Zasady ochrony prywatności

Firma SoftMaker bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych. Niniejsze zasady ochrony prywatności zawierają definicje terminów oraz opis następujących zagadnień:

 • przetwarzane dane osobowe użytkowników i cele przetwarzania;
 • podstawa prawna przetwarzania danych;
 • jak długo przechowujemy dane użytkowników;
 • w jaki sposób użytkownicy mogą się skontaktować z SoftMaker, jeśli mają pytania dotyczące ochrony danych;
 • jakich praw mogą dochodzić użytkownicy w związku ze swoimi danymi.

Zastosowanie

Niniejsze zasady ochrony prywatności obowiązują w przypadku korzystania z witryny internetowej freeoffice.com oraz jej zlokalizowanych wersji („nasze witryny internetowe”).

Administrator

Administratorem, w znaczeniu RODO oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, jest firma:

SoftMaker Software GmbH
Kronacher Str. 7
90427 Norymberga
Niemcy
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Witryna internetowa: www.softmaker.com

(dalej określana także jako „SoftMaker” lub „my“)

Przekazanie danych osobowych

Do korzystania z naszych witryn internetowych nie jest wymagane — przepisami prawa ani umownymi — przekazanie danych osobowych. Użytkownik nie jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych. Jeśli jednak dane nie zostaną udostępnione, korzystanie z naszych witryn internetowych będzie niemożliwe lub ograniczone. Udostępnienie danych osobowych nie jest też wymagane do zawarcia umowy, poza dwoma wyjątkami. Wspomniane wyjątki dotyczą zamówień w naszym sklepie internetowym i uczestnictwa w naszych forach dyskusyjnych. Więcej informacji zawierają poniższe sekcje „Zamówienia w naszym sklepie internetowym” oraz „Działanie naszych forów dyskusyjnych”.

Warunki dotyczące naszych witryn internetowych

Gdy użytkownik odwiedza nasze witryny internetowe, system automatycznie zbiera i przechowuje różne informacje:

 • adres IP i/lub nazwa hosta komputera
 • nazwa, język i wersja przeglądarki internetowej
 • system operacyjny użyty w celu uzyskania dostępu do witryn
 • adres URL strony kierującej (poprzednio odwiedzona strona internetowa)
 • data i godzina dostępu
 • różnica strefy czasowej względem czasu GMT (Greenwich Mean Time)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • ilość przesyłanych danych
 • status dostępu i kod statusu HTTP

Jeśli dane nie zostaną udostępnione, dostęp do naszych witryn internetowych będzie niemożliwy lub ograniczony.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania takich danych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w oferowaniu dostępu do witryn internetowych oraz ich prawidłowym działaniu [artykuł 6 ust. 1 f) RODO].

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych przez system jest niezbędne do zapewnienia dostępu do stron internetowych z poziomu komputera użytkownika.

Aby umożliwić poprawne działanie i ochronę przed atakami (na przykład DDoS), dane są przechowywane również poza czasem trwania sesji.

Okres przechowywania

Pliki dzienników naszych witryn internetowych są przechowywane osobno, niezależnie od innych danych osobowych, i są usuwane po 31 dniach.

Wykorzystanie plików cookie

W naszych witrynach internetowych, podobnie jak w wielu innych, są używane pliki cookie. W plikach cookie są przechowywane niewielkie ilości danych, na przykład identyfikator cookie (cookie ID). Jest to unikatowy ciąg znaków, który umożliwia witrynom skojarzenie wyświetlania strony z konkretną przeglądarką. Poszczególne przeglądarki są rozpoznawane według identyfikatora cookie.

