ustawowych.

Okres przechowywania

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia zobowiązań umownych, prawnych i ustawowych.

Dystrybucja naszego biuletynu

W naszych witrynach internetowych można subskrybować bezpłatny biuletyn. Subskrybowanie biuletynu spowoduje, że dane wskazane w opisach pól wprowadzania danych będą przesyłane do nas i przechowywane. Oprócz wpisów widocznych w formularzu będą też przesyłane i przechowywane dane o adresie IP oraz dacie i godzinie dostępu.

W ramach procedury podwójnego sprawdzenia wysyłamy wiadomość z potwierdzeniem na adres e-mail podany w formularzu subskrypcji. Dzięki tej wiadomości z potwierdzeniem weryfikujemy, czy użytkownik jest rzeczywistym właścicielem podanego adresu e-mail i zgadza się na otrzymywanie biuletynu. Kliknięcie linku potwierdzenia w e-mailu powoduje zarejestrowanie w naszym systemie danych osobowych użytkownika. Więcej informacji o procesie rejestracji zawiera powyższa sekcja „Rejestracja w celu otrzymywania naszego biuletynu lub uzyskania produktów”.

Jeśli użytkownik kupi produkty lub usługi za pośrednictwem naszych witryn albo poprosi o dostęp do bezpłatnych produktów i usług oraz poda swój adres e-mail, zastrzegamy sobie prawo do użycia tego adresu w celu wysyłania naszego biuletynu. Służy to naszym uprawnionym interesom w zakresie kontaktów z użytkownikami w celach reklamowych, które mają znaczenie nadrzędne.

Subskrypcję biuletynu można anulować w dowolnym momencie. Biuletyn zawiera link do anulowania subskrypcji. Użytkownik może nas powiadomić także w inny sposób (np. przez e-mail lub formularz kontaktowy), że już nie chce otrzymywać biuletynu.

Jeśli dane nie zostaną udostępnione, nie będzie możliwe wysyłanie naszego biuletynu.

Podstawa prawna przetwarzania danych

W przypadku subskrybowania biuletynu podstawę prawną przetwarzania danych stanowi artykuł 6 ust. 1 a) RODO.

Jeśli użytkownik otrzymuje biuletyn po zakupie produktów lub usług albo uzyskaniu bezpłatnych produktów czy usług, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi artykuł 6 ust. 1 f) RODO.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych wskazanych w opisach pól wprowadzania danych umożliwia dystrybucję biuletynu.

Przechowywanie adresu IP oraz daty i godziny dostępu ma na celu udokumentowanie zgody użytkownika na otrzymywanie biuletynu oraz późniejsze monitorowanie pod kątem niewłaściwego użycia adresu e-mail, a tym samym umożliwia naszą ochronę prawną.

Okres przechowywania

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia wskazanych celów, o ile dłuższe przechowywanie danych nie jest wymagane przepisami ustawowymi lub wykonawczymi.

Kontakt przez e-mail lub formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami przez e-mail lub formularz kontaktowy, będziemy zbierać i przechowywać jego niektóre dane osobowe.

Kontakt przy użyciu formularza kontaktowego: Użytkownik może zidentyfikować potrzebne w tym celu dane osobowe, ponieważ są one wskazane w opisach pól wprowadzania danych w formularzu kontaktowym. Oprócz wpisów widocznych w formularzu będą też zbierane i przechowywane dane o adresie IP oraz dacie i godzinie dostępu.

Kontakt przez e-mail: W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do zbieranych i przechowywanych przez nas danych osobowych będzie należeć cała wysłana do nas wiadomość e-mail.

Jeśli dane nie zostaną udostępnione, nie będzie możliwy kontakt przez e-mail ani formularz kontaktowy.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania takich danych stanowi artykuł 6 ust. 1 f) RODO.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych z pól wprowadzania danych oraz z wiadomości e-mail umożliwia obsługę kontaktów.

