FreeOffice 2021

Bezpłatne pakiety serwisowe

Zawsze aktualna wersja pakietu FreeOffice

Ciągle ulepszamy pakiet FreeOffice, naprawiając błędy i dodając nowe funkcje. Zapoznaj się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić sobie zawsze aktualną wersję oprogramowania.

FreeOffice 2021 dla systemu Windows

Domyślnie oprogramowanie FreeOffice dla systemu Windows jest na bieżąco aktualizowane przez automatyczne pobieranie pakietów serwisowych z naszych serwerów.

Jeśli nie masz zainstalowanego narzędzia do automatycznej aktualizacji lub po prostu chcesz wiedzieć, czy Twoja wersja FreeOffice jest aktualna, możesz ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji.

Uruchom jedną z aplikacji pakietu FreeOffice, kliknij ikonę „?” na wstążce i wybierz polecenie Sprawdź dostępność aktualizacji. Jeśli korzystasz z FreeOffice w trybie klasycznym z menu, wybierz polecenie Pomoc > Sprawdź dostępność aktualizacji.

FreeOffice 2021 dla komputerów Mac

FreeOffice dla komputerów Mac można pobrać tutaj.

FreeOffice 2021 dla systemu Linux

Instrukcje pobierania, instalacji i aktualizacji pakietu FreeOffice dla systemu Linux znajdziesz tutaj.


2022-08-12: wersja 1050

Wszystkie programy
45254   Ulepszenie: W oknie dialogowym Opcje teraz znajduje się przycisk Zarządzaj, który umożliwia importowanie i eksportowanie plików konfiguracji pakietu Office, takich jak mapowania klawiatury, paski narzędzi i słowniki użytkownika. Umożliwia to synchronizowanie ich między różnymi komputerami lub przywrócenie bieżących ustawień w przyszłych wersjach pakietu SoftMaker FreeOffice.
52652 Windows Ulepszenie: Opcja Preferuję używanie większych kontrolek w oknie dialogowym Opcje umożliwia określenie, czy ikony, paski przewijania itp. powinny być powiększone, gdy ekran jest skalowany do 150%.
  Różne poprawki błędów

2022-04-07: wersja 1046

Wszystkie programy
  Różne poprawki błędów

2022-03-22: wersja 1044

Wszystkie programy
  Różne poprawki błędów

2021-12-17: wersja 1042

Wszystkie programy
  Różne poprawki błędów

2021-11-29: wersja 1040

Wszystkie programy
51133 Mac Okna dialogowe plików w systemie macOS 12 znów mają właściwy rozmiar.
51423 Mac Jeśli na komputerze Mac już był zainstalowany pakiet FreeOffice 2018, nie była widoczna ikona aplikacji FreeOffice PlanMaker 2021.
  Różne poprawki błędów

2021-10-19: wersja 1036

Wersja 1036 była początkowym wydaniem pakietu FreeOffice 2021.