Korzystamy z następujących plików cookie:

Nazwa: ref
Dostawca: SoftMaker
Cel: Dostarczanie w naszych witrynach treści związanych z kampaniami, na przykład po kliknięciu linku w naszym biuletynie.
Okres: 3 dni

Nazwa: couponcode
Dostawca: SoftMaker
Cel: Oferowanie rabatów w naszych witrynach w związku z kampaniami, na przykład po kliknięciu linku w naszym biuletynie.
Okres: 3 dni

Nazwa: country
Dostawca: SoftMaker
Cel: Dostarczanie w naszych witrynach treści specyficznych dla kraju, na przykład po kliknięciu linku w naszym biuletynie.
Okres: 3 dni

Nazwa: phpbb3_deforum_sid / phpbb3_enforum_sid
Dostawca: SoftMaker
Cel: Umożliwienie zachowania ustawień użytkownika podczas dostępu do nowych stron forum.
Okres: 1 rok

Nazwa: phpbb3_deforum_u / phpbb3_enforum_u
Dostawca: SoftMaker
Cel: Identyfikacja użytkowników zarejestrowanych na forum, rozróżnienie gości i użytkowników zarejestrowanych.
Okres: 1 rok

Nazwa: phpbb3_deforum_k / phpbb3_enforum_k
Dostawca: SoftMaker
Cel: Zapisanie klucza umożliwiającego automatyczne logowanie do forum.
Okres: 1 rok

Nazwa: 223e253374dfac070279fb9be547678e
Dostawca: SoftMaker
Cel: Umożliwienie zachowania ustawień użytkownika podczas dostępu do nowych stron.
Okres: do czasu zakończenia sesji lub maksymalnie przez 1 rok

Nazwa: ebf89c0ea287cf36e45eeea1cef5cbd4
Dostawca: SoftMaker
Cel: Umożliwienie zachowania wybranego języka wyświetlania podczas dostępu do nowych stron.
Okres: do czasu zakończenia sesji lub maksymalnie przez 1 rok

Nazwa: SoftMakerLogin
Dostawca: SoftMaker
Cel: Zapisanie klucza umożliwiającego automatyczne logowanie do sklepu internetowego.
Okres: 10 lat

Nazwa: hide_banner
Dostawca: SoftMaker
Cel: Określa, czy niektóre elementy są wyświetlane, czy ukryte.
Okres: 3 dni

Nazwa: secure_cart
Dostawca: SoftMaker
Cel: Przechowywanie zawartości koszyka w sklepie internetowym.
Okres: do czasu zakończenia sesji lub maksymalnie przez 1 rok

Nazwa: PHPSESSID
Dostawca: SoftMaker
Cel: Przechowywanie danych wprowadzonych przez użytkownika w ankiecie online.
Okres: do czasu zakończenia sesji lub maksymalnie przez 1 rok

Nazwa: YII_CSRF_TOKEN
Dostawca: SoftMaker
Cel: Techniczne pliki cookie uniemożliwiające fałszowanie zapytań między witrynami w ankietach online.
Okres: do czasu zakończenia sesji lub maksymalnie przez 1 rok

Pliki cookie można usunąć z przeglądarki w dowolnym momencie. Wszystkie typowe przeglądarki można też skonfigurować, aby na ogół nie przechowywały plików cookie. Uniemożliwienie ustawienia plików cookie spowoduje jednak, że użytkownik nie będzie mógł korzystać z wszystkich funkcji naszych witryn internetowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przy użyciu plików cookie, które są niezbędne do działania witryn internetowych, stanowi nasz uzasadniony interes w zapewnieniu obecności w Internecie za pośrednictwem naszych witryn internetowych z technicznego punktu widzenia oraz w zaprojektowaniu ich zgodnie z potrzebami [artykuł 6 ust. 1 f) RODO].

Rejestracja w celu otrzymywania naszego biuletynu lub uzyskania produktów

Użytkownik może się zarejestrować w naszych witrynach, aby na przykład otrzymywać bezpłatny biuletyn albo uzyskać darmowe lub odpłatne produkty. Ponieważ zarządzamy danymi klientów centralnie przy użyciu listy w bazie danych naszego sklepu internetowego, w ramach tego procesu jest tworzone konto klienta w tym sklepie.

