FreeOffice

Bezpłatne pakiety serwisowe

Zawsze aktualna wersja pakietu FreeOffice

Ciągle ulepszamy pakiet FreeOffice, naprawiając błędy i dodając nowe funkcje. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić sobie zawsze aktualną wersję oprogramowania.

FreeOffice dla systemu Windows

Domyślnie oprogramowanie FreeOffice dla systemu Windows jest na bieżąco aktualizowane przez automatyczne pobieranie pakietów serwisowych z naszych serwerów.

Jeśli nie masz zainstalowanego narzędzia do automatycznej aktualizacji lub po prostu chcesz wiedzieć, czy Twoja wersja FreeOffice jest aktualna, możesz ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji.

Uruchom jedną z aplikacji pakietu FreeOffice, kliknij ikonę „?” na wstążce i wybierz polecenie Sprawdź dostępność aktualizacji. Jeśli korzystasz z FreeOffice w trybie klasycznym z menu, wybierz polecenie Pomoc > Sprawdź dostępność aktualizacji.

FreeOffice dla komputerów Mac

FreeOffice dla komputerów Mac można pobrać tutaj.

FreeOffice dla systemu Linux

Instrukcje pobierania, instalacji i aktualizacji pakietu FreeOffice dla systemu Linux znajdziesz tutaj.


2021-01-18: wersja 982

Wszystkie programy
  Poprawki błędów

2020-11-11: wersja 980

Wszystkie programy
  Poprawki błędów

2020-09-10: wersja 978

Wszystkie programy
  Poprawki błędów

2020-03-23: wersja 976

Wszystkie programy
  Poprawki błędów

2020-02-21: wersja 974

Wszystkie programy
  Poprawki błędów
PlanMaker
29988   Ulepszenie: Funkcja NUM.TYG teraz akceptuje typy kalendarza od 11 do 17 i 21.

2019-11-07: wersja 973

Wszystkie programy
38954 41497 Mac Pakiet FreeOffice już jest uwierzytelniony. Można go uruchamiać w systemie macOS 10.15 Catalina bez generowania wyjątku w oprogramowaniu Gatekeeper.
38146 41504 Mac, Linux Ulepszenie: FreeOffice przeszukuje pod kątem fontów zarówno systemowe foldery fontów, jak i podfoldery.
  Poprawki błędów

2019-09-19: wersja 971

Wszystkie programy
  Poprawki błędów

2019-09-05: wersja 970

Wszystkie programy
40600   Ulepszenie: FreeOffice może zapisywać pliki w formatach DOC, XLS i PPT. Wcześniej w pakiecie było możliwe tylko otwieranie tych typów plików.
40600   Ulepszenie: FreeOffice ma „tryb ciemny”, w którym są używane ciemniejsze kolory, co zmniejsza przemęczenie oczu.
TextMaker
40600   Ulepszenie: FreeOffice TextMaker może zapisywać pliki tekstowe OpenDocument. Wcześniej w pakiecie było możliwe tylko otwieranie tego typu plików.

2019-07-10: wersja 966 (rocznicowa aktualizacja)