Przechowywanie adresu IP oraz daty i godziny dostępu umożliwia nam późniejsze monitorowanie pod kątem niewłaściwego użycia adresu e-mail, a tym samym umożliwia naszą ochronę prawną.

Okres przechowywania

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia wskazanych celów, o ile dłuższe przechowywanie danych nie jest wymagane przepisami ustawowymi lub wykonawczymi.

Działanie naszych forów dyskusyjnych

Użytkownik może się zarejestrować w naszych forach dyskusyjnych, aby publikować komentarze.

W tym celu użytkownik musi podać pewne dane osobowe. Użytkownik może zidentyfikować te dane, ponieważ są one wskazane w opisach pól wprowadzania danych podczas rejestracji. Oprócz wpisów widocznych w formularzu będą też zbierane i przechowywane dane o adresie IP oraz dacie i godzinie dostępu.

W przypadku opublikowania komentarza na jednym z naszych forów dyskusyjnych oprócz treści widocznej podczas wprowadzania komentarza będą publikowane i przechowywane nazwa użytkownika oraz data i godzina publikacji. Przechowujemy też adres IP użytkownika.

Aby oprogramowanie naszych forów działało prawidłowo, jest też konieczne ustawienie pewnych plików cookie na komputerze użytkownika. Informacje o tych plikach cookie zawiera powyższa sekcja „Wykorzystanie plików cookie niezbędnych do działania witryn internetowych”.

Jeśli dane nie zostaną udostępnione, korzystanie z naszych forów dyskusyjnych będzie niemożliwe lub ograniczone.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania takich danych stanowią artykuł 6 ust. 1 a) oraz artykuł 6 ust. 1 f) RODO.

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest udostępnianie naszych forów dyskusyjnych użytkownikom, zapobieganie nadużyciom oraz zapewnienie ochrony prawnej, jeśli komentarze zawierałyby treść naruszającą prawo.

Okres przechowywania

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia wskazanych celów, o ile dłuższe przechowywanie danych nie jest wymagane przepisami ustawowymi lub wykonawczymi.

Działanie funkcji komentowania na naszym blogu

Użytkownik może publikować komentarze na naszym blogu.

W tym celu użytkownik musi podać pewne dane osobowe. Użytkownik może zidentyfikować te dane, ponieważ są one wskazane w opisach pól wprowadzania danych widocznych podczas wpisywania komentarza. Oprócz treści widocznej podczas wprowadzania komentarza będą publikowane i zapisywane data oraz godzina publikacji. Przechowujemy też adres IP użytkownika.

Jeśli dane nie zostaną udostępnione, nie będzie możliwe publikowanie komentarzy na naszym blogu.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania takich danych stanowią artykuł 6 ust. 1 a) oraz artykuł 6 ust. 1 f) RODO.

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest udostępnianie funkcji komentowania na naszym blogu, zapobieganie nadużyciom oraz zapewnienie ochrony prawnej, jeśli komentarze zawierałyby treść naruszającą prawo.

Okres przechowywania

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia wskazanych celów, o ile dłuższe przechowywanie danych nie jest wymagane przepisami ustawowymi lub wykonawczymi.

Ankiety online przy użyciu oprogramowania LimeSurvey

Do przeprowadzania ankiet online wśród naszych klientów używamy oprogramowania typu open source LimeSurvey. Oprogramowanie LimeSurvey działa na naszych własnych serwerach WWW. LimeSurvey nie przesyła żadnych danych na serwery będące poza naszą kontrolą.

Uczestnictwo w ankiecie online spowoduje przesłanie danych osobowych do naszego systemu. Dane te będą obejmować co najmniej adres IP użytkownika, datę i godzinę dostępu, a także inne dane osobowe, jeśli są wymagane w konkretnej ankiecie. Użytkownik może zidentyfikować te dane, ponieważ są one wskazane w opisach pól wprowadzania danych widocznych podczas wypełniania ankiety.