W tym celu użytkownik musi podać pewne dane osobowe. Użytkownik może zidentyfikować te dane, ponieważ są one wskazane w opisach pól wprowadzania danych podczas rejestracji. Oprócz wpisów widocznych w formularzu są też zbierane i przechowywane dane o adresie IP oraz dacie i godzinie dostępu.

Przechowujemy też dane dotyczące uzyskanych produktów, w tym powiązane klucze produktu i numery seryjne, o ile ma to zastosowanie. Dzięki temu zwiększamy wygodę korzystania z naszych witryn, ponieważ użytkownik może później znaleźć te informacje w naszym Centrum klienta.

Jeśli dane nie zostaną udostępnione, nie będzie możliwa rejestracja.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania takich danych stanowi artykuł 6 ust. 1 a) RODO.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych jest wymagane do dystrybucji naszego biuletynu i produktów oraz w celu monitorowania pod kątem niewłaściwego wykorzystania adresu e-mail przy rejestrowaniu albo uzyskiwaniu produktów, a tym samym służy do naszej ochrony prawnej.

Okres przechowywania

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia wskazanych celów, o ile dłuższe przechowywanie danych nie jest wymagane przepisami ustawowymi lub wykonawczymi. W każdym przypadku dane są przechowywane przez okres oraz w takim zakresie, do jakich jesteśmy zobowiązani ustawowo.

Zamówienia w naszym sklepie internetowym

Nasze witryny internetowe umożliwiają złożenie zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego.

Do złożenia zamówień za pośrednictwem tego sklepu internetowego jest niezbędne konto klienta. Aby utworzyć konto klienta, trzeba zarejestrować się przy użyciu swoich danych w ramach procesu składania zamówienia. W tym celu użytkownik musi podać pewne dane osobowe. Informacje o potrzebnych danych osobowych zawiera powyższa sekcja „Rejestracja w celu otrzymywania naszego biuletynu lub uzyskania produktów”.

Podczas składania zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego nasz system rejestruje różne dane osobowe. Użytkownik może zidentyfikować te dane, ponieważ są one wskazane w opisach pól wprowadzania danych widocznych podczas składania zamówienia. Oprócz wpisów widocznych w formularzu są też zbierane i przechowywane dane o adresie IP oraz dacie i godzinie dostępu.

Przechowujemy też dane dotyczące uzyskanych produktów, w tym powiązane klucze produktu i numery seryjne, o ile ma to zastosowanie.

Aby nasz sklep internetowych działał prawidłowo, jest też konieczne ustawienie pewnych plików cookie na komputerze użytkownika. Więcej informacji zawiera powyższa sekcja „Wykorzystanie plików cookie”.

Jeśli dane nie zostaną udostępnione, nie będzie możliwe składanie zamówień w naszym sklepie internetowym.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania takich danych stanowią artykuł 6 ust. 1 b) oraz artykuł 6 ust. 1 c) RODO.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia zobowiązań umownych, prawnych i ustawowych.

Przechowywanie kluczy produktów i numerów seryjnych służy zwiększeniu wygody korzystania z naszych witryn, ponieważ później użytkownik może znaleźć te informacje w naszym Centrum klienta.

Okres przechowywania

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia zobowiązań umownych, prawnych i ustawowych. W każdym przypadku dane są przechowywane przez okres oraz w takim zakresie, do jakich jesteśmy zobowiązani ustawowo, albo przez okres, w jakim dane są wymagane do zachowania obowiązującej relacji umownej (w szczególności umowy licencyjnej).

Dystrybucja naszego biuletynu

W naszych witrynach internetowych można subskrybować bezpłatny biuletyn. Subskrybowanie biuletynu spowoduje, że dane wskazane w opisach pól wprowadzania danych będą przesyłane do nas i przechowywane. Oprócz wpisów widocznych w formularzu będą też przesyłane i przechowywane dane o adresie IP oraz dacie i godzinie dostępu.