Wszystkie programy
39006   Ulepszenie: Zgodność programów TextMaker, PlanMaker i Presentations z formatami plików Word 2019, Excel 2019 i PowerPoint 2019.
37997   Ulepszenie: Obsługa pędzla formatu przy użyciu klawiatury: wybierz tekst, naciśnij Ctrl+Shift+C, aby skopiować formatowanie, wybierz miejsce docelowe i naciśnij Ctrl+Shift+V, aby wkleić formatowanie.
36480 36524 36455 38263 19265 38932   Ulepszenie: Klasyczne menu w programach TextMaker, PlanMaker i Presentations z nowymi paskami narzędzi o bardziej logicznym układzie.
39478   Ulepszenie: Aktualizacja elementu menu rozwijanego Wstaw | Znak w celu dodania kolejnych znaków typograficznych.
19374   Ulepszenie: Przycinanie „odwrotne” obrazów w celu zapewnienia lepszej zgodności z pakietem Microsoft Office.
38852 Mac Ulepszenie: Przeciąganie zdjęć z aplikacji Apple Photos do dokumentów TextMaker, PlanMaker i Presentations.
38680 38694 38840   Ulepszenie: Przełączanie się między kartami wstążki za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+F12 i Ctrl+Shift+F12.
20366 Windows Ulepszenie: Możliwość wprowadzenia dowolnego znaku Unicode za pomocą kombinacji klawiszy Alt+nnnn. Aby na przykład wstawić znak euro, naciśnij Alt+8364.
37459 Mac, Linux Ulepszenie: SoftMaker FreeOffice obsługuje kolekcje TrueType (fonty TTC) również w systemie MacOS i Linux.
39905 Mac Ulepszenie: Ulepszona obsługa klawiatury: Alt+kursor i Alt+Shift+kursor przenoszą karetkę słowo po słowie.
  Ulepszenie: Aktualizacja wielu tłumaczeń interfejsu użytkownika, pierwszy raz jest dostępny polski interfejs użytkownika.
30336 38935   Ulepszenie: Obsługa francuskich zasad typograficznych: podczas wprowadzania tekstu w języku francuskim znaki cudzysłowu, zapytania, wykrzykniki, dwukropki i średniki są automatycznie otaczane spacjami nierozdzielającymi.
38016 Mac Ulepszenie: Możliwość wprowadzenia tekstu chińskiego, japońskiego i koreańskiego, ponieważ program SoftMaker FreeOffice obsługuje Mac IME.
39081 Mac, Linux Ulepszenie: Zmiana preferowanego miejsca przechowywania pliku licencji, aby umożliwić wszystkim użytkownikom danego komputera uruchomianie pakietu SoftMaker FreeOffice bez konieczności ponownego wprowadzania klucza produktu. Nowe preferowane miejsca: /Library/Application support/SoftMaker (macOS) i /etc/SoftMaker (Linux).
TextMaker
  Ulepszenie: Nowy moduł bazy danych z nowymi funkcjami, takimi jak przeglądanie plików CSV.
15705   Ulepszenie: Drukowanie zaznaczonego tekstu.
38392   Ulepszenie: Ramki tekstowe i autokształty nie są już wstawiane natychmiast. Zamiast tego pojawia się kursor myszy, który pozwala na określenie rozmiaru i położenia nowego obiektu przed jego utworzeniem. To nowe zachowanie można zmienić po wybraniu kolejno Plik | Opcje.
38377   Ulepszenie: Polecenie Widok | Ustaw powiększenie ma dodatkową opcję powiększania „Dopasuj tekst do okna”.
23583   Ulepszenie: Kliknięcie nazwy języka na pasku stanu umożliwia zmianę języka zaznaczonego tekstu.
38890   Ulepszenie: Możliwość edytowania pola i obliczeń po ich dwukrotnym kliknięciu.
38743   Ulepszenie: Nowa opcja Pomiń numerowanie na listach numerowanych.
36097   Ulepszenie: Dodano dwie nowe funkcje pola do polecenia Wstaw | Pole: „Liczba stron w rozdziale” i „Rzeczywista liczba stron w rozdziale”.
8817   Ulepszenie: Możliwość szybkiego ustawienia zgodności dla konkretnych edytorów tekstu w menu Plik | Właściwości | Zgodność.
36755 34338   Ulepszenie: Lepsza obsługa cudzysłowów drukarskich w języku niemieckim: pojedynczy apostrof na początku słowa zamienia się w pojedynczy cudzysłów dolny.
38896   Ulepszenie: Język francuski — apostrof wewnątrz słowa już nie jest przekształcany w znak ›.
38790   Ulepszenie: Otwieranie hiperlinku przy użyciu Ctrl+kliknięcia zamiast zwykłego kliknięcia. Po przesunięciu kursora myszy na hiperlink w podpowiedzi jest widoczny jego adres URL.
39838   Ulepszenie: Zachowywanie pól użytkownika, takich jak nazwa i adres, w formacie DOCX.
40282 Mac Ulepszenie: Możliwość zmiany poziomu akapitów za pomocą kombinacji klawiszy Shift+Ctrl+Lewo i Shift+Ctrl+Prawo.
39768   Ulepszenie: Ulepszone automatyczne wstawianie wielkich liter: gdy akapit kończy się przecinkiem („Szanowny Panie,”), pierwszy znak w następnym akapicie nie jest już automatycznie zamieniany na wielką literę.
40108   Ulepszenie: Funkcja eksportu RTF zapisuje teraz ustawienia podajnika papieru.
PlanMaker
16847 36044   Ulepszenie: PlanMaker ma opcję Dokładność jak wyświetlono, która umożliwia kontynuowanie obliczeń z dokładnością wyświetloną w komórkach. Jeśli komórka A1 zawiera 3,3, ale jest wyświetlana tylko przy użyciu dwóch cyfr (3,33), to 3 * A1 będzie wynosić 9,99, a nie 10.
25467   Ulepszenie: Nowa polecenie Wstaw skopiowane komórki służące do przenoszenia istniejących komórek lub wierszy w dół albo w prawo, aby zrobić miejsce dla wklejanej zawartości.
37212 37213 38606 38651   Ulepszenie: Ulepszona funkcja autofiltru: hierarchiczne grupowanie dat, więcej opcji filtrowania liczb, nowe filtry daty i tekstu.
26408   Ulepszenie: Filtr importowania plików OpenDocument Calc.
27598 37928   Ulepszenie: Dodano prawie 50 funkcji obliczeniowych, głównie statystycznych.
35000   Ulepszenie: Możliwość wyszukiwania podziałów wierszy w oknie dialogowym „Wyszukiwanie”.
Presentations
18979   Ulepszenie: Możliwość formatowania tekstu w wielu kolumnach.