Aby oprogramowanie LimeSurvey działało prawidłowo, jest też konieczne ustawienie pewnych plików cookie na komputerze użytkownika. Informacje o tych plikach cookie zawiera powyższa sekcja „Wykorzystanie plików cookie niezbędnych do działania witryn internetowych”.

Jeśli dane nie zostaną udostępnione, nie będzie możliwy udział w ankietach online w naszych witrynach internetowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania takich danych stanowi artykuł 6 ust. 1 f) RODO.

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych podawanych przez naszych użytkowników jest lepsze poznanie ich wymagań i ukierunkowane doskonalenie naszych ofert.

Przechowywanie adresu IP oraz daty i godziny dostępu umożliwia zapobieganie nadużyciom dotyczącym naszych ankiet online.

Okres przechowywania

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia wskazanych celów, o ile dłuższe przechowywanie danych nie jest wymagane przepisami ustawowymi lub wykonawczymi.

Statystyki ruchu w witrynie internetowej zbierane przy użyciu Matomo

Do zbierania statystyk ruchu w naszych witrynach internetowych używamy oprogramowania typu open source Matomo. Oprogramowanie Matomo działa na naszych własnych serwerach WWW. Matomo nie przesyła żadnych danych na serwery będące poza naszą kontrolą.

W celu zwiększenia ochrony danych osobowych Matomo skraca adresy IP gości naszych witryn.

Oprogramowanie Matomo nie przetwarza żadnych danych bez zgody użytkownika. Po wyrażeniu zgody przez użytkownika Matomo przechowuje następujące statystyczne pliki cookie na jego komputerze, co umożliwia nam analizowanie korzystania z naszych witryn:

Nazwa: _pk_id...
Dostawca: SoftMaker
Cel: Służy do skojarzenia wielu odwiedzin naszych witryn z tego samego urządzenia z jednym rekordem.
Okres: 13 miesięcy

Nazwa: _pk_ses...
Dostawca: SoftMaker
Cel: Plik cookie do krótkotrwałego przechowywania danych.
Okres: 30 minut

Ilekroć osoba, której dane dotyczą, odwiedza jedną ze stron naszych witryn korzystającą z oprogramowania Matomo, w przeglądarce jest wywoływane przesłanie danych na nasze serwery na potrzeby analizy.

Jeśli użytkownik zgadza się na zbieranie statystyk ruchu przy użyciu oprogramowania Matomo, generowane przez pliki cookie informacje o jego korzystaniu z witryny internetowej, takie jak:

 • adres IP i/lub nazwa hosta komputera,
 • nazwa, język i wersja przeglądarki internetowej,
 • system operacyjny użyty w celu uzyskania dostępu do witryny internetowej,
 • adres URL strony kierującej (poprzednio odwiedzona strona internetowa),
 • oraz data i godzina dostępu

będą przesyłane na nasze serwery i tam przechowywane wraz ze skróconym adresem IP.

Jeśli dane nie zostaną udostępnione, nie będziemy mogli zbierać statystyk odwiedzania naszych witryn przez użytkownika przy użyciu oprogramowania Matomo. W takiej sytuacji użytkownik wciąż będzie mógł korzystać z naszych witryn internetowych.

Użytkownik może zapobiec przetwarzaniu przez Matomo informacji o korzystaniu z witryn internetowych przez usunięcie zaznaczenia następującego pola wyboru:

Usunięcie zaznaczenia pola wyboru spowoduje ustawienie wartości 0 dla następującego pliku cookie:

Nazwa: stats_allowed
Dostawca: SoftMaker
Cel: Zapisuje informację o zgodzie na zbieranie danych na potrzeby statystyk ruchu w witrynie internetowej oraz ustawienie statystycznych plików cookie.
Okres: 2 lata

Uniemożliwia to zbieranie danych podczas przyszłych odwiedzin w naszych witrynach internetowych. Plik cookie jest ważny wyłącznie w danej przeglądarce dla jednej z naszych witryn naraz. Jest przechowywany na komputerze użytkownika.