W ramach procedury podwójnego sprawdzenia wysyłamy wiadomość z potwierdzeniem na adres e-mail podany w formularzu subskrypcji. Dzięki tej wiadomości z potwierdzeniem weryfikujemy, czy użytkownik jest rzeczywistym właścicielem podanego adresu e-mail i zgadza się na otrzymywanie biuletynu. Kliknięcie linku potwierdzenia w e-mailu powoduje zarejestrowanie w naszym systemie danych osobowych użytkownika. Więcej informacji o procesie rejestracji zawiera powyższa sekcja „Rejestracja w celu otrzymywania naszego biuletynu lub uzyskania produktów”.

Jeśli użytkownik kupi produkty lub usługi za pośrednictwem naszych witryn albo poprosi o dostęp do bezpłatnych produktów i usług oraz poda swój adres e-mail, zastrzegamy sobie prawo do użycia tego adresu w celu wysyłania naszego biuletynu. Służy to naszym uprawnionym interesom w zakresie kontaktów z użytkownikami w celach reklamowych, które mają znaczenie nadrzędne.

Subskrypcję biuletynu można anulować w dowolnym momencie. Biuletyn zawiera link do anulowania subskrypcji. Użytkownik może nas powiadomić także w inny sposób (np. przez e-mail lub formularz kontaktowy), że już nie chce otrzymywać biuletynu.

Jeśli dane nie zostaną udostępnione, nie będzie możliwe wysyłanie naszego biuletynu.

Podstawa prawna przetwarzania danych

W przypadku subskrybowania biuletynu podstawę prawną przetwarzania danych stanowi artykuł 6 ust. 1 a) RODO.

Jeśli użytkownik otrzymuje biuletyn po zakupie produktów lub usług albo uzyskaniu bezpłatnych produktów czy usług, podstawę prawną przetwarzania danych stanowi artykuł 6 ust. 1 f) RODO.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych wskazanych w opisach pól wprowadzania danych umożliwia dystrybucję biuletynu.

Przechowywanie adresu IP oraz daty i godziny dostępu ma na celu udokumentowanie zgody użytkownika na otrzymywanie biuletynu oraz późniejsze monitorowanie pod kątem niewłaściwego użycia adresu e-mail, a tym samym umożliwia naszą ochronę prawną.

Okres przechowywania

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia wskazanych celów, o ile dłuższe przechowywanie danych nie jest wymagane przepisami ustawowymi lub wykonawczymi.

Kontakt przez e-mail lub formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami przez e-mail lub formularz kontaktowy, będziemy zbierać i przechowywać jego niektóre dane osobowe.

Kontakt przy użyciu formularza kontaktowego: Użytkownik może zidentyfikować potrzebne w tym celu dane osobowe, ponieważ są one wskazane w opisach pól wprowadzania danych w formularzu kontaktowym. Oprócz wpisów widocznych w formularzu będą też zbierane i przechowywane dane o adresie IP oraz dacie i godzinie dostępu.

Kontakt przez e-mail: W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej do zbieranych i przechowywanych przez nas danych osobowych będzie należeć cała wysłana do nas wiadomość e-mail.

Jeśli dane nie zostaną udostępnione, nie będzie możliwy kontakt przez e-mail ani formularz kontaktowy.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania takich danych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w możliwości elektronicznej komunikacji z użytkownikami naszych witryn internetowych [artykuł 6 ust. 1 f) RODO].

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych z pól wprowadzania danych oraz z wiadomości e-mail umożliwia obsługę kontaktów.

Przechowywanie adresu IP oraz daty i godziny dostępu umożliwia nam późniejsze monitorowanie pod kątem niewłaściwego użycia adresu e-mail, a tym samym umożliwia naszą ochronę prawną.

Okres przechowywania

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia wskazanych celów, o ile dłuższe przechowywanie danych nie jest wymagane przepisami ustawowymi lub wykonawczymi.

