FreeOffice

Bezpłatne pakiety serwisowe

Zawsze aktualna wersja pakietu FreeOffice

Stale ulepszamy pakiet FreeOffice, naprawiając błędy i dodając nowe funkcje. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić sobie zawsze aktualną instalację pakietu.

FreeOffice dla systemu Windows

Domyślnie oprogramowanie FreeOffice dla systemu Windows jest na bieżąco aktualizowane przez automatyczne pobieranie pakietów serwisowych z naszych serwerów.

Jeśli nie masz zainstalowanego narzędzia do automatycznej aktualizacji lub po prostu chcesz wiedzieć, czy Twoja wersja FreeOffice jest aktualna, możesz ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji.

Uruchom jedną z aplikacji pakietu, kliknij ikonę „?” na wstążce i wybierz polecenie Sprawdź dostępność aktualizacji. Jeśli korzystasz z FreeOffice w trybie klasycznym z menu, wybierz polecenie Pomoc > Sprawdź dostępność aktualizacji.

FreeOffice dla komputerów Mac

FreeOffice dla komputerów Mac można pobrać tutaj.

FreeOffice dla systemu Linux

Instrukcje pobierania, instalacji i aktualizacji pakietu FreeOffice dla systemu Linux znajdziesz tutaj.


2021-01-18: wersja 982

Wszystkie programy
  Poprawki błędów

2020-11-11: wersja 980

Wszystkie programy
  Poprawki błędów

2020-09-10: wersja 978

Wszystkie programy
  Poprawki błędów

2020-03-23: wersja 976

Wszystkie programy
  Poprawki błędów

2020-02-21: wersja 974

Wszystkie programy
  Poprawki błędów
PlanMaker
29988   Ulepszenie: Funkcja NUM.TYG teraz akceptuje typy kalendarza od 11 do 17 i 21.

2019-11-07: wersja 973

Wszystkie programy
38954 41497 Mac Pakiet FreeOffice już jest uwierzytelniony. Można go uruchamiać w systemie macOS 10.15 Catalina bez generowania wyjątku w oprogramowaniu Gatekeeper.
38146 41504 Mac, Linux Ulepszenie: FreeOffice przeszukuje pod kątem fontów już nie tylko systemowe foldery fontów, ale też ich podfoldery.
  Poprawki błędów

2019-09-19: wersja 971

Wszystkie programy
  Poprawki błędów

2019-09-05: wersja 970

Wszystkie programy
40600   Ulepszenie: FreeOffice może zapisywać pliki w formatach DOC, XLS i PPT. Wcześniej w pakiecie było możliwe tylko otwieranie tych typów plików.
40600   Ulepszenie: W pakiecie FreeOffice jest dostępny „tryb ciemny”, w którym są używane ciemniejsze kolory, co zmniejsza przemęczenie oczu.
TextMaker
40600   Ulepszenie: FreeOffice TextMaker może zapisywać pliki tekstowe OpenDocument. Wcześniej w pakiecie było możliwe tylko otwieranie tego typu plików.

2019-07-10: wersja 966 (rocznicowa aktualizacja)