Szanujemy prywatność użytkowników: po włączeniu w przeglądarce opcji „Nie śledź” odwiedziny strony nie będą śledzone przez Matomo, nawet jeśli zaznaczono wspomniane powyżej pole wyboru.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika stanowi artykuł 6 ust. 1 a) RODO.

Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko ich przechowywanie nie będzie już niezbędne. Wygenerowane statystyki i dane bazowe nie zostaną usunięte.

Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Na ogół nie używamy funkcji automatycznego podejmowania decyzji do nawiązywania i utrzymywania relacji biznesowych.

Przekazywanie danych stronom trzecim

O ile powyżej nie stwierdzono inaczej, dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim poza następującymi wyjątkami:

 • Istnieje zobowiązanie prawne do przekazania danych.
 • Sąd właściwej jurysdykcji albo organ odpowiedzialny za egzekwowanie prawa nakazuje przekazanie danych.
 • Przekazanie danych jest niezbędne do zgłoszenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Wycofanie zgody

W ramach istniejących przepisów ustawowych użytkownik zawsze ma możliwość wycofania swojej zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych. Aby to zrobić, należy przesłać nam wiadomość na adres e-mail wskazany w sekcji „Dane kontaktowe na potrzeby zapytań o nasze zasady ochrony prywatności”.

Chcemy podkreślić, że przetwarzanie danych osobowych użytkownika, które odbywało się na podstawie udzielonej wcześniej zgody aż do jej wycofania, nie jest objęte wycofaniem i pozostaje zgodne z prawem.

Prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszalności danych

W ramach istniejących przepisów ustawowych użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji o przetwarzanych danych osobowych, a także prawo do zażądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przeniesienia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe warunki uprawnień do korzystania z tych praw zawierają artykuły od 15 do 21 RODO oraz paragrafy 34, 35 i 37 BDSG (niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych osobowych). Aby rozpocząć wykonywanie jednego lub więcej z powyższych praw, należy przesłać nam wiadomość na adres e-mail wskazany w sekcji „Dane kontaktowe na potrzeby zapytań o nasze zasady ochrony prywatności”.

Prawo do wniesienia odwołania

W ramach istniejących przepisów ustawowych użytkownik na prawo do wniesienia skarg dotyczących ochrony danych do odpowiedniego organu nadzorczego. Organem właściwym dla nas jest Bawarski Urząd Nadzoru nad Ochroną Danych (Bavarian State Office for Data Protection Supervision), z którym można się skontaktować za pośrednictwem witryny internetowej www.lda.bayern.de.

Zasady ochrony prywatności dotyczące naszego korzystania z serwisu PayPal

Nasze witryny są zintegrowane z usługą płatności online PayPal, ponieważ udostępniliśmy ją jako jedną z metod płatności w naszym sklepie internetowym.

Europejskim oddziałem firmy PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze PayPal jako metodę płatności w procesie zamawiania w naszym sklepie internetowym, dane tej osoby zostaną automatycznie przysłane do firmy PayPal. Wybór usługi PayPal jako metody płatności oznacza zgodę osoby na przysłanie jej danych osobowych niezbędnych do przetwarzania płatności. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, zamawiane produkty wraz z cenami oraz inne informacje konieczne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom.

PayPal może udostępniać dane osobowe bankom, instytucjom kredytowym, oddziałom i podwykonawcom.

Osoba, której dane dotyczą, może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PayPal w dowolnym momencie, powiadamiając tę firmę o cofnięciu zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na dane osobowe, które muszą zostać przesłane i przetworzone w związku z obsługą płatności lub koniecznością ich zachowania ze względu na przepisy prawne.

Informacje o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu danych osobowych przez firmę PayPal zawierają zasady ochrony danych PayPal.

Dane kontaktowe na potrzeby zapytań o nasze zasady ochrony prywatności

Jeśli użytkownik chce rozpocząć wykonywanie przysługujących mu praw do ochrony danych lub ma pytania dotyczące naszych zasad ochrony prywatności, może skontaktować się z nami przez wysłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.