Ocena odpowiedzi zespołu obsługi klienta

E-maile z odpowiedziami naszego zespołu obsługi klienta często zawierają opcję umożliwiającą ocenę odpowiedzi przez kliknięcie linku. Kliknięcie takiego linku spowoduje otwarcie w przeglądarce internetowej strony, która służy do zapisania oceny na naszym serwerze.

Oprócz oceny zostaną przesłane i zachowane następujące dane:

 • Godzina dostępu i strefa czasowa.
 • Identyfikator, który umożliwia powiązanie oceny z zapytaniem do zespołu obsługi klienta oraz naszą odpowiedzią.
 • Skrócony adres IP.

Jeśli dane nie zostaną udostępnione, nie będzie możliwa ocena odpowiedzi zespołu obsługi klienta w taki sposób.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania takich danych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w otrzymywaniu ocen naszej obsługi klienta [artykuł 6 ust. 1 f) RODO].

Cel przetwarzania danych

Ocena jest przetwarzana w celu określenia jakości obsługi klienta oraz jej ulepszania.

Przechowywanie adresu IP, godziny dostępu i strefy czasowej umożliwia zapobieganie nadużyciom dotyczącym funkcji oceny.

Okres przechowywania

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia wyżej wymienionych celów.

Działanie naszych forów dyskusyjnych

Użytkownik może się zarejestrować na naszych forach dyskusyjnych, aby publikować wiadomości i wymieniać je z innymi użytkownikami forów.

W tym celu użytkownik musi podać pewne dane osobowe. Użytkownik może zidentyfikować te dane, ponieważ są one wskazane w opisach pól wprowadzania danych podczas rejestracji. Oprócz wpisów widocznych w formularzu będą też zbierane i przechowywane dane o adresie IP oraz dacie i godzinie dostępu.

W przypadku opublikowania komentarza na jednym z naszych forów dyskusyjnych oprócz treści widocznej podczas wprowadzania komentarza będą publikowane i przechowywane nazwa użytkownika oraz data i godzina wpisu. Przechowujemy też adres IP użytkownika. Dane widoczne podczas wpisywania i adres IP będą przechowywane nawet w przypadku zachowywania wpisów w pamięci podręcznej lub tworzenia wiadomości do innych użytkowników forów.

Aby oprogramowanie naszych forów działało prawidłowo, jest też konieczne ustawienie pewnych plików cookie na komputerze użytkownika. Więcej informacji zawiera powyższa sekcja „Wykorzystanie plików cookie”.

Jeśli dane nie zostaną udostępnione, korzystanie z naszych forów dyskusyjnych będzie niemożliwe lub ograniczone.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania takich danych stanowią artykuł 6 ust. 1 b) RODO oraz nasz prawnie uzasadniony interes w działaniu forum użytkowników [artykuł 6 ust. 1 f) RODO].

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest udostępnianie naszych forów dyskusyjnych użytkownikom, zapobieganie nadużyciom oraz zapewnienie ochrony prawnej, jeśli wpisy lub wiadomości zawierałyby treść naruszającą prawo.

Okres przechowywania

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia wskazanych celów, o ile dłuższe przechowywanie danych nie jest wymagane przepisami ustawowymi lub wykonawczymi. Wpisy na forum są przechowywane i wyświetlane na forach dyskusyjnych przez czas nieokreślony.

Działanie funkcji komentowania na naszym blogu

Użytkownik może publikować komentarze na naszym blogu.

W tym celu użytkownik musi podać pewne dane osobowe. Użytkownik może zidentyfikować te dane, ponieważ są one wskazane w opisach pól wprowadzania danych widocznych podczas wpisywania komentarza. Oprócz treści widocznej podczas wprowadzania komentarza będą publikowane i zapisywane data oraz godzina publikacji. Przechowujemy też adres IP użytkownika.

Jeśli dane nie zostaną udostępnione, nie będzie możliwe publikowanie komentarzy na naszym blogu.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania takich danych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w możliwości komentowania wpisów na blogu oraz wymiany informacji z użytkownikami naszego blogu [artykuł 6 ust. 1 f) RODO].

