NOWY FreeOffice TextMaker

FreeOffice TextMaker dla systemów Windows, Mac i Linux

Najlepsza bezpłatna alternatywa dla programu Microsoft Word

Twórz wszystkie rodzaje dokumentów w mgnieniu oka za pomocą edytora tekstu FreeOffice TextMaker, najlepszej darmowej alternatywy dla programu Microsoft Word: równie łatwo zaprojektujesz ulotki lub broszury, jak napiszesz listy biznesowe czy kompletne prace naukowe.

FreeOffice TextMaker ma wiele opcji projektowania: przy użyciu unikatowego trybu obiektu można wstawiać w dokumentach obrazy, rysunki i ramki tekstowe. Dzięki zaawansowanym opcjom pozycjonowania i zawijania tekstu można przygotować dowolny układ, jaki tylko sobie wyobrazisz. Strony wzorcowe nie tylko umożliwiają dodanie znaku wodnego na każdej stronie, ale też pomagają w umieszczeniu w dokumencie powtarzających się obiektów. Aby nadać dokumentom jednolity i profesjonalny wygląd, wystarczy użyć stylów znaków i akapitów.

FreeOffice TextMaker obsługuje sprawdzanie pisowni przy użyciu słowników Hunspell, co ułatwia znalezienie literówek w dziesiątkach języków.

FreeOffice TextMaker otwiera i zapisuje wszystkie pliki DOC i DOCX programu Microsoft Word. Pozwala również na tworzenie plików PDF bezpośrednio z poziomu aplikacji.

Funkcje

Pliki i drukowanie

  • Bezstratna wymiana dokumentów ze wszystkimi wersjami programu TextMaker we wszystkich systemach operacyjnych
  • Otwieranie oraz zapisywanie plików DOC i DOCX z programu Microsoft Word w formacie identycznym z oryginałem, w tym plików zabezpieczonych hasłem
  • Otwieranie i zapisywanie plików OpenDocument w formacie identycznym z oryginałem
  • Otwieranie zapisywanie dokumentów w formatach RTF, HTML, Pocket Word, ASCII i Unicode
  • Otwieranie dokumentów WordPerfect (.wpd) (tylko w systemie Windows)
  • Asystent importu i eksportu plików tekstowych
  • Tworzenie plików PDF bezpośrednio w programie FreeOffice TextMaker
  • Pliki PDF z tagami i zakładkami
  • Drukowanie 2, 4, 8 lub 16 stron na jednym arkuszu papieru (tylko w systemie Windows)
  • Podgląd dokumentu bezpośrednio w oknie dialogowym plików

Obrazy i rysunki

  • Wszechstronne funkcje rysowania i obrazów: rysowanie i projektowanie bezpośrednio w dokumencie za pomocą autokształtów, które są zgodne z programem Word
  • Wstawianie obrazów w różnych formatach plików
  • Zmiana jasności, kontrastu i współczynnika gamma obrazów bezpośrednio w programie FreeOffice TextMaker
  • Wypełnianie rysunków kolorami, deseniami, obrazami i gradientami
  • Kontury i przyleganie
  • Łączniki między obiektami
  • Obszerna biblioteka symboli do schematów blokowych i schematów organizacyjnych
  • Funkcja TextArt do efektów czcionki

Edycja i formatowanie

  • Wstawianie pól takich jak data/godzina, numer strony, autor, kolejne numery itp.
  • Obliczenia w tekście i tabelach
  • Obramowania i cieniowanie, wzory wypełnień, inicjały, kontrola akapitu
  • Ukryty i chroniony tekst
  • Style akapitów i znaków
  • Automatyczna numeracja wierszy, akapitów, list i nagłówków
  • Prawdziwe strony wzorcowe, nie tylko proste nagłówki i stopki

Tabele

  • Tabele złożone, a także zagnieżdżone i wielostronicowe
  • Możliwość scalania, podziału i obracania komórek.
  • Powtarzające się wiersze (nagłówki są automatycznie powtarzane na początku każdej nowej strony)
  • Umieszczanie tabel w dowolnym miejscu strony

Narzędzia językowe

  • Sprawdzanie pisowni w 85 językach przy użyciu słowników Hunspell
  • Automatyczne dzielenie wyrazów w 35 językach
  • Automatyczne sprawdzanie pisowni: nieprawidłowo napisane wyrazy są podkreślane na czerwono

Funkcje do pracy ze złożonymi dokumentami

  • Śledzenie zmian umożliwiające monitorowanie wszystkich zmian wprowadzonych w dokumencie oraz ich późniejsze zaakceptowanie bądź odrzucenie
  • Pozycje indeksów i spisów treści można klikać, co ułatwia nawigację.

Dodatki

  • Pełna obsługa Unicode
  • Rozszerzona obsługa czcionek azjatyckich i arabskich
  • Program FreeOffice TextMaker dla systemu Windows jest serwerem OLE i może wstawiać własne dokumenty do dowolnego innego programu
  • Możliwość przewijania i zmiany powiększenia na ekranach dotykowych przy użyciu palców
  • Zintegrowany pełny moduł bazy danych na potrzeby baz danych SQLite i dBASE
  • Zmiana struktury baz danych
  • Wstawianie indywidualnych adresów w nagłówkach