Wszystkie programy
39006   Ulepszenie: Zgodność programów TextMaker, PlanMaker i Presentations z formatami plików Word 2019, Excel 2019 i PowerPoint 2019.
37997   Ulepszenie: Obsługa pędzla formatu przy użyciu klawiatury: wybierz tekst, naciśnij Ctrl+Shift+C, aby skopiować formatowanie, wybierz miejsce docelowe i naciśnij Ctrl+Shift+V, aby wkleić formatowanie.
36480 36524 36455 38263 19265 38932   Ulepszenie: Klasyczne menu w programach TextMaker, PlanMaker i Presentations z nowymi paskami narzędzi o bardziej logicznym układzie.
39478   Ulepszenie: Aktualizacja elementu menu rozwijanego Wstaw | Znak w celu dodania kolejnych znaków typograficznych.
19374   Ulepszenie: Przycinanie negatywów obrazów w celu zapewnienia lepszej zgodności z pakietem Microsoft Office.
38852 Mac Ulepszenie: Przeciąganie zdjęć z aplikacji Apple Photos do dokumentów TextMaker, PlanMaker i Presentations.
38680 38694 38840   Ulepszenie: Przełączanie się między kartami wstążki za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+F12 i Ctrl+Shift+F12.
20366 Windows Ulepszenie: Możliwość wprowadzenia dowolnego znaku Unicode za pomocą kombinacji klawiszy Alt+nnnn. Aby na przykład wprowadzić znak euro, naciśnij Alt+8364.
37459 Mac, Linux Ulepszenie: SoftMaker FreeOffice obsługuje kolekcje TrueType (fonty TTC) również w systemie MacOS i Linux.
39905 Mac Ulepszenie: Ulepszona obsługa klawiatury: Alt+kursor i Alt+Shift+kursor przenoszą karetkę słowo po słowie.
  Ulepszenie: Aktualizacja wielu tłumaczeń interfejsu użytkownika, pierwszy raz dostępny polski interfejs użytkownika.
30336 38935   Ulepszenie: Obsługa francuskich zasad typograficznych: w przypadku tekstu w języku francuskim znaki cudzysłowu, zapytania, wykrzykniki, dwukropki i średniki są automatycznie dopełniane spacjami nierozdzielającymi.
38016 Mac Ulepszenie: Możliwość wprowadzenia tekstu chińskiego, japońskiego i koreańskiego, ponieważ program SoftMaker FreeOffice obsługuje Mac IME.
39081 Mac, Linux Ulepszenie: Zmiana preferowanego miejsca przechowywania pliku licencji, aby umożliwić wszystkim użytkownikom danego komputera uruchomianie pakietu SoftMaker FreeOffice bez konieczności ponownego wprowadzania klucza produktu. Nowe preferowane miejsca: /Library/Application support/SoftMaker (macOS) i /etc/SoftMaker (Linux).
TextMaker
  Ulepszenie: Nowy moduł bazy danych z nowymi funkcjami, takimi jak przeglądanie plików CSV.
15705   Ulepszenie: Drukowanie zaznaczonego tekstu.
38392   Ulepszenie: Ramki tekstowe i autokształty nie są już wstawiane natychmiast. Zamiast tego pojawia się kursor myszy, który pozwala na określenie rozmiaru nowego obiektu przed jego utworzeniem. To nowe domyślne zachowanie można zmienić po wybraniu kolejno Plik | Opcje.
38377   Ulepszenie: Polecenie Widok | Ustaw powiększenie ma dodatkową opcję powiększania „Dopasuj tekst do okna”.
23583   Ulepszenie: Kliknięcie nazwy języka na pasku stanu umożliwia zmianę języka zaznaczonego tekstu.
38890   Ulepszenie: Możliwość edytowania pola i obliczeń po ich dwukrotnym kliknięciu.
38743   Ulepszenie: Nowa opcja Pomiń numerowanie na listach numerowanych.
36097   Ulepszenie: Dodano dwie nowe funkcje pola do polecenia Wstaw | Pole: „Liczba stron w rozdziale” i „Rzeczywista liczba stron w rozdziale”.
8817   Ulepszenie: Możliwość szybkiego ustawienia flag zgodności dla konkretnych edytorów tekstu w menu Plik | Właściwości | Zgodność.
36755 34338   Ulepszenie: Lepsza obsługa cudzysłowów drukarskich w języku niemieckim: pojedynczy apostrof na początku słowa zamienia się w pojedynczy cudzysłów dolny.
38896   Ulepszenie: Język francuski: apostrof wewnątrz słowa nie jest już przekształcany w znak ›.
38790   Ulepszenie: Otwieranie hiperlinku przy użyciu Ctrl+kliknięcia zamiast zwykłego kliknięcia. Po przesunięciu kursora myszy na hiperlink w podpowiedzi jest widoczny jego adres URL.
39838   Ulepszenie: Pola użytkownika, takie jak nazwa i adres, są już zachowywane w formacie DOCX.
40282 Mac Ulepszenie: Możliwość zmiany poziomu akapitów za pomocą kombinacji klawiszy Shift+Ctrl+Lewo i Shift+Ctrl+Prawo.
39768   Ulepszenie: Ulepszone automatyczne wstawianie wielkich liter: gdy akapit kończy się przecinkiem („Szanowny Panie,”), pierwszy znak w następnym akapicie nie jest już automatycznie zamieniany na wielką literę.
40108   Ulepszenie: Funkcja eksportu RTF zapisuje teraz ustawienia podajnika papieru.
PlanMaker
16847 36044   Ulepszenie: PlanMaker ma opcję Dokładność jak wyświetlono, która umożliwia kontynuowanie obliczeń z dokładnością widoczną w komórkach. Jeśli komórka A1 zawiera 3,3, ale jest wyświetlana tylko przy użyciu dwóch cyfr (3,33), to 3 * A1 będzie wynosić 9,99, a nie 10.
25467   Ulepszenie: Nowa polecenie Wstaw skopiowane komórki służące do przenoszenia istniejących komórek lub wierszy w dół albo w prawo, aby zrobić miejsce dla wklejanej zawartości.
37212 37213 38606 38651   Ulepszenie: Ulepszona funkcja autofiltru: hierarchiczne grupowanie dat, więcej opcji filtrowania liczb, nowe filtry daty i tekstu.
26408   Ulepszenie: Filtr importowania plików OpenDocument Calc.
27598 37928   Ulepszenie: Dodano prawie 50 funkcji obliczeniowych, głównie statystycznych.
35000   Ulepszenie: Możliwość wyszukiwania podziałów wierszy w oknie dialogowym Wyszukiwanie.
Presentations
18979   Ulepszenie: Możliwość formatowania tekstu w wielu kolumnach.