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych jest udostępnianie funkcji komentowania na naszym blogu, zapobieganie nadużyciom oraz zapewnienie ochrony prawnej, jeśli komentarze zawierałyby treść naruszającą prawo.

Okres przechowywania

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia wskazanych celów, o ile dłuższe przechowywanie danych nie jest wymagane przepisami ustawowymi lub wykonawczymi. Komentarze są przechowywane do czasu usunięcia z naszych witryn wpisu, którego dotyczą.

Ankiety online przy użyciu oprogramowania LimeSurvey

Do przeprowadzania ankiet online wśród naszych klientów używamy oprogramowania typu open source LimeSurvey. Oprogramowanie LimeSurvey działa na naszych własnych serwerach WWW. LimeSurvey nie przesyła żadnych danych na serwery będące poza naszą kontrolą.

Uzyskanie dostępu do ankiety w naszych witrynach internetowych spowoduje przesłanie danych osobowych do naszego systemu. Dane te będą obejmować co najmniej adres IP użytkownika, datę i godzinę dostępu, a także inne dane osobowe, jeśli są wymagane w konkretnej ankiecie. Użytkownik może zidentyfikować te dane, ponieważ są one wskazane w opisach pól wprowadzania danych widocznych podczas wypełniania ankiety.

Aby oprogramowanie LimeSurvey działało prawidłowo, jest też konieczne ustawienie pewnych plików cookie na komputerze użytkownika. Więcej informacji zawiera powyższa sekcja „Wykorzystanie plików cookie”.

Jeśli dane nie zostaną udostępnione, nie będzie możliwy udział w ankietach online w naszych witrynach internetowych.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania takich danych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w przeprowadzaniu ankiet wśród naszych klientów [artykuł 6 ust. 1 f) RODO].

Cel przetwarzania danych

Celem przetwarzania danych podawanych przez naszych użytkowników jest lepsze poznanie ich wymagań i ukierunkowane doskonalenie naszych ofert.

Przechowywanie adresu IP oraz daty i godziny dostępu umożliwia zapobieganie nadużyciom dotyczącym naszych ankiet online.

Okres przechowywania

Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia wskazanych celów, o ile dłuższe przechowywanie danych nie jest wymagane przepisami ustawowymi lub wykonawczymi.

Statystyki ruchu w witrynie internetowej zbierane przy użyciu Matomo

Do zbierania statystyk ruchu w naszych witrynach internetowych używamy oprogramowania typu open source Matomo. Oprogramowanie Matomo działa na naszych własnych serwerach WWW. Matomo nie przesyła żadnych danych na serwery będące poza naszą kontrolą.

W celu zwiększenia ochrony danych osobowych Matomo skraca adresy IP gości naszych witryn.

Oprogramowanie Matomo nie przetwarza żadnych danych bez zgody użytkownika. Po wyrażeniu zgody przez użytkownika Matomo przechowuje następujące statystyczne pliki cookie na jego komputerze, co umożliwia nam analizowanie korzystania z naszych witryn:

Nazwa: _pk_id...
Dostawca: SoftMaker
Cel: Służy do skojarzenia wielu odwiedzin naszych witryn z tego samego urządzenia z jednym rekordem.
Okres: 13 miesięcy

Nazwa: _pk_ses...
Dostawca: SoftMaker
Cel: Plik cookie do krótkotrwałego przechowywania danych.
Okres: 30 minut

Ilekroć osoba, której dane dotyczą, odwiedza jedną ze stron naszych witryn korzystającą z oprogramowania Matomo, w przeglądarce jest wywoływane przesłanie danych na nasze serwery na potrzeby analizy.

Jeśli użytkownik zgadza się na zbieranie statystyk ruchu przy użyciu oprogramowania Matomo, generowane przez pliki cookie informacje o jego korzystaniu z witryny internetowej, takie jak:

 • adres IP i/lub nazwa hosta komputera,
 • nazwa, język i wersja przeglądarki internetowej,
 • system operacyjny użyty w celu uzyskania dostępu do witryny internetowej,
 • adres URL strony kierującej (poprzednio odwiedzona strona internetowa),
 • oraz data i godzina dostępu

będą przesyłane na nasze serwery i tam przechowywane wraz ze skróconym adresem IP.

Jeśli dane nie zostaną udostępnione, nie będziemy mogli zbierać statystyk odwiedzania naszych witryn przez użytkownika przy użyciu oprogramowania Matomo. W takiej sytuacji użytkownik wciąż będzie mógł korzystać z naszych witryn internetowych.

Użytkownik może zapobiec przetwarzaniu przez Matomo informacji o korzystaniu z witryn internetowych przez usunięcie zaznaczenia następującego pola wyboru:

Usunięcie zaznaczenia pola wyboru spowoduje ustawienie wartości 0 dla następującego pliku cookie:

Nazwa: stats_allowed
Dostawca: SoftMaker
Cel: Zapisuje informację o zgodzie na zbieranie danych na potrzeby statystyk ruchu w witrynie internetowej oraz ustawienie statystycznych plików cookie.
Okres: 2 lata

Uniemożliwia to zbieranie danych podczas przyszłych odwiedzin w naszych witrynach internetowych. Plik cookie jest ważny wyłącznie w danej przeglądarce dla jednej z naszych witryn naraz. Jest przechowywany na komputerze użytkownika.

Szanujemy prywatność użytkowników: po włączeniu w przeglądarce opcji „Nie śledź” odwiedziny strony nie będą śledzone przez Matomo, nawet jeśli zaznaczono wspomniane powyżej pole wyboru.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych użytkowników stanowi nasz prawnie uzasadniony interes w projektowaniu naszej obecności w Internecie za pośrednictwem naszych witryn internetowych zgodnie z potrzebami oraz w jej optymalizacji pod kątem zachowania użytkowników [artykuł 6 ust. 1 f) RODO].

Cel przetwarzania danych

Przetwarzanie danych umożliwia zbieranie statystyk ruchu.

Okres przechowywania

Dane zostaną usunięte, gdy tylko ich przechowywanie nie będzie już niezbędne. Wygenerowane statystyki i dane bazowe nie zostaną usunięte.

Automatyczne podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe udostępnione przez użytkownika i zbierane przez nas w naszych witrynach internetowych nie będą używane na potrzeby funkcji automatycznego podejmowania decyzji.

Kategorie odbiorców

Wsparcie w zakresie opracowywania naszego oprogramowania, obsługi klientów i udostępniania infrastruktury technicznej zlecamy różnym dostawcom usług. Do tych dostawców usług należą na przykład programiści, pracownicy zewnętrznych zespołów pomocy technicznej i firmy hostingowe. Jeśli tacy dostawcy usług działają w naszym imieniu, mogą uzyskiwać dostęp do danych osobowych użytkownika jako odbiorcy. Aby umożliwić szybkie reagowanie na zgłoszenia do zespołu obsługi klienta i raporty o awariach, zlecamy obsługę również programistom i dostawcom usług obsługi klienta z państw trzecich, dla których nie ma decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni poziom ochrony danych. Jednakże wszyscy nasi dostawcy usług są zobowiązani do zapewnienia zgodności z zasadami ochrony danych na mocy umowy o powierzenie przetwarzania danych lub — w przypadku państw trzecich, które nie zapewniają właściwego poziomu ochrony — na mocy standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej. Tekst standardowych klauzul umownych Unii Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych można znaleźć tutaj.

Przekazywanie danych stronom trzecim

O ile powyżej nie stwierdzono inaczej, dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim poza następującymi wyjątkami:

 • Istnieje zobowiązanie prawne do przekazania danych.
 • Sąd właściwej jurysdykcji albo organ odpowiedzialny za egzekwowanie prawa nakazuje przekazanie danych.
 • Przekazanie danych jest niezbędne do zgłoszenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

Wycofanie zgody

W ramach istniejących przepisów ustawowych użytkownik zawsze ma możliwość wycofania swojej zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych. Aby to zrobić, należy przesłać nam wiadomość na adres e-mail wskazany w sekcji „Dane kontaktowe na potrzeby zapytań o nasze zasady ochrony prywatności”.

Chcemy podkreślić, że przetwarzanie danych osobowych użytkownika, które odbywało się na podstawie udzielonej wcześniej zgody aż do jej wycofania, nie jest objęte wycofaniem i pozostaje zgodne z prawem.

Prawa do dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszalności danych

W ramach istniejących przepisów ustawowych użytkownik ma prawo do uzyskania od nas informacji o przetwarzanych danych osobowych, a także prawo do zażądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przeniesienia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Szczegółowe warunki uprawnień do korzystania z tych praw zawierają artykuły od 15 do 21 RODO oraz paragrafy 34, 35 i 37 BDSG (niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych osobowych). Aby rozpocząć wykonywanie jednego lub więcej z powyższych praw, należy przesłać nam wiadomość na adres e-mail wskazany w sekcji „Dane kontaktowe na potrzeby zapytań o nasze zasady ochrony prywatności”.

Chcemy szczególnie zwrócić uwagę na prawo użytkownika do sprzeciwu zgodnie z artykułem 21 RODO. Stosownie do tego artykułu użytkownik w dowolnym momencie ma prawo wnieść sprzeciw — z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją — wobec przetwarzania swoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie interesów o znaczeniu nadrzędnym). Ma to zastosowanie również do profilowania w znaczeniu określonym w art. 4 ust. 4 RODO, jednakże nie przeprowadzamy profilowania przy użyciu danych użytkownika. W przypadku wniesienia sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy mogli podać uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają interesy, prawa i swobody użytkownika, lub przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.

Prawo do wniesienia odwołania

W ramach istniejących przepisów ustawowych użytkownik na prawo do wniesienia skarg dotyczących ochrony danych do organu nadzorczego. Organem właściwym dla nas jest Bawarski Urząd Nadzoru nad Ochroną Danych (Bavarian State Office for Data Protection Supervision), z którym można się skontaktować za pośrednictwem witryny internetowej www.lda.bayern.de. Jednakże użytkownik ma również prawo do kontaktu z innym organem nadzorczym.

Zasady ochrony prywatności dotyczące naszego korzystania z serwisu PayPal

Nasze witryny są zintegrowane z usługą płatności online PayPal, ponieważ udostępniliśmy ją jako jedną z metod płatności w naszym sklepie internetowym.

Europejskim oddziałem firmy PayPal jest PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg, Luksemburg.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, wybierze PayPal jako metodę płatności w procesie zamawiania w naszym sklepie internetowym, dane tej osoby zostaną automatycznie przysłane do firmy PayPal. Wybór usługi PayPal jako metody płatności oznacza zgodę osoby na przysłanie jej danych osobowych niezbędnych do przetwarzania płatności. Dane te mogą obejmować imię i nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, zamawiane produkty wraz z cenami oraz inne informacje konieczne do przetwarzania płatności i zapobiegania oszustwom.

PayPal może udostępniać dane osobowe bankom, instytucjom kredytowym, oddziałom i podwykonawcom.

Osoba, której dane dotyczą, może wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PayPal w dowolnym momencie, powiadamiając tę firmę o cofnięciu zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na dane osobowe, które muszą zostać przesłane i przetworzone w związku z obsługą płatności lub koniecznością ich zachowania ze względu na przepisy prawne.

Informacje o zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu danych osobowych przez firmę PayPal zawierają zasady ochrony danych PayPal.

Dane kontaktowe na potrzeby zapytań o nasze zasady ochrony prywatności

Jeśli użytkownik chce rozpocząć wykonywanie przysługujących mu praw do ochrony danych lub ma pytania dotyczące naszych zasad ochrony prywatności, może skontaktować się z nami przez wysłanie e-